Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-17e7f109-8e5a-4124-8493-7baa004d550e

Czasopismo

Problemy Transportu i Logistyki

Tytuł artykułu

Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów

Autorzy Ambrożuk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal Nature of the Consignee’s Acts of Diligence in Domestic and International Transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących tak zwanych aktów staranności umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika za szkody w przesyłce i wynikające z opóźnienia w przewozie. W opracowaniu wskazano na istotę aktów staranności i ich charakter na gruncie poszczególnych przepisów regulujących umowę przewozu krajowego i międzynarodowego. Sformułowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do przyszłej polskiej regulacji umowy przewozu. Autorka postuluje rezygnację ze skutku materialnoprawnego zaniechania aktów staranności w postaci wygaśnięcia roszczeń. Wyraża przekonanie, że akty staranności powinny być unormowane wyłącznie na płaszczyźnie dowodowej.
EN The aim of this article is to present the regulation concerning the so-called acts of diligence which have to be completed to allow making an effective claim against the carrier for a damage to goods or delay in a carriage. The article points out the essence of the acts of diligence and their nature on the basis of domestic and international regulations governing a contract of carriage. Some conclusions de lege ferenda concerning the future Polish regulation of the contract of carriage have been formulated. The author is of the opinion that an omission of acts of diligence should not lead to an expiration of claims. She believes that such an omission should causes effects only in terms of evidence, also with regard to a delay in a carriage.
Słowa kluczowe
PL akty staranności   umowa przewozu   dochodzenie roszczeń  
EN acts of diligence   contract of carriage   action against the carrier  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki
Rocznik 2016
Tom nr 4 (36)
Strony 195--202
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Ambrożuk, D.
Bibliografia
1. Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2. Białkowski, M. (2014). Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkod powstałych w związku z leczeniem. Palestra, 3–4, 115–125.
3. Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR. London: informa.
4. Dolecki, H. (2008). Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym. Warszawa: PWN.
5. Godlewski, J. (2007). Przepisy ujednolicone o umowie przewozu towar w kolejami (CIM). Gdynia: Wyd. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
6. Górski, W. (1983). Umowa przewozu. Warszawa: Wyd. Prawnicze.
7. Jesser-Huβ, H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck, Franz Vahlen.
8. Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar. München: C.H. Beck.
9. Messent, A., Glass, D. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London, Hong Kong: Lloyd’s of London Press Ltd.
10. Morawski, L. (1980). Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie. Studia Prawnicze, 1–2, 217–241.
11. Ruhwedel, R.H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck, Franz Vahlen.
12. Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
13. Wesołowski, K. (1995). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
14. Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
15. Wesołowski, K., Ambrożuk, D., Dąbrowski, D. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Warszawa: Wolters Kluwer.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-17e7f109-8e5a-4124-8493-7baa004d550e
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2016.36-20