Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-175a1172-e021-41aa-b580-2cc5742eced2

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Evaluation of the Suitability of Selected Aliphatic Polyester Blends for Biodegradable Fibrous Materials with Improved Elasticity

Autorzy Twarowska-Schmidt, K.  Tomaszewski, W. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Ocena przydatności mieszanek poliestrów alifatycznych do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych o zwiększonej elastyczności
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Poly (lactic acid) (PLA) blends with biodegradable aliphatic polyester of butylene glycol and succinic- and adypic acids (Bionolle) were studied with respect to their usefulness for the preparation of fibrous materials with biodegradability and improved elasticity. The miscibility of PLA/Bionolle blends was investigated by differential scanning calorimetry (DCS) and scanning electron microscopy (SEM). The spinnability of blends was also tested. For the evaluation of the mechanical properties of the blends, testing monofilaments were prepared. The Young’s modulus and elastic recovery of monofilaments were determined. It was found that Bionolle forms with PLA heterogeneous blends. The addition of Bionolle to PLA improves the elasticity of the blends obtained.
PL Mieszanki stopowe poli(kwasu mlekowego) (PLA) z biodegradowalnym poliestrem alifatycznym glikolu butylenowego oraz kwasu bursztynowego i adypinowego (Bionolle) badano pod kątem ich przydatności do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych o zwiększonej elastyczności. Do oceny wspólmieszalności polimerów PLA i Bionolle zastosowano metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Do oceny przędliwości oraz właściwości mechanicznych wytworzono żyłki ze stopu mieszanek polimerowych. Elastyczność żyłek oceniano na podstawie modułu Younga i stopnia sprężystości. Stwierdzono, że PLA i Bionolle tworzą mieszaniny heterogeniczne. Dodatek polimeru Bionolle do PLA poprawia elastyczność mieszanki polimerowej.
Słowa kluczowe
PL poliester alifatyczny   poli(kwas mlekowy)   mieszanka polimerowa   biodegradowalny materiał włóknisty  
EN aliphatic polyester   poly(lactic acid)   polymer blend   biodegradable fibrous material  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2008
Tom Nr 3 (68)
Strony 9--13
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Twarowska-Schmidt, K.
  • Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, ul. M. Skłodopwska-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland, ibwch@ibwch.lodz.pl
autor Tomaszewski, W.
  • Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, ul. M. Skłodopwska-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland, ibwch@ibwch.lodz.pl
Bibliografia
1. Chandra R., Rustigi R., Prog.Polym.Sci., vol.23, 1998, 1273-1335.
2. Rizzarelli P., Puglisi C., Montaudo G., 2. Polymer Degradation and Stability, 2004, 85, 855-863.
3. Lunt J., Shafer A., Journal of Industrial 3. Textiles, 2000, vol 29, No3, 191-205.
4. Hagen R., Chemical Fibres International 4. vol.50, December 2000, 540.
5. Dartee M., Lunt J., Shafer A., Chemical 5. Fibres International vol.50, December 2000, 546.
6. Yu L., Dean K., Li L., Prog.Polym.Sci, vol. 6. 31, 2006 , 576-602.
7. Martin O., Averous L., Polymer 42 (2001) 7. 6209-6219.
8. Lu J., Qiu Z., Yang W., Polymer 48 ,2007, 8. 4196-4204.
9. Kim J., Kim J.H., Shin T.K., Choi H.J., 9. Jhon M.S., European Polymer Journal 2001, vol. 37, 2131-2139.
10. Meaurio E., Zuza E., Sarasua J.R., Mac10. romolecules 2005, vol 38, 1207.
11. Shirahase T., Komatsu Y., Tominanga 11. Y., Asai S., Sumita M., Polymer, 2006, vol.47, 4839.
12. Shibata M., Inoue Y., Miyoshi M., Polymer 12. 47, 2006, 3557-3564.
13. US Pat. App.Publ. 2002/0052445.13.
14. Farrington D.W. i in., Poly(lactic acid) 14. fibres, Biodegradable and sustainable fibres, edited by R.S.Blackbyrn, Woodhead Publishing Lim., 2005, 191.
15. Woodings C., New developments in biodegradable nonwovens. http://www.technica.net/NF/NF3/biodegradable.htm.
16. Siegmund F., Gries T., Chemical Fibres 16. International, No 1 March 2008, 28-29.
17. Twarowska-Schmidt K, Evaluation of the 17. Suitability of Some Biodegradable polymers for the Forming of Fibres, Fiber and Textiles in Eastern Europe, 2004 , vol 12, No 2(46), 17.
18. Twarowska-Schmidt K., Ratajska M., 18. Brochocka A., Biodegradcja kompozytów z włóknotwórczego polipropylenu i poliestru alifatycznego, (Biodegradation of composites made of fibergrade polypropylene and aliphatic polyester), in: Modyfikacja polimerów, edited by Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2005, 468-471 (in Polish).
19. Twarowska-Schmidt K. et all, Biodegrad19. owalne włókna syntetyczne formowane metodą stopowa, (Melt-Spun Biodegradable Synthetic Fibre), a project sponsored by the Polish Committee of Scientific Research, No 4 T08E 059 25 (2003-2006), (in Polish.
20. Twarowska-Schmidt K. et all, Evaluation 20. of the suitability of some commercial available biodegradable polymers for the forming of fibres using melt blown method, research report of the project “New polymers for melt blown non-woven” sponsored by the Taiwan Textile Research Institute, December 2007 (non published).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-175a1172-e021-41aa-b580-2cc5742eced2
Identyfikatory