PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Struktura systemu monitorowania i analiz on-line zaburzeń oraz zagrożeń metanowych w sieci wentylacyjnej kopalni

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Structure of the on-line monitoring and analyses system of disturbances and methane hazards in a ventilation system of a mine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia metanowe występujące w rejonach ścian wydobywczych kopalń głębinowych węgla kamiennego oraz podstawy ich zwalczania. Przedstawiono strukturę i funkcje stosowanych systemów monitorowania parametrów wentylacyjnych oraz stężeń metanu w powietrzu płynącym przez wyrobiska. Opisano również opracowany w ramach projektu AVENTO model systemu monitorowania i analizy on-line realizującego następujące dodatkowe funkcje: obliczenia parametrów sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem aktualnych pomiarów z systemu monitorowania, analizy zagrożenia metanowego w rejonach ścian wydobywczych, predykcję krótkoterminową parametrów zagrożenia metanowego. Przedstawiono wyniki badań testowych modelu systemu zintegrowanego wykonanych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych podczas badań i eksperymentów prowadzonych w kopalni.
EN
This paper describes methane hazards occurring in the areas of the working faces of deep coal mines and methods of elimination of these risks. A structure and functions of the applied monitoring systems of ventilation parameters and methane concentration in the flowing air have been presented. In addition, a model of a monitoring system and analysis on-line developed within the AVENTO project has been described. It performs the following additional functions: calculation of parameters of a ventilation system taking into account the current measurements given by the monitoring system; analysis of methane hazard in the areas of working faces; short-term prediction of parameters of methane hazard. The results of test trials of the model of the integrated system which were shown on the basis of real data obtained during tests and experiments carried out in a mine have been presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
28--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
autor
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
autor
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
Bibliografia
 • [1] TRENCZEK S. 2014 - Charakterystyka zagrożeń naturalnych. Rozdział w monografii „Monitorowanie, telemetria i narzędzia informatyczne w górnictwie dla poprawy bezpieczeństwa pracy – wybrane zagadnienia” pod redakcją S. Trenczka. Wyd. ITI EMAG, Katowice, s. 7-29.
 • [2] DZIURZYŃSKI W., WASILEWSKI S. 2012 - Ocena zagrożenia metanowego w rejonie ściany na podstawie czujników gazometrii oraz symulacji komputerowej przepływu mieszaniny powietrza i metanu. „Przegląd Górniczy”, nr 12, s. 28.
 • [3] MRÓZ J., BROJA A., FELKA D. 2015 - Analiza on-line zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej. Rozdział w monografii Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza i Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Kraków – Lędziny.
 • [4] SZLĄZAK J., SZLĄZAK N., BOROWSKI M., OBRACAJ D. 2006 - Program komputerowy do obliczania rozkładu prędkości powietrza i stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 97. Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków, s. 671.
 • [5] CIERPISZ S., MIŚKIEWICZ K., WOJACZEK A. 2007 - Systemy gazometryczne w górnictwie. Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [6] WASILEWSKI S. 2013 - Kontrola prędkości powietrza w wyrobiskach kopalni w systemach nadzoru dyspozytorskiego. „Przegląd Górniczy”, nr 7.
 • [7] WASILEWSKI S. 2015 - Monitorowanie zakłóceń parametrów powietrza w systemach dyspozytorskiego nadzoru powstałych w wyniku krótkiego spięcia. „Przegląd Górniczy”, nr 11.
 • [8] KRAUSE E., ŁUKOWICZ K. 2004 - Zasady prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego. Instrukcja nr 17 GIG. Katowice – Mikołów.
 • [9] KNAPCZYK J., MUSIOŁ D. 2015 - Wykorzystanie systemu Aero do podniesienia bezpieczeństwa w wyrobiskach górniczych poprzez monitoring wentylacyjny. Praca zbiorowa „Narzędzia informatyczne wspomagające prognozowanie i monitoring oraz szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w kopalniach – teoria i praktyka”. Wyd. Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [10] DYLONG A., KNAPCZYK J., MUSIOŁ D. 2013 - Wizualizacja bieżącego rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej wraz z jej monitoringiem gazowym. Kwartalnik „Górnictwo i Geologia”, Wyd. Politechniki Śląskiej, t. 8, z. 4.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-16fe5610-7a95-4421-ba87-3ceb96481252
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.