Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-17fd3825-46fa-40bc-9a83-ec1e1e8d7c52

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej

Autorzy Słowikowski, R.  Fijałkowska, A.  Chmiel, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN GIS to support university building management - the case of the Warsaw University of Technology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Z każdym rokiem poszerza się zakres zastosowań technologii systemów informacji przestrzennej, coraz więcej specjalistów z różnych branż korzysta z takich systemów. Celem artykułu jest przedstawienie projektu systemu informacji przestrzennej dla wnętrza budynku, łącznie z jego praktyczną realizacją. Opracowanie wykonano dla Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Zostały uwzględnione potrzeby różnych użytkowników końcowych projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszczenia w bazie danych obiektów i atrybutów obiektów niezbędnych do zarządzania budynkiem. Projekt został wykonany na podstawie planów budynku oraz kolejnych jego inwentaryzacji. Szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa i ochrony. Na zakończenie omówione zostały aktualne i perspektywiczne zastosowania tego rodzaju rozwiązań. Wykonany system został odpowiednio opublikowany w formie geoportalu.
EN Every year, the range of GIS technology applications becomes wider. More and more professionals from different branches use such systems. The purpose of this paper is to present the project of a spatial information system for the interior of a university building, including its practical implementation. The project was developed for the main building of the Warsaw University of Technology. The needs of various end users were taken into account with particular emphasis on identification of objects and their attributes required to manage the building. Building plans and inventories were used as a source of information. Special attention was paid to the safety and security aspects. Finally, the scope of present and future uses was discussed The presented system has been made available on a dedicated geoportal.
Słowa kluczowe
PL baza danych przestrzennych   BIM   wizualizacja 3D  
EN geodatabase   BIM   3D visualization  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2014
Tom T. 12, z. 4(66)
Strony 437--444
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Słowikowski, R.
autor Fijałkowska, A.
autor Chmiel, J.
Bibliografia
1. El Meouche R., Rezoug M., Hijazi I., 2013: Integrating and managing BIM in GIS, software review. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-2/W2, ISPRS 8th 3DGeoInfo Conference & WG II/2 Workshop, 27-29 November 2013, Istanbul, Turkey.
2. Gotlib D., Gnat M., 2013: Spatial database modeling for indoor navigation systems, Reports on Geodesy and Geoinformatics vol. 95: 49-63. ISSN (Print) 0867-3179, DOI: 10.2478/rgg-2013-0014.
3. Kang T., 2013: Case Study about BIM on GIS platform development project with the standard model. ISO/TC 211 Standards in Action Workshop, Busan, Korea. http://www.isotc211.org
4. Navendren D., Manu P., Shelbourn M., Mahamadu A.M., 2014: Challenges to building information modelling implementation in UK: designers' perspectives. Proceedings of 30th Annual ARCOM Conference, At Portsmouth, UK, Vol. 1, DOI: 10.13140/2.1.1093.5685.
5. Parkitny Ł., Lupa M., Materek K., Inglot A., Pałka P., Mazur K., Kozioł K., Chuchro M., 2013: Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 3(60): 79-85, PTIP, Warszawa.
6. Parsanezhad P., Dimyadi J., 2014: Effective Facility Management and Operations via a BIM-based Integrated Information System. CIB W070, W111 & W118 Conference, Copenhagen, Denmark, DOI: 10.13140/2.1.2298.9764.
7. Wagner A. A., 2001: Architektura Politechniki Warszawskiej, 382 s. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
8. Zhao, P., Suryanarayanan, S., Simões, M.G., 2013: An energy management system for building structures using a multi-agent decision-making control methodology. IEEE Transactions on Industry Applications 49(1): 322-330.
9. Zlatanova, S., Sithole, G., Nakagawa, M., Zhu, Q., 2013: Problems in indoor mapping and modeling. -International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 1(4): 63-68, ISPRS.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-17fd3825-46fa-40bc-9a83-ec1e1e8d7c52
Identyfikatory