PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Studies on the Use of Water Reclaimed from Textile Wastewater in a Closed Circuit

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badania nad zastosowaniem wody odzyskanej ze ścieków włókienniczych w obiegu zamkniętym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the technology proposed for low-loaded wastewater treatment enabling multiple reuse of recycled water in a closed circuit. The subject of the study was real textile wastewater produced during the dyeing of cellulose fibres with reactive dyes. Initial wastewater was divided into low- and high-loaded streams. The low-loaded wastewater was subjected to pretreatment at biological, ultrafiltration and ozonation stages. The pretreatment was carried out four times. The reclaimed water was reused in the rinsing and washing operations. Evaluation was made of functional properties of cotton knitted fabric dyed in the process in which the reclaimed water was used. The permissible number of recycling cycles of reclaimed water for selected unit operations (rinsing, washing) was analysed with respect to functional properties of the dyed knitted fabric. In selected cases for all parameters tested, good, acceptable colorfastness was obtained.
PL
Celem badań było sprawdzenie możliwości wielokrotnego użycia odzyskanej ze ścieków pofarbiarskich wody w obiegu zamkniętym. Przedmiotem badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z technologii barwienia wyrobów z włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi. Ścieki wyjściowe były rozdzielane na strumienie niskoobciążone i wyżej obciążone. Ścieki niskoobciążone poddano podczyszczaniu w etapach biologicznym, ultrafiltracji i ozonowania. Podczyszczanie wykonywano czterokrotnie. Odzyskana woda była zawracana do operacji płukania i prania. Dokonano oceny parametrów użytkowych dzianin bawełnianych wybarwionych w procesie technologicznym, w którym wykorzystano odzyskaną wodę. Dopuszczalna ilość cykli zawracania odzyskanej wody do wytypowanych operacji jednostkowych (płukanie, pranie) była analizowana w odniesieniu do uzyskanych parametrów użytkowych barwionych dzianin. W wybranych próbach dla wszystkich badanych parametrów uzyskano dobre, akceptowalne odporności wybarwień.
Rocznik
Strony
61--66
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Textile Research Institute, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
autor
 • Textile Research Institute, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
autor
 • Textile Research Institute, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
autor
 • Łódź University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering, ul. Wólczańska 213, 92-103 Łódź
 • Łódź University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering, ul. Wólczańska 213, 92-103 Łódź
Bibliografia
 • 1. Jadhav SB, Chougule AS, Shah DP, Pereira CS, Jadhav JP. Application of response surface methodology for the optimization of textile effluent biodecolorization and its toxicity perspectives using plant toxicity, plasmid nicking assays. Clean Technologies Environmental Policy 2015; 17: 709-20. doi:10.1007/s10098-014-0827-3.
 • 2. Bae JS, Freeman HS,. Aquatic toxicity evaluation of copper-complexed direct dyes to the Daphnia magna. Dyes and Pigments 2007; 73: 126-32. doi: 10.1016/j.dyepig.2005.10.019.
 • 3. Holkar CR, Jadhav AJ, Pinjari DV, Mahamuni NM, Pandit AB,. A critical review on textile wastewater treatments: Possible approaches. Journal of Environmental Management 2016; 182: 351-366, doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.090.
 • 4. Sahinkaya E, Yurtsever A, Çınar O. Treatment of textile industry wastewater using dynamic membrane bioreactor: Impact of intermittent aeration on process performance. Separation and Purification Technology 2017; 174: 445-454, doi.org/10.1016/j. seppur.2016.10.049.
 • 5. GilPavas E, Dobrosz-Gómez I, Gómez-García MA. Coagulation-flocculation sequential with Fenton or Photo-Fenton processes as an alternative for the industrial textile wastewater treatment. Journal of Environmental Management 2017; 191: 189-197, doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.01.015.
 • 6. Soares PA, Souza R, Soler J, Silva TFCV, Souza SMAGU, Boaventura RAR, Vilar VJP.. Remediation of a synthetic textile wastewater from polyester-cotton dyeing combining biological and photochemical oxidation processes. Separation and Purification Technology 2017; 172: 450-462, doi.org/10.1016/j.seppur.2016.08.036.
 • 7. Bilińska L, Gmurek M, Ledakowicz S. Comparison between industrial and simulated textile wastewater treatment by AOPs – Biodegradability, toxicity and cost assessment, Chemical Engineering Journal 2016; 306: 550-559, doi.org/10.1016/j.cej.2016.07.100.
 • 8. Paździor K, Wrębiak J, Klepacz-Smółka A, Gmurek M, Bilińska L, Kos L, Sójka-Ledakowicz J, Ledakowicz S. Influence of ozonation and biodegradation on toxicity of industrial textile wastewater. Journal of Environmental Management 2016; 1-8, doi.org. 0.1016/j.jenvman.2016.06.055.
 • 9. Ribeiro MCM, Starling MCVM, Leão MMD, de Amorim CC.. Textile wastewater reuse after additional treatment by Fenton’s reagent. Environmental Science and Pollution Research 2017; 24(7): pp 6165-6175.
 • 10. Starling MCVM, Castro LAS, Marcelino RBP, Leão MMD, Amorim CC. Optimized treatment conditions for textile wastewater reuse using photocatalytic processes under UV and visible light sources. Environmental Science and Pollution Research, 2017; 24(7): 6222-6232.
 • 11. Buscio V, García-Jiménez M, Vilaseca M, (...), Crespi M, Gutiérrez-Bouzán C. Reuse of textile dyeing effluents treated with coupled nanofiltration and electrochemical processes. Materials 2016; 9(6), p. 490.
 • 12. Ozturk E, Koseoglu H, Karaboyacı M, Yigit NO, Yetis U, Kitis M.. Minimization of water and chemical use in a cotton/polyester fabric dyeing textile mill, Journal of Cleaner Production 2016; 130: 92-102, doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.080.
 • 13. Harane R, Adivarekar R. A frugal way of reusing wastewater in textile pre-treatment process, Journal of Water Process Engineering 2017; 16: 163-169, doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.01.002.
 • 14. Hu E, Shang S, Tao XM, Jiang S, Chiu K-L. Regeneration and reuse of highly polluting textile dyeing effluents through catalytic ozonation with carbon aerogel catalysts. Journal of Cleaner Production 2016; 137: 1055-1065, doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.194.
 • 15. Rosa JM, Fileti AMF, Tambourgi EB, Santana JCC,. Dyeing of cotton with reactive dyestuffs: the continuous reuse of textile wastewater effluent treated by Ultraviolet/Hydrogen peroxide homogeneous photocatalysis, Journal of Cleaner Production 2015; 90: 60-65, doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.043.
 • 16. Blanco J, Torrades F, De la Varga M, García-Montaño J. Fenton and biological-Fenton coupled processes for textile wastewater treatment and reuse. Desalination; 2012 286: 394-399, doi.org/10.1016/j.desal.2011.11.055.
 • 17. Żyłła R, Sójka-Ledakowicz J, Stelmach E, Ledakowicz S. Coupling of membrane filtration with biological methods for textile wastewater treatment. Desalination, 2006; 198(1): 316-325, doi: 10.1016/j.desal.2006.02.008.
 • 18. Paździor K, Klepacz-Smółka A, Ledakowicz S, Sójka-Ledakowicz J, Mrozińska Z, Żyłła R. Integration of nanofiltration and biological degradation of textile wastewater containing azo dye. Chemosphere 2009; 75: 250-255, doi.org/10.1016/j.chemosphere.2008.12.016.
 • 19. Wrębiak J, Paździor K, Klepacz-Smółka A, Ledakowicz S., Treatment of wastewater from textile industry in biological aerated filters, in: Pawłowska M. & Pawłowski L., (eds) Environmental Engineering V, Taylor & Francis Group, London UK, 2017; 145-153.
 • 20. Hach-Lange tests no. COD: LCK 114, LCK 314, LCK 614; TOC: LCK 385, LCK 386 (Hach-Lange GmbH, Berlin, Germany).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-181c5511-da29-4e2f-81a2-2cdbd250b723
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.