Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-179ccad2-0a95-41fe-ba31-77e9b3a9a26e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Stan bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce i na Słowacji w porównaniu z innymi krajami UE

Autorzy Caban, J.  Vrábel, J.  Droździel, P. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN The state of road transport safety in Poland and Slovakia in comparison with other EU countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono krótką analizę porównawczą stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce i na Słowacji na tle innych krajów Wspólnoty Europejskiej. Wedle intencji przedstawionej w Białej Księdze Transportu, na terenie Unii Europejskiej podejmowane są inicjatywy związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa transportu oraz ze zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych wypadków. W artykule zaprezentowano analizę stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym Polski i Słowacji, na podstawie raportów i sprawozdań odpowiednich organów państwowych. Zaprezentowano różnice występujące w tych krajach dotyczące bezpieczeństwa transportu drogowego i jego struktury. W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The article presents a comparative analysis of the state of road transport safety in Poland and Slovakia in comparison with other countries of the European Community. According to the intention introduced in the White Paper on Transport, in the European Union are taken initiatives to improve transport safety and to reduce the number of road fatalities. The article presents an analysis of the state of road transport safety in Poland and Slovakia, on the basis of reports and statements of the relevant state bodies. The paper presents the differences on road transport safety, its structure in these countries as well as selected aspects of improvement of road transport safety.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo transportu drogowego w Polsce   bezpieczeństwo transportu drogowego na Słowacji   infrastruktura drogowa  
EN road transport safety in Poland   road transport safety in Slovakia   road infrastructure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1129--1138
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Caban, J.
  • Politechnika Lubelska, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, j.caban@pollub.pl
autor Vrábel, J.
autor Droździel, P.
Bibliografia
1. Caban J., Gardyński L.: Nadwozia pojazdów samochodowych w aspekcie bezpieczeństwa na podstawie samochodów osobowych Volvo, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, p w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, s. 165-173.
2. Caban J., Droździel P., Liśćak S., Wybrane aspekty stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2012, nr 3 (89), Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa 2012, s. 13-19.
3. Caban J., Opielak M., Rybicka I., Przyczyny zdarzeń drogowych i stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie MPK w Lublinie. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2012, nr 3 (89), Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa 2012, s. 21-27.
4. Gnap J., Konečný V., Šimková I., The development of numbers and structures of vehicles in slovak republic. Doprava a spoje: internetový časopis śilińska Univerzita, 2012, nr 2, s. 89-98.
5. Merkisz J., Tarkowski S., Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability 2011, nr 2, s. 50-58.
6. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, 2013, materiał PDF.
7. Raport. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, materiał PDF.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Dz.U. nr 178, Poz. 1446.
9. Szczęsny P., Rymarz J., Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednich. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2012, nr 5 zeszyt 10, s. 153-162.
10. Vrábel J., Šarkan B.,The option of decreasing cost by advisable care of tyres. Doprava a spoje: internetový časopis śilińska Univerzita, 2012, nr 2, s. 442-449.
11. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, Pojazdy Samochodowe. WKiŁ, Warszawa 2004.
12. http://autokult.pl/2012/04/24/polskie-autostrady-i-drogi-ekspresowe-drogo-i-malo
13. http://drogipubliczne.eu/drogi-publiczne-w-liczbach
14. http://www.becep.sk/
15. http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statisticke-prehlady.alej
16. http://www.gddkia.gov.pl/pl
17. http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf
18. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5654
19. http://www.cdb.sk/files/img/zakladne-mapy-cs/2012/cestna-siet-sr_a3_zemepisna-siet.jpg
20. http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/statistika_dn/ine_2012/Prehlad%20DN%201966%20-%202012%20nasledky%20alkohol%20chodci%20cyklisti.pdf
21. www.stat.gov.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-179ccad2-0a95-41fe-ba31-77e9b3a9a26e
Identyfikatory