Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1780af6b-92cc-4c1e-8177-8b6759b5257f

Czasopismo

Archiwum Motoryzacji

Tytuł artykułu

Criteria for evaluation new generation of armored vehicles

Autorzy Łukjanow, S.  Zieliński, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Kryteria oceny bankowozów nowej generacji
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The current Polish Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 7 September 2010 distinguishes three types of armored vehicles: A, B and C, where type A is characterized by the most stringent set of requirements. This article discusses the regulatory requirements and the drafted assessment criteria proposal for new generation of armored vehicles (type A). The compliance of armored vehicles with regulatory requirements is certified by accredited bodies on the basis of testing. A proposal has been put forward to classify new generation armored vehicles into 5 groups. A1 – standard, A2 – standard plus, A3 – professional, A4 – professional plus and A5 – extra. Also a proposal has been made to prepare the so-called “armored vehicle evaluation index” calculated as a weighted average of the seven subindices. Based on the sample of an armored vehicle constructed as a prototype by the consortium of PIMOT, WAT, ITS and AMZ Kutno under a research project of the Ministry of Science and Higher Education an assessment of the class was carried out and an overall evaluation index for armored vehicle was calculated. The assessment methods for type A armored vehicles described in the article may be very useful in the development and comparative studies of new vehicles and for product offers presented to customers on the market.
PL W świetle obowiązującego w Polsce Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku rozróżnia się trzy typy bankowozów: A, B i C, przy czym najwyższe wymagania ustanowiono dla typu A. W artykule omówione są wymagania przepisów i opracowane jako proponowane kryteria oceny bankowozów nowej generacji (typu A). Potwierdzeniem spełnienia wymagań przepisów przez bankowozy są certyfikaty wydane na podstawie badań przez akredytowane jednostki. Została przedstawiona propozycja podziału bankowozów nowej generacji na 5 klas ochrony przeciwnapadowej: A1 - standardowa, A2 - standardowa plus, A3 – profesjonalna, A4 - profesjonalna plus i A5 – extra. Przedstawiono również propozycję tzw. „wskaźnika oceny bankowozów”, jako średnią ważoną siedmiu wskaźników cząstkowych. Na przykładzie bankowozu wykonanego, jako prototyp przez konsorcjum: PIMOT, WAT, ITS i AMZ-Kutno w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzono ocenę klasy i obliczono ogólny wskaźnik oceny bankowozu. Podane w artykule metody oceny bankowozów typu A mogą być bardzo przydatne przy opracowywaniu i badaniach porównawczych nowych pojazdów i przedstawianych dla klientów ofertach na rynku produktów.
Słowa kluczowe
PL bankowozy   badania pojazdów   ochrona przeciwnapadowa  
EN armored vehicles   vehicle testing   anti-theft protection  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Czasopismo Archiwum Motoryzacji
Rocznik 2016
Tom Vol. 73, nr 3
Strony 49--69
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., fot., rys., tab., wz.
Twórcy
autor Łukjanow, S.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Laboratorium Elektroniki i Akustyki, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska, s.lukjanow@pimot.eu
autor Zieliński, W.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Laboratorium Elektroniki i Akustyki, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska, w.zielinski@pimot.eu
Bibliografia
[1] Baranowski P, Małachowski J. Numerical investigations of terrain vehicle tire subjected to blast wave. Journal of KONES Powertrain and Transport. 2011; 18(1).
[2] Baranowski P, Małachowski J, Niezgoda T. Numerical analysis of Vehicle suspension system response subjected to blast wave. Applied Mechanics and Materials. 2011; 82.
[3] Fabisiak Z, Łukjanow S, Muszyński A, Niezgoda T, Pijanowski B, Zieliński W. Pojazd samochodowy opancerzony do przewozu wartości szczególnie pieniężnych /Armored vehicle for transport of valuables, in particular money /. Pat. zgł. p393492.
[4] Karabin J, Kowalczyk T, Stawski W. Ochrona Osób i Konwojowanie /Security of people and convoying/ . Hortpress. 2002; Warsaw.
[5] Łukjanow S. Ochrona transportu wartości pieniężnych w aspekcie rozporządzenia MSWiA i ocen prowadzonych przez PIMOT /Safeguarding valuables transport in terms of the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration and assessment provided by PIMOT/ . Ochrona Mienia i Informacji. 2011; 4.
[6] Łukjanow S, Pijanowski B. Wybrane zagadnienia badań i certyfikacji pojazdów do przewozu wartości pieniężnych /Chosen issues of testing and certification of vehicles for transporting pecuniary valuables/. SECUREX scientific conference. 2003.
[7] Łukjanow S, Zieliński W. Bankowóz typu A o podwyższonej ochronie osób i mienia /Type A armored vehicle of higher armor resitance for security of people and property/. Ochrona Mienia i Informacji. 2013; 5.
[8] Nowicki Z. Ochrona Osób i Mienia /Security of people and property/. TNOiK. 2001; Toruń.
[9] Offers of armored vehicle manufactures, inter alia:
- AMZ-Kutno - http://www.amz.pl/pl,202_bankowozy.html,
- GERMAZ - http://dostawczyford.pl/zabudowy/bankowozy-2/,
- GRUAU - http://www.gruau.pl/transport_wartosci.php.
[10] Panowicz R, Barnat W, Niezgoda T, Dybcio P. Numeryczno-doświadczalne badanie właściwości mechanicznych materiałów typu aramidowy plaster miodu, Modelowanie Inżynierskie / Numerical and experimental testing assessment of mechanical qualities of materials of aramid honey comb type/. 2011; 42(11).
[11] Pijanowski B, Łukjanow S, Zieliński W. Selected aspects of the construction of armored bank vehicles of new generation. Journal of KONES Powertrain and Transport. 2013; 20(4).
[12] Pijanowski B, Łukjanow Sł. Nowe regulacje prawne i ich wpływ na wyposażenie techniczne i badania pojazdów do przewozu wartości pieniężnych /Legal regulations and their influence on technical equipment and testing of vehicles for transport of pecuniary valuables/. KONMOT scientific conference. 2004.
[13] Research and development project funded by NCBiR, No.: O R00 0128 09, entitled. Podwyższenie odporności na wybuch miny lub improwizowanego ładunku wybuchowego dna pojazdu bankowozu /Increased resistance of chassis of armored vehicles for mine explosions or improvised explosive devices/.
[14] WARUNKI TECHNICZNE – WT/107 PIMOT/2010. Pojazdy samochodowe do przewozu wartości pieniężnych Wymagania i badania /Vehicles for transorting pecuniary valuables. Requirements and testing/. Przemysłowy Instytut Motoryzacji.
[15] Warunki Techniczno-Taktyczne (WT-T) dla bankowozów nowej Generacji, Opracowanie problemowe nr: BLE.001.12N, PIMOT, 2012 /Technical-tactical requirements of new generation armored vehicles, Topical study no. BLE.001.12N, PIMOT, 2012/.
[16] Verbrauchskatalog Fahrzeugliste mit Verbrauchsangaben. Touring Club Suisse (TCS) et SuisseEnergie. 2008; Berne.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1780af6b-92cc-4c1e-8177-8b6759b5257f
Identyfikatory
DOI doi.org/10.14669/AM.VOL73.ART4