Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-17560965-892f-41da-9e88-0c8574bf89e6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zagospodarowanie biogazu składowiskowego na ternie województwa lubelskiego

Autorzy Zając, G.  Szyszlak-Bargłowicz, J.  Słowik, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Landfill gas utilization in the province of Lublin
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problemy związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami pochodzącymi zarówno z gospodarki komunalnej, jak i z przemysłu należą do jednych z najbardziej palących problemów ekologicznym obecnych czasów. W Polsce składowanie na wysypiskach jest podstawowym sposobem postępowania z odpadami. W województwie lubelskim w roku 2011 na 64 funkcjonujące składowiska 41 posiadało instalacje odgazowania, w tym 38 z gazem uchodzącym do atmosfery. Jedynie jedno składowisko w Rokitnie odzyskiwało energię w wyniku spalania ujętego gazu składowiskowego.
EN Problems related to the generation and management of waste from both municipal as well as with industry are some of the most pressing environmental issues of today. In Poland, the landfill is the primary means of dealing with waste. In the province of Lublin in 2011 to 64 operating landfill degasification plants had 41, including 38 with the gas escaping into the atmosphere. Only one land fill in Rokitno regained power recognized by the combustion of landfill gas.
Słowa kluczowe
PL odpady komunalne   składowisko odpadów   biogaz  
EN municipal waste   landfill   biogas  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 140--143
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zając, G.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Szyszlak-Bargłowicz, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Słowik, T.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Białowiec A.: Składowisko odpadów - niedoceniana technologia. Przegląd Komunalny 2012, nr 4.
[2] Dudek J., Zaleska-Bartosz J.: Metody utylizacji gazu składowiskowego. Karbo 2004, nr 3.
[3] Dudek J., Klimek P., Kołodziejak G., Niemczewska J., Zaleska-Bartosz J.: Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2010.
[4] Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2011 roku. Opracowania sygnalne. Urząd Statystyczny w Lublinie. Lublin 2012
[5] Jamróz A.: Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego. Czasopismo Techniczne 2012 z. 4. Środowisko z. 1.
[6] Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11. Ernst &Young, Warszawa 2011.
[7] Lewicki R.: Wytyczne w zakresie kontroli i monitoringu gazu składowiskowego. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
[8] Manczarski P., Lewicki R.: Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa, 2012.
[9] Ochrona środowiska 2007. GUS Warszawa 2007.
[10] Ochrona środowiska 2008. GUS Warszawa 2008.
[11] Ochrona środowiska 2009. GUS Warszawa 2009.
[12] Ochrona środowiska 2010. GUS Warszawa 2010.
[13] Ochrona środowiska 2011. GUS Warszawa 2011
[14] Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2012.
[15] Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011 roku. WIOŚ w Lublinie, Lublin 2012.
[16] Sołowiej P., Neugebauer M.: Energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego na podstawie wybranego obiektu. Inżynieria Rolnicza 2008, nr 6 (104).
[17] Ustawa o odpadach DzU 2007, nr 39, poz. 251.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-17560965-892f-41da-9e88-0c8574bf89e6
Identyfikatory