Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-17dbd896-54d0-4a19-b9fc-4a6412832da0

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wykorzystanie trójosiowego pomiaru przyspieszeń w drogowych badaniach opóźnienia hamowania pojazdu

Autorzy Szczypiński-Sala, W. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Using a three-axial acceleration measurement for vehicle breaking on-road tests
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych wykonanych w celu porównania metod pomiarów opóźnienia hamowania pojazdu w warunkach drogowych. Wyniki pomiarów opóźnienia wykonanych w warunkach drogowych przy zastosowaniu przetworników inercyjnych mogą być obarczone błędami wynikającymi z oddziaływania siły grawitacyjnej i przechyłów nadwozia pojazdu podczas hamowania. W artykule omówiono wykonane pomiary z zastosowaniem przetworników mierzących przyspieszenia nadwozia pojazdu w trzech osiach, równoległej do kierunku ruchu i dwu prostopadłych. Pomiar przyspieszeń w trzech osiach pojazdu pozwala na ocenę zmian pochylenia nadwozia podczas hamowania. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników i porównano je otrzymywanymi podczas badań z zastosowaniem przetworników optycznych.
EN The results of an experimental work carried out to comparison between different methods for car brake deceleration measurements are presented in this paper. Result of measurement inertia mass sensor for linear acceleration measurement can by confounded by the inclusion of gravity in the measured value. To remove the effect of gravity, the positions of the vehicle with respect to the ground reference are needed. A method of measuring car deceleration using three sensors was analyzed. Orientation of sensors on vehicle during experiment was so, that one of its measure axis was parallel to the car movement direction, the second to gravity vector and third was perpendicularly to the car movement direction. Acceleration measured in the x, y, and z axis can allow to estimate car body lean during braking. Results obtained from measuring using sensors with inertia mass were compared with optical instrument.
Słowa kluczowe
PL opóźnienie hamowania   warunki drogowe   trójosiowy pomiar przyspieszenia  
EN three-axial acceleration measurement   deceleration   road conditions  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 10319--10325
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., wykr., pełny tekst na CD 3
Twórcy
autor Szczypiński-Sala, W.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 31-864 Kraków; al. Jana Pawła II 37, ws@mech.pk.edu.pl
Bibliografia
1. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Dz. U. nr 155/2009, poz. 1232.
2. Norma ISO/DTR 13487 F: Braking of road vehicles - Definition of mean fully developed deceleration.
3. Szczypiński-Sala W. Strzępek P. Janczur R. Weryfikacyjne metody pomiaru opóźnienia hamowania pojazdu. Logistyka, nr 3, 2012.
4. Hegeduš H, Ilić D. Comparison of measurement methods for vehicle acceleration. XVIII IMEKO World Congress, Metrology for a Sustainable Development. Rio de Janeiro, Brazil 2006.
5. Roger L.: Vehicle sensitivity to brake torque differences – test and simulation results, Int. Conf. on Aut. Braking, Leeds 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-17dbd896-54d0-4a19-b9fc-4a6412832da0
Identyfikatory