Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-174eb4d1-2af4-4dfc-bc81-a9b544f22cc8

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Interwencyjne wykorzystanie zeolitów w oczyszczaniu ścieków

Autorzy Wiśniowska, E.  Karwowska, B.  Sperczyńska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Emergency use of zeolites in wastewater treatment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wykorzystania wybranych zeolitów do interwencyjnego wspomagania usuwania azotu amonowego z mieszanin ścieków, skroplin z wysokotemperaturowego suszenia osadów i cieczy nadosadowych w procesie osadu czynnego. W badaniach zastosowano zeolit ogrodniczy oraz bentonit w dawce 2 g/dm3. Zastosowanie zeolitów pozwoliło na zwiększenie efektywności usuwania azotu amonowego o 50% w porównaniu do układu kontrolnego.
EN The paper presents the results of the studies on use of selected zeolites in emergency situations in wastewater treatment plants. They were used for removal of ammonium nitrogen from mixtures of wastewater, reject wa-ters and condensates from high-tempearure sludge drying. Zeolite and bentonite at dose of 2g/dm3 were used. The use of zeolites allowed to in-crease the efficiency of ammonium nitrogen removal about 50% com-pared to control system.
Słowa kluczowe
PL zeolity   azot amonowy   oczyszczanie ścieków   ciecze osadowe   suszenie osadów   skropliny  
EN zeolites   ammonium nitrogen   wastewater treatment   reject waters   sludge drying  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 160 (40)
Strony 56--63
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wiśniowska, E.
  • Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
autor Karwowska, B.
  • Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
autor Sperczyńska, E.
  • Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
Bibliografia
1. ANIELAK A. M.; 2000. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, Wyd. PWN.
2. ANIELAK A.M., SMARZYŃSKA M., 2007, Oczyszczanie ścieków zeolitami naturalnymi w systemie SBR na oczyszczalni w Krokowej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 5, 30-35.
3. ANIELAK A.M., WOJNICZ M., PIASKOWSKI K. 2009, Ocena skuteczności zastosowania zeolitów w oczyszczaniu ścieków komunalnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7-8, 27-31.
4. EL-SHAFEY O., FATHY N.A., EL-NABARAWY T., 2014, Sorption of ammonium ions onto natural and modified Egyptian kaolinites: kintic and equilibrium studies, Advances in Physical Chemistry, ID 935854, 12 pp.
5. GUPTA V.K., SADEGH H., YARI M., SHAHRYARI GHOSHEKANDI R., MAAZINEJAD B., CHAHARDORI M., 2015, Removal of ammonium ions from wastewater a short review in development of efficient methods, Global J. Environ. Sci. Manage. 1(2): 149-15.
6. HUANG H., XIAO X., YAN B., YANG L., Ammonium removal from aqueous solutions by using natural Chinese (Chende) zeolite as adsorbent, J Hazard. Mater. 2010, 175(1-3), 247-252.
7. KALETA J., PAPCIAK D., PUSZKAREWICZ A., 2007. Klinoptylolity i diatomity w aspekcie przydatności w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, zeszyt 3, 21-34.
8. MOZGAWA, W., 2007. Spektroskopia oscylacyjna zeolitów. Wyd. AGH.
9. SUCHOCKI, T., 2005. Zeolity z popiołów lotnych. Otrzymywanie i aplikacje w inżynierii środowiska, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
10. VASYLECHKO V.O., LEBEDYNETS Ł.O., GRYSHCHOUK G.V., LBODA R., SKUBISZEWSKA-ZIĘBA J., 1998. Badania nad przydatnością zakarpackiego klinoptylolitu do adsorpcji chloroformu z roztworów wodnych, Ochrona środowiska, 3(70), 27-30.
11. WENCHUAN C., JIANCHAO H., BIN L., CONGQIANG L., FENGCHANG W., 2010. Zeolite and fungi’s flocculability of simulated wastewater containing heavy metal ions or phosphorus, Chin. J. Geochem. 29: 137-142.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-174eb4d1-2af4-4dfc-bc81-a9b544f22cc8
Identyfikatory