Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1837941b-f36d-420a-b09e-53cb0a29cf2f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania mikroemulsji wodno-paliwowej zawierającej estry sorbitanu

Autorzy Górska, M.  Czerwonka, D.  Hernik, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research of the fuel microemulsion containing sorbital esters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań polegające na określeniu wartości wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowych. Badania przeprowadzono dla oleju napędowego zawierającego 4 i 8 % (m/m) wody destylowanej. Jako surfaktant zastosowano izostearynian sorbitanu natomiast funkcję kosurfaktantu spełniał monolaurynian sorbitanu. Analizie poddano następujące właściwości fizykochemicznych uzyskanych mikroemulsji: gęstość, lepkość kinematyczna, temperatura zapłonu, temperatura krzepnięcia oraz temperatura blokowania zimnego filtra. Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że uzyskane wartości badanych parametrów odpowiadają wymaganiom stawianym paliwom do silników o zapłonie samoczynnym. Wykazano, że otrzymane mikroemulsje charakteryzują się wysoką temperaturą zapłonu. Dzięki temu mogą być one stosowane w warunkach wymagających zachowania podwyższonych standardów bezpieczeństwa. Stwierdzono również bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe testowanych mikroemulsji. Dzięki temu mogą być one stosowane również w okresie zimowym.
EN Paper presents research results of selected physicochemical properties of water-fuel microemulsion, that can be used as a fuel for a diesel engines. Tests were carried out for a diesel oil blended with selected surfactants and water at 4 and 8 % by mass. Tested microemulsions contained a surfactant and cosurfactanst, ie., polyoxyethylene sorbitan monoisostearic acid ester and sorbitan monolaurate. The addition of these chemicals and water to the diesel oil allows to formulate a fuel microemulsions marked by a code S4 and S8. Both tested microemulsions are thermodynamically stable and transparent. Their density is slightly greater (approx. 1%) compared to diesel oil. It was observed an impact of water and surfactants on increasing the microemulsions viscosity and the ignition temperature compared to diesel oil. At the same time the low temperature properties of tested microemulsions were less favorable, which may hinder their use in winter conditions.
Słowa kluczowe
PL mikroemulsja paliwowa   olej napędowy   silnik o zapłonie samoczynnym  
EN fuel microemulsion   diesel engine   diesel oil  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 127--130, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Górska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
autor Czerwonka, D.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
autor Hernik, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Sidibé S.S., Blin J., Vaitilingom G., Azoumah Y., Use of crude filtered vegetable oil as a fuel in Diesel engines state of the art: literature review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010;14:2748-2.
2. Rakopoulos D.C., Rakopoulos C.D., Giakoumis E.G., Dimaratos A.M., Founti M.A., Comparative environmental behaviour of bus engine operating on blends of diesel fuel with four straight vegetable oils of Greek origin: Sunflower, cottonseed, corn and olive. Fuel, 2011:90(11); 3439-3446.
3. Labeckas G., Slavinskas S., Performance of direct-injection off road diesel engine on rapeseed oil. Renewable Energy 2006;31:849-863.
4. Drown D.C., Harper K., Frame E. Screening Vegetable Oil Alcohol Esters as Fuel Lubricity Enhancers. Journal of The American Oil Chemists' Society 78(6). 2001.
5. Batko B., Dobek T. K. Badanie smarności oleju napędowego z dodatkiem estrów oleju rzepakowego przy użyciu aparatu HFRR. Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009.
6. Gardyński L. Results of the tests on the lubricity of some biofuels. Combustion Engines. 2013, 154(3), 1109-1114.
7. Sendilvelan S. Bhaskar K. Reduction of Nitrous Oxide in Diesel Engine using Diesel - Water Micro Emulsion. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 10(1)2017.
8. Jankowski A. Microemulsion As a Means of Nox Reduction in Exhaust Emission of Diesel Engines. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 3 2016.
9. Ochoterena R., Lif A., Nyden M., Anderson S., Denbratt I. Optical studies of spray development and combustion of water-indiesel emulsion and microemulsion fuels. Fuel, 89(1)(2010).
10. Fu W.B., Hou L.Y., Wang LMa., F.H. A unified model for the micro-explosion of emulsified droplets of oil and water Fuel Process. Technol.,79(2)2002.
11. Jaskólski J., Konstantynowicz L., Możliwości eksploatacyjnotechniczne estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, nr 7-8.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1837941b-f36d-420a-b09e-53cb0a29cf2f
Identyfikatory