Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1852db97-5057-47b0-9db2-d87c3a3506ea

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Stacjonarne urządzenia komputerowe : rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy

Autorzy Gryz, K.  Karpowicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Stationary computer devices : Identification and assessment of the electromagnetic field in the working s pace
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez stacjonarne urządzenia komputerowe (komputery osobiste i serwery): monitory ekranowe CRT i LCD oraz jednostki systemowe i współpracujące z nimi urządzenia peryferyjne, takie jak myszki i klawiatury bezprzewodowe, zasilacze stałoprądowe (AC/DC) i zasilacze awaryjne (UPS), okablowanie sieciowe i zasilające elektrycznie. Emitują one pole elektromagnetyczne (o częstotliwości od 50 Hz do pojedynczych GHz). Wykazano, ze zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy przy wymienionych urządzeniach komputerowych, z uwagi na ich użytkowanie w odległości co najmniej 20 cm od ciała operatora, nie wymagają indywidualnej oceny, aby potwierdzić zgodność poziomu ekspozycji użytkowników z wymaganiami prawa pracy Prezentowana w artykule ocena pola elektromagnetycznego nie dotyczy innych scenariuszy ekspozycji, takich jak naprawy urządzeń czy eksploatacja sprzętu przenośnego.
EN Various sources point out that shift work (especially night shifts) has a negative influence on peoples’. This article discusses the electromagnetic field emitted by stationary computer devices (personal computers and servers): CRT and LCD screen monitors, system units and peripheral equipment such as wireless communication mice and keyboards, direct current suppliers (AC/DC), uninterruptible power supplies (UPS), and network and electrical supplying cables. Computer devices emit an electromagnetic field from 50 Hz to several GHz. Electromagnetic hazards m the working space near those computer devices do not require individual assessment of the compliance of the level of electromagnetic exposure with the limits provided with respect to the protection of workers against electromagnetic hazards, because the distance between the operator's body and the equipment 15 at least 20 cm. This article does not discuss other exposure scenarios such as repairing devices or using portable devices.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo i higiena pracy   urządzenia komputerowe   pole elektromagnetyczne   zagrożenia elektromagnetyczne   zdrowie publiczne  
EN occupational safety and health   computer devices   electromagnetic field   electromagnetic hazards   public health  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2018
Tom nr 8
Strony 21--23
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Gryz, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, krgry@ciop.pl
autor Karpowicz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Gryz K., Karpowicz J. Metody badań i ocena ekspozycji na pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia komputerowe [w:] „Nowe trendy w bezpieczeństwie pracy i zarządzaniu”, monografia Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, pod red. B. Szczuckiej-Lasoty i W. Kriesera. Katowice 2018 ISBN 978-83-61378-65-5
[2] Karpowicz J., Gryz K. Dostosowanie środków ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi do wymagań prawa pracy. Poradnik. CIOP-PIB, Warszawa 2018
[3] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. 2018, poz. 1286
[4] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne, tj. Dz.U. 2018, poz. 331
[5] Komputerowe stanowisko pracy- aspekty zdrowotne i ergonomiczne pod. red. J. Bugajskiej. CIOP, Warszawa 1997
[6] Investigation of radiation emissions from video display terminals. Minister of National Health and Welfare Canada, 83-EH D-91, 1983
[7] Radiation Emissions and Their Effects Video Displays, Work, and Vision NCBI Bookshelf. National Academies Press 1983 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216487/
[8] TCO Development, TCO Certified Displays 6.0, 5.03.2012
[9] TCO Development, TCO Certified Desktops 5.0, 11.11. 2015
[10] TCO Development, TCO Certified All-in-one PCs 3.0, 11.11. 2015
[11] Gryz K., Karpowicz i. Źródła pól elektromagnetycznych-monitory ekranowe, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” 2002,369,4:13-17
[12] Karpowicz J., Simunic D.. Gryz K. Can electromagnetic field exposure caused by mobile communication systems in a public environment be counted as dominant? [w] Mobile Communications and Public Health pod. red. Markov M., CRC Press Taylor& Francis Group 2018 101-128
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1852db97-5057-47b0-9db2-d87c3a3506ea
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0012.2226