PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przychody i ich struktura w badanych gospodarstwach rodzinnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The incomes and their structure in surveyed family farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników działalności produkcyjnej 53 badanych gospodarstw rodzinnych w zakresie uzyskiwanych w 2009 i 2010 r. przychodów z produkcji rolniczej i pozarolniczej oraz z dopłat bezpośrednich i innych dotacji. Te wartości przychodów porównano z odpowiednimi wartościami przewidywanymi (planowanymi) przez rolników i pracowników naukowych na 2015 r. w projektach modernizacji badanych obiektów. Powierzchnia gospodarstw wynosiła od 8 do 150 ha użytków rolnych (UR), średnio w 2009 r. 44,23 ha UR, a w 2015 r. będzie wynosiła 49,49 ha UR. Obiekty podzielono na 11 grup obszarowych po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem powierzchni UR w gospodarstwie rosną przychody brutto, średnie 400,35 tys. zł w 2009 r., w 2010 r. wzrosły one do 418,6 tys. zł, a w 2015 r. będą wynosiły 418,9 tys. zł. Jednostkowe przychody brutto kształtują się średnio na poziomie 9,05 tys. zł·ha–1 UR w 2009 r., 9,12 tys.·ha–1 UR w 2010 r. i 8,46 tys. zł·ha–1 UR w 2015 r. i układają się w granicach od 5,48 tys. zł·ha–1 UR (XI grupa) w 2015 r. do 12,36 tys. zł·ha–1 UR (VII grupa) w 2010 r. Przychody te nie są skorelowane z wielkością badanych obiektów. W strukturze przychodów brutto najwyższą pozycję zajmowały przychody z produkcji zwierzęcej (52,1-58,5%), a następnie przychody z produkcji roślinnej (16,6-17,8%), kredyty obrotowe i inwestycyjne (5,1-12,9%), dopłaty bezpośrednie i inne (10,6-11,0%), zwroty VAT i akcyzy (1,4-2,5%) oraz emerytury, renty i odszkodowania (1,9-2,2%). Średnie przychody w stosunku do ogólnych nakładów pracy wynosiły w 2009 r. (zł·rbh–1) - 68,82, w 2010 r. - 74,37 i w 2015 r. - 71,62, co świadczy o wysokiej przychodowości badanych obiektów i możliwości uzyskiwania ponadparytetowych dochodów oraz zdolności do modernizacji technologii i podejmowania zakupów nowych środków technicznych.
EN
The study analysed results of production activity of 53 family farms in respect of the incomes from agricultural and non-agricultural production, direct and other subventions, obtained in the years 2009 and 2010. Obtained income values were compared to the foreseen (planned) by the farmers and the scientific workers for 2015, in modernization projects for tested objects. The acreage of farms ranged from 8 to 150 ha AL (agricultural land), on average in 2009 – 44.23 ha AL, whereas in 2015 it will be 49.49 ha AL. Surveyed objects were divided into 11 acreage groups, by 5 farms in groups I to IX, and by 4 farms in groups X and XI. It was stated that with increasing farm acreage – increase gross incomes; the average 400.35 thous. PLN in 2009, in 2010 reached 418.6 thous. PLN, and in 2015 will achieve 418.9 thous. PLN. Average gross incomes per ha AL amount to 9.05 thous. PLN in 2009, 9.12 thous. PLN in 2010, and 8.46 thous.PLN in 2015; they range within 5.48 thous. PLN·ha–1 AL (XI group) in 2015, up to 12.36 thous. PLN·ha–1 AL (VII group) in 2010. Those incomes are not correlated with the acreage of investigated objects. In the structure of gross incomes the highest position took the incomes from animal production (52.1-58.5%), next the incomes from crop production (16.6-17.8%), investment and turnover credits (5.1-12.9%), direct and other subventions (10.6-11.0%), VAT returns and excises (1.4-2.5%), retiring pensions, rents and compensations (1.9-2.2%). Average incomes - in relation to total labour inputs - amounted to 68.82 PLN·workhr-1 in 2009, 74.37 PLN·work-hr–1 in 2010 and will amount to 71.62 in 2015. These data testify to high remunerativeness of tested objects, possibility of getting aboveparity incomes and abilities to modernize the technology and to purchase new technical means.
Wydawca
Rocznik
Strony
33--41
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 542-11-77 lub 605 206 348
autor
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku
Bibliografia
  • GOLKA W., WÓJCICKI Z. 2009. Ocena działalności modernizacyjnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 35-42.
  • KUREK J., WÓJCICKI Z. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. IV. Wyposażenie i działalność badanych obiektów w 2010 r. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-28-8 ss. 129.
  • RUDEŃSKA B., WÓJCICKI Z. 2013. Zatrudnienie i nakłady pracy w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 61-69.
  • WÓJCICKI Z. 2010. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. II. Projekty modernizacji badanych obiektów. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-12-7 ss. 90.
  • WÓJCICKI Z., MUZALEWSKI A., SAWA J., TABOR S., WAJSZCZUK K. i in. 2009. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. I. Program, organizacja i metodyki badań. Monografia. Warszawa. IBMER. ISBN 978-83-8986-32-1 ss. 149.
  • WÓJCICKI Z., KUREK J. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. III. Wyposażenie i działalność badanych obiektów w 2009 r. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-18-9 ss. 123.
  • WÓJCICKI Z., KUREK J. 2012. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. IV. Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-34-9 ss. 148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-17dbf653-8087-4340-9aa4-80e88f43ed37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.