Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-17516b97-7a44-400c-9525-00079989fc0e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Identyfikacja i ocena algorytmów przełączenia biegów przekładni automatycznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego

Autorzy Koralewski, G.  Wrona, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification and evaluation of algorithms for the automatic transmission shift during the acceleration of a city bus
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstwiono alnalizę porównawczą algorytmów przełączania biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego. W eksperymentalnych badaniach drogowych zostały wyznaczone chwile załączania biegów, zdefiniowane we współrzędnych prędkości ruchu i położenia organu sterowania dawką paliwa. W badaniach analitycznych za pomocą komputerowych symulacji, zostały określone algorytmy załączania poszczególnych biegów, optymalne według kryterium dynamiki rozpędzania autobusu lub zużycia paliwa. Następnie, z wykorzystaniem komputerowego modelu rozpędzania autobusu, zostały wyznaczone podstawowe wskaźniki ruchu przy zastosowaniu w sterowaniu przekładnią określonych uprzednio chwil zmiany biegów. Analiza porównawcza daje podstawy do stwierdzenia, że istnieją możliwości poprawy jakości sterowania układem napędowym autobusu miejskiego.
EN The article presents a comparative analysis of algorithms for the automatic hydromechanical transmission shifts during the acceleration of a city bus. In experimental studies, there have been designated moments of switching gears defined in the traffic speed coordinates and the position of the control body of the fuel dose. In analytical studies, due to the use of computer simulations, each gear switching algorithms optimized according to the criterion of dynamic acceleration bus or fuel consumption were defined. Then, due to the use of a computer model of the acceleration of a bus, the basic indicators of traffic, after the application of the previously defined control gear shifting moments, were designated. Comparative analysis provides the basis to conclude that there are possibilities to improve the quality of the propulsion system control of a city bus.
Słowa kluczowe
PL autobus miejski   automatyczna przekładnia hydromechaniczna   algorytmy sterowania   kryteria optymalizacji   czas rozpędzania   zużycie paliwa  
EN city bus   automatical hydromechanical gearbox   control algorithms   optimality criterions   time acceleration   fuel consumption  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 5
Strony 22--28
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Koralewski, G.
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki
autor Wrona, R.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Automatyczna skrzynia biegów Voith DIWA D 864.5, Skrzynie biegów do pojazdów użytkowych [materiały serwisowe Voith Turbo Sp. z o.o.].
2. CORRSYS Korrelatorsysteme GmbH [materiały serwisowe producenta urządzenia CORREVIT®].
3. EDM eco Relase II [instrukcja serwisowa].
4. Ishihara T., Numazawa A., Susuki K., Automatic Transmission Optimization for Better Fuel Economy, Proc. of XVIIth FISITA Congress, Budapest 1978.
5. Koralewski G., Wrona R., Eksperymentalna weryfikacja modelu ruchu autobusu miejskiego w badaniach drogowych „Logistyka” 2014, nr 3.
6. Koralewski G., Wrona R., Modelling of acceleration of the city bus with hydromechanical automatic transmission, „Problemy Techniki” 2004, nr 2.
7. Koralewski G., Wrona R., Modelowanie ruchu autobusu miejskiego dla celów optymalizacji układu napędowego, „Logistyka” 2014, nr 3.
8. Micknass W., Popiol R., Sprenger A., Sprzęgła, skrzynki biegów i półosie napędowe, WKiŁ, Warszawa 2005.
9. Solaris Bus & Coach S.A. [strona internetowa firmy – www.solarisbus.pl, dostęp z dnia 13.02.2014 r.].
10. Szydelski Z., Sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne, WNT, Warszawa 1993.
11. Tekeshi S., Isao T., Hirohisa T., Virtual vehicle system for development of clean emission engines, „FISITA” 1998, nr F98T152.
12. Zając M., Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów, WkiŁ, Warszawa 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-17516b97-7a44-400c-9525-00079989fc0e
Identyfikatory