Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-17750332-f0b7-4a00-977d-20a292da1f91

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zastosowanie decyzyjnych drzew logicznych i grafów zależności w analizie automatycznych skrzynek przekładniowych

Autorzy Deptuła, A.  Zawiślak, S.  Partyka, M. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of decision logic trees and dependence graphs in analysis of automatic transmission gearboxes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono możliwość zastosowanie decyzyjnych drzew logicznych oraz grafów zależności do analizy automatycznych skrzynek przekładniowych. Cel modelowania automatycznej skrzyni biegów grafami może być wszechstronny, a mianowicie: wyznaczenie przełożenia poszczególnych biegów, analiza prędkości i przyspieszeń poszczególnych elementów obrotowych. W dalszym etapie można zastosować metody decyzyjnych drzew logicznych do analizy schematów funkcjonalnych wybranych biegów przekładni. Natomiast dla grafów będących modelami przekładni, można zastosować struktury drzewiaste rozgrywające parametrycznie. Pozwala to na uogólnienie i rozszerzenie podejścia algorytmicznego, ponadto w przyszłości pozwoli na dalsze analizy i syntezy, jak np. sprawdzanie izomorfizmu projektowanych rozwiązań, wyznaczanie rangi ważności parametrów konstrukcyjnych i/lub eksploatacyjnych analizowanych przekładni.
EN The article discusses the possibility of using decision logic tree and dependency graphs for automated analysis of gearboxes. The goal of the automatic modeling of the gearbox can be comprehensive, namely: determining the gear ratios, analyzing the speed and acceleration of the rotating parts. In the next step, we can apply decision logic methods to analyze the functional schematics of selected gears.
Słowa kluczowe
PL automatyczna skrzynia biegów   drzewa logiczne   modelowanie grafami  
EN automatic gearbox   logic tree   graph modeling  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 808--814, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Deptuła, A.
  • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Wiedzy, a.deptula@po.opole.pl
autor Zawiślak, S.
autor Partyka, M. A.
  • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Wiedzy, m.partyka@po.opole.pl
Bibliografia
1. Wojnarowski J., Grafy i liczby strukturalne jako modele układów mechanicznych, Inst. Podst. Konst. Masz. Polit. Śląs., Gliwice 1977.
2. Buchacz A., Aided Synthesis of Bar Systems Characterized by a Cascade Structure Represented by Graphs, 1st Inter. Confer. on Graphs and Mechanics, Ustroń 1993 (vol.1), Polit. Śląs., Gliwice 1993.
3. Buchacz A., Projektowanie układów prętowych ze względu na zadane widmo częstości. – Transp. Przemysł. Nr 2(32)- supl./2008.
4. Orlikowski C., Symbolic Analysis of Bond Graphs by Application of Coate’s Rule, 1st Inter. Confer. on Graphs and Mechanics,Ustroń 1993 (vol. 1), Polit. Śląs., Gliwice 1993.
5. Deptuła A., Partyka M.A., Application of game graphs in optimization of dynamic system structures, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, vol.15, No.3, pp. 647-656, 2010.
6. Deptuła A. , Partyka M.A., Zastosowanie grafów rozgrywających parametrycznie i dekompozycji w procesie optymalizacji dynamicznych struktur systemowych, Górnictwo Odkrywkowe 3/2010.
7. Drewniak J., Zawiślak S., Graph methods in kinematical analysis of multi-speed epicyclic Sears, International Journal of Applied Mechanics and Engineering. vol. 17 (3), p. 791-798.
8. Drewniak J., Zawiślak S., Kinematical and dynamical analysis of closed kinematical chains using graphs and profile equations, PAMM- Proceedings on: Anwendung Mechanik und Mathematik, Vol. 9, No. 1, 547-548.
9. Deptuła A., Drewniak J., Partyka M.A., Application of dependence graphs and game trees in analysis of a planetary gear modeled with a contour graph, , International Conference Methods & Tools for CAE - concepts and applications, Bielsko-Biała, 18-20.10.2017, str. 219-224, Wydaw. Polit. Warsz.
10. Cellier, F.E., Object-oriented Modeling of Mechatronics Systems in Modelica Using Wrapped Bond Graphs. – Proc. IEEE Intl. Conference on Mechatronics, Malaga, Spain 2009.
11. Palczak E., Modelowanie układów hydraulicznych za pomocą grafów Coatesa. –Sterowanie i Napęd Hydrauliczny, Nr 3/93.
12. Deptuła A., Drewniak J., Partyka M.A., Analiza przekładni planetarnej zamodelowanej grafem konturowym z uwzględnieniem metody struktur rozgrywających parametrycznie, Mechanik 7/2017, str. 640- 642, ISSN 0025- 6552.
13. Uematsu S., An application of graph theory to the kinematic analysis of planetary gear trains, Int. Journal of the Japan Soc. for Precis. Eng., No. 31, pp. 141-146,1997.
14. Drewniak J., Zawiślak S., Synthesis of planetary gears by means of artificial intelligence approach especially graph- theoretical modeling, Solid State Phenomena. Vol. 164, pp. 243- 248, 2010.
15. Hsu C.H, Lam K.T., Lin Y.L, Automatic synthesis of displacement for planetary gear trains, Math., Comput., Modelling, Vol. 19, No. 11, pp. 67- 81., 1994.
16. Huang P.Y, Lu L.H., Chen D.Z., Gearing configuration arrangement for multi-speed epicyclic driver, Proceedings of the 13th CSME Annual Conference, pp. 68-73, Taipei, 1996.
17. Tsai L.W., Enumeration of kinematic structures according to function, CRC Press. Boca Raton, FL33487, USA, 2001.
18. Li X., Schmidt L.C, He W., Li L., Qian Y., Transformation of an EGT grammar: New grammar, New design, ASME J. of Mechanical Design, Vol. 126, No.4, pp. 753- 756, 2004.
19. Zawiślak S., The Graph-based Methodology as an Artificial Intelligence Aid for Mechanical Engineering Design, Wydawnic-two Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko- Biała, 2010.
20. Kron G., Generalized theory of electrical machinery, AIEE Transactions, 49 , 666-683, Discussion, ibid., 683-685.5, 1930.
21. Hsu C.H., Graph notation and kinematic equations of motion of planetary gear trans, International J. of Vehicle Design, 13, 3, pp. 233-241, 1992.
22. Freudenstein F., An application of Boolean algebra to the motion of epicyclic driver, ASME Journal of Engineering for Industry. Ser. B, 93, pp.176-182, 1971.
23. Marghitu D., Kinematic chains and machine components design, Elsevier Amsterdam, San Diego, Academic Press, London, 2005.
24. Cholewa W., Kaźmierczak J., Diagnostyka techniczna maszyn. Przetwarzanie cech sygnałów, Skrypt nr 1904, Politechnika Śląska, Gliwice, 1995.
25. Partyka M. A., Algorytm Quine’a-McCluskeya minimalizacji indywidualnych cząstkowych wielowartościowych funkcji logicznych; St. i Monogr. Nr 109; Ofic. Wydaw. Polit. Opol., Opole 1999.
26. Partyka M. A., Logika systemów projektowania na przykładzie CAD układów maszynowych, St. i Monogr. Nr 105, Ofic. Wydaw. Polit. Opol., Opole 1999.
27. Partyka M. A., The Quine-Mc Cluskey minimization algorithm of individual multiple-valued partial functions for digital control systems, 3rd Inter. Confer. Syst. Engin., Wright State University, Dayton 1984, USA.
28. Deptuła A., Wielowymiarowe grafy zależności rozgrywające parametrycznie w opisie mechatronicznych układów kaskadowych, XLIV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2015, Inst. Mat. PAN, Warszawa, 2015.
29. Deptuła A., Partyka M.A., Badanie własności dynamicznych układów maszynowych z uwzględnieniem wielokrotnej numeracji wierzchołkowej dla drzew rozgrywających parametrycznie, Napędy i Sterowanie 3/2010, str.140-147, 2010.
30. Tabakow I. G., Teoria systemów diagnozowalnych, Rozróżnialność uszkodzeń w sieciach informacyjnych, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej, Polit. Wroc., Wrocław 1975.
31. Kazimierczak J., System cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Omega, Warszawa 1978.
32. Kazimierczak J., Teoria gier w cybernetyce, Wiedza Powszechna, Omega, Warszawa 1973.
33. Deptuła A., Analiza automatycznych skrzynek przekładniowych z uwzględnieniem logicznych drzew decyzyjnych, XLVI Konf. Zast. Mat., Zakopane 2017, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2017.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-17750332-f0b7-4a00-977d-20a292da1f91
Identyfikatory