Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-185b06e9-f020-4421-ac2b-bed149e6c8cb

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Badanie możliwości wykorzystania frakcji popirolitycznej z przerobu zużytych opon jako komponentu paliw pozostałościowych

Autorzy Duda, Anna  Lubowicz, Jan 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Examination of the possibility of using pyrolytic fraction from the processing of used tires as a component of residual fuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań jakości paliw pozostałościowych skomponowanych z udziałem 10-30% mas. oleju popirolitycznego uzyskanego z pirolizy opon oraz dwóch rodzajów bazowych paliw ciężkich. Badania obejmowały analizę w zakresie parametrów typowych dla pozostałościowych paliw żeglugowych i opałowych. Zaobserwowano brak kompatybilności komponentu z pirolizy opon z jednym z komponentów pozostałościowych, co powodowało skłonność do wytrącania osadów. Ponadto badany komponent odpadowy miał negatywny wpływ na kompatybilność paliw finalnych z elastomerem NBR 28. Wpływ paliwa zawierającego ten komponent na elastomer fluorowy FPM był nieznaczny.
EN Waste component (R) from tire pyrolysis was added in quantities 10-30% by mass to samples of two types of heavy fuel oil (P1 and P2), mech. mixed (75 rpm, 70°C, 20 min) to obtain a modified residual fuels. Properties of the fuels were detd. in accordance with relevant stds. In addn., the compatibility of R with P1 and R with P2 as well as modified fuels with nitrile and F elastomers was detd. R was not compatible with P2 and blending of both components resulted in the pptn. of a sediment. Its amt. increased with the increasing of R content in the modified fuel as well as the time of its storage. The R and P1-based fuels changed slightly the properties of the F elastomer.
Słowa kluczowe
PL paliwa pozostałościowe   komponenty paliwowe   frakcja popirolityczna  
EN residual fuel   fuel components   pyrolytic fraction  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 2
Strony 274--277
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab.
Twórcy
autor Duda, Anna
  • Instytut Nafty i Gazu - PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, duda@inig.pl
autor Lubowicz, Jan
  • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
Bibliografia
[1] C.M. Alonso-Hernández, J. Bernal-Castillo, Y. Bolanos-Alvarez, M. Gómez-Batista, M. Diaz-Asencio, Fuel 2011, 90, 2820.
[2] T.E. Chávez-Miyauchi, L.S. Zamudio-Rivera, V. Barba-López, Energy Fuels 2013, 27, nr 4, 1994.
[3] J-j. Li, X. Wang, X-d. Tang, F. Wang, D-y. Qing, Energy Fuels 2015, 29, nr 12, 7771.
[4] L. Padula, LBdS. Balestrin, NdO. Rocha, CHM. de Carvalho, H. Westfahl, M.B. Cardoso, Energy Fuels 2016, 30, nr 5, 3644.
[5] D. Subramanian, K. Wu, A. Firoozabadi, Fuel 2015, 143, 519.
[6] H. Zhao, J. Xu, T. Li, T. Wang, X. Wei, J. Wang, Energy Fuels 2016, 30, nr 7, 5398.
[7] A. Duda, K. Berdechowski, G. Żak, Nafta-Gaz 2017, nr 2, 105.
[8] A. Duda, L. Ziemiański, G. Żak, J. Markowski, Przem. Chem. 2016, 95, nr 2, 290.
[9] S.M. Hashmi, A. Firoozabadi, J. Colloid Interface Sci. 2013, 394, 115.
[10] VY. Mena-Cervantes, R. Hernández-Altamirano, E. Buenrostro- -González, H.I. Beltrán, L.S. Zamudio-Rivera, Energy Fuels 2011, 25, nr 1, 224
[11] R. Younghyun, D. Tomohisa, A. Ichiro, J. Japan Inst. Mar. Eng. 2012, 47, nr 5, 95.
[12] T. Łaczek, Nafta-Gaz 2018, nr 3, 252.
[13] D. Contini, A. Gambaro, A. Donateo, P. Cescon, D. Cesari, E. Merico, F. Belosi, M. Citron, Atmosph. Environ. 2015, 102, 183.
[14] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/33/WE z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, Dz. Urz. UE L 191 z 22 lipca 2005 r.
[15] M. Pandolfi, Y. Gonzalez-Castanedo, A. Alastuey, J. Rosa, E. Mantilla, A.S. Campa, X. Querol, J. Pey, F. Amato, T. Moreno, Environ. Sci. Pollut. Res. 2011, 18, 260.
[16] B. Nakomcic-Smaragdakis, Z. Cepic, M. Cepic, T. Stajic, IJEST Int. J. Environ. Sci. TE 2014, 11, 269.
[17] R. Younghyun, L. Youngseo, J. Nam, Fuel 2016, 182, 850.
[18] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych, Dz. Urz. UE L 132/58 z 21 maja 2016 r.
[19] PN-C-96024:2011, Przetwory naftowe. Oleje opałowe.
[20] ISO 8217, Petroleum products. Fuels (class F). Specifications of marine fuels.
[21] A. Duda, Nafta-Gaz 2014, nr 12, 968.
[22] PN ISO 1817:2001, Guma. Oznaczanie odporności na działanie cieczy.
[23] ASTM D 4740, Standard test method for cleanliness and compatibility of residual fuels by spot test.
[24] https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016.pdf
Uwagi
1. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
2. Artykuł opracowano na podstawie pracy statutowej pt. "Ocena możliwości zastosowania komponentów odpadowych i biogennych w paliwach pozostałościowych" - nr arch. DK-4100-76/18, praca INiG-PIB na zlecenie MNiSW.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-185b06e9-f020-4421-ac2b-bed149e6c8cb
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.2.18