PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Porównanie parametrów procesu kofermentacji mieszaniny osadów komunalnych z nadmiernymi osadami z oczyszczania ścieków koksowniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study presents results concerning changes of physicochemical properties and biogas production during the co-digestion process. The sample constituted a mixture of raw and excess sludge that was inoculated and fermented. The sample is the abovementioned mixture with an addition of excess sewage. In the assumed test, the conditions of technological parameters of sewage sludge fermentation and its mixtures with sewage sludge coke did not differ from each other by more than 25% Therefore, excess sewage sludge from treated coking wastewater can be neutralized in the process of fermentation along with municipal sewage sludge provided a constant quality-quantitative control of sewage sludge and procedural parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian właściwości fizyczno-chemicznych oraz produkcji biogazu podczas procesu kofermentacji. Próbkę kontrolną stanowiły osady komunalne zaszczepione przefermentowanymi. Próbka badana to mieszanina komunalnych z dodatkiem nadmiernych osadów koksowniczych. W przyjętych warunkach badań wartości parametrów technologicznych fermentacji osadów komunalnych oraz ich mieszaniny z osadami koksowniczymi nie różniły się od siebie więcej niż o 25%. Zatem osady koksownicze mogą być unieszkodliwiane w procesie fermentacji wraz z osadami komunalnymi pod warunkiem stałej kontroli jakościowo-ilościowej osadów i parametrów technologicznych.
Rocznik
Strony
155--163
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Institute of Business Management, Faculty of Management, Częstochowa University of Technology
 • Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology, Faculty of Infrastructure and Environment, Częstochowa University of Technology
autor
 • Institute of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Częstochowa University of Technology
autor
 • Department of Management Engineering, Faculty of Management, Częstochowa University of Technology
Bibliografia
 • [1] Sadecka Z., Toksyczność w procesie beztlenowej stabilizacji komunalnych osadów ściekowych, Monografie nr 105, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Zielona Góra 2013.
 • [2] Podedworna J., Umiejewska K., Technologia osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 • [3] Bień J., Wystalska K., Osady Ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 • [4] Sidełko R., Chmielińska-Bernacka A., Zastosowanie reaktora kompaktowego do fermentacji metanowej odpadów komunalnych, Annual Set The Environment Protection 15, 2013, 683–693.
 • [5] Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
 • [6] Montusiewicz A., Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska 98, Lublin 2012.
 • [7] Myszograj S., Biochemical Methane Potential as Indicator of Biodegradability of Organic Matter in Anaerobic Digestion Process, Annual Set The Environment Protection 13, 2011, 1245–1260.
 • [8] Kardos L., Juhasz A., Palko GY., Olah J., Barkacs K., Zaray GY., Comparing of mesophilic and thermophilic anaerobic fermented sewage sludge based on chemical and biochemical tests, Applied Ecology and Environmental Research, 9, 2011, 293–302.
 • [9] Álvarez A.A., Otero L., Lema J.M., A methodology for optimising feed composition for anaerobic co-digestion of agro-industrial wastes, Bioresource Technology 101, 2010, 1153–1158.
 • [10] Fukas-Płonka Ł., Janik M., Fermentacja osadów nadmiernych, EkoTechnika, 1, 2006, 52–56.
 • [11] Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L., Rosińska A., Płoszaj J., Zakrzewska E., Zmiany ilościowo-jakościowe PCB, WWA i metali ciężkich w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych biochemicznie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 • [12] Borowski S., Domański J., Ocena procesu kofermentacji mieszaniny pomiotu kurzego, organicznej biomasy roślinnej i osadów ściekowych, Ekologia i Technika, 4, 2009, 182-186.
 • [13] Borowski S., Domański J., Kofermentacja pomiotu kurzego z osadami ściekowymi, Ekologia i Technika, 3, 2012, 192–196.
 • [14] Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ocena możliwości unieszkodliwiania osadów koksowniczych w procesie kofermentacji, Annual Set The Environment Protection, 17, 2015, 1142–1161.
 • [15] Bohdziewicz J., Kuglarz M., Kofermentacja bioodpadów komunalnych i osadów ściekowych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 38, 2009, 36–43.
Uwagi
EN
Section "Electrical Engineering"
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-172bf379-8862-4113-a649-7ba44efe627c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.