Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-17f64164-99a6-4740-9454-fa980f2050bc

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV

Autorzy Kocot, H.  Kubek, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The connectivity of 110 kV distribution network nodes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązkiem operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) jest cykliczna publikacja możliwości przyłączeniowych węzłów sieci 110 kV. Obliczenia te wykonywane są w naszym kraju zwykle w cyklach trzyletnich z roczną korektą tych możliwości, przy czym obliczenia wykonywane są indywidualnie dla wszystkich węzłów, bez uwzględniania wpływu poszczególnych wyznaczonych mocy węzłowych na siebie wzajem. Powodem takiego podejścia jest duża czasochłonność obliczeń i stosunkowo mała dynamika zmian mocy przyłączonych. W artykule proponuje się wykorzystanie szybkiej metody liniowej obliczania rozpływów mocy - z bezpośrednim uwzględnieniem reguły N-1 - umożliwiającej wyznaczanie również grupowej mocy dla kilku węzłów.
EN The obligation of the distribution system operators is a cyclical publication of the connectivity of 110 kV network connection nodes. In Poland this calculations are carried out every three years with a annual correction, but this calculations are performed individually for all nodes, without taking into account the mutual influence of individual bus power. The reason for this approach is a large time-consuming calculations and relatively low dynamics of power connected change. In paper it is proposed to use a high-speed straight-line method to calculate power flows with direct inclusion of N-1 rule which also allows the calculation of group power for few buses.
Słowa kluczowe
PL zdolności przyłączeniowe   linearyzowany rozpływ mocy   obciążalność gałęzi sieci  
EN connection capacity   linearized power flow   transmission lines load capacity  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 44--50
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kocot, H.
autor Kubek, P.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2016 r.
[2] Sobierajski M., Kremens Z.: Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1998.
[3] Kocot H.: Szacowanie zdolności sieci przesyłowej 400/220 kV do wyprowadzania mocy z dużych elektrowni w oparciu o stałoprądowe gałęziowe współczynniki rozpływu prądu. Przegląd Elektrotechniczny 8/2013 str. 325.
[4] M. Sobierajski, P. Kacejko, S. Robak: Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego cz. I i cz II, Rynek Energii, nr 1 i 2/ 2012
[5] Ray D. Zimmerman, Carlos E. Murillo-Sánchez, Deqiang (David) GanK. Elissa, MATPOWER A MATLAB™ Power System Simulation Package. Power Systems Engineering Research Center (PSERC) School of Electrical Engineering, Cornell University, Ithaca, NY 14853.
[6] Dostępne moce przyłączeniowe Tauron Dystrybucja: http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/dostepne-moce/Strony/dostepne-moce-przylaczeniowe.aspx.
[7] Dostępne moce przyłączeniowe PGE Dystrybucja: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/procedury-przylaczeniowe/informacje-o-dostepnych-mocach-przylaczeniowych
[8] http://icseg.iti.illinois.edu/ieee-39-bus-system/
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-17f64164-99a6-4740-9454-fa980f2050bc
Identyfikatory