PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Monitoring and numerical modeling of a road in landslide terrain

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Monitoring i modelowanie numeryczne drogi kołowej w terenie osuwiskowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Due to the significant role and noticeable development of transportation routes running from the north to the south of central Europe, several problems related to the construction and functioning of roads in the Carpathian foothills have been revealed. Recent climate change causes areas, where transport routes are particularly exposed to hazards, to succumb to technical exploitation and degradation. The elimination of the threats related to the activation of landslide phenomena becomes particularly expensive. Old roads, which were once designed for significantly lower axle loads and less heavy traffic conditions, are predominantly exposed. At the present, these roads are heavily exploited and have become overloaded. As a result, both the roadway and the subgrade undergo damage, which causes an increase in dynamic loads, and in potentially endangered areas, the activation of landslides. Landslides in the Carpathian flysch have a peculiar susceptibility to activation due to its geological structure. This paper addresses the problem of monitoring and analysing the effects of a landslide associated with the operation of a transportation route running through the slope of the Carpathian flysch. The studies include both field work and laboratory testing of basic geotechnical parameters. The parameters obtained during the geotechnical investigations, conducted for the purpose of building a numerical model, have been completed. The field work includes surveys made by a terrestrial laser scanner. The study also includes a number of 2D and 3D numerical models. These models, along with the substrate parameters, have been introduced into the FEA package and then calibrated. Subsequently, an analysis of the effects of landslide susceptibility and the behaviour of the road and terrain surface, due to the different variants of the loads, is shown along with the results of surveys.
PL
Z uwagi na znaczącą rolę i rozwój szlaków komunikacyjnych przebiegających z północy na południe ujawniają się problemy związane z budową i eksploatacją dróg w podgórskich rejonach Karpat. Zmiany klimatyczne powodują, że obszary, w których przebiegają szlaki transportowe szczególnie narażone są na zagrożenia wynikające z ich technicznej eksploatacji i degradacji. Szczególnie kosztowna staje się likwidacja zagrożeń związanych z aktywacją zjawisk osuwiskowych. Mocno narażone pozostają stare drogi, które kiedyś projektowane były na znacznie mniejsze obciążenia osi pojazdów i inne warunki ruchu. W chwili obecnej drogi te są mocniej eksploatowane i bardziej przeciążone. Przez to zarówno jezdnia, jak i podbudowa ulega uszkodzeniom, co wywołuje zwiększenie obciążeń dynamicznych, zaś w rejonach potencjalnie zagrożonych, aktywację osuwisk. Osuwiska we fliszu karpackim charakteryzują się szczególną podatnością na aktywację ze względu na swoją budowę geologiczną. W pracy zajęto się problemem monitoringu i badania skutków wystąpienia osuwiska związanego z eksploatacją szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez skarpę, której podłoże stanowi właśnie flisz karpacki. Dokonano zestawienia parametrów uzyskanych w trakcie badań geotechnicznych, prowadzonych na potrzeby budowy modelu numerycznego. Badania te obejmowały zarówno prace terenowe, jak i badania laboratoryjne podstawowych parametrów geotechnicznych. Prace terenowe uzupełniały pomiary geodezyjne wykonane skanerem laserowym. Zbudowano również szereg modeli numerycznych 2D i 3D. Modele te, wraz z przebadanymi parametrami podłoża zostały wprowadzone do pakietu MES, a następnie skalibrowane. W dalszej kolejności dokonano analizy skutków zagrożenia osuwiskowego i zachowania się drogi oraz podłoża przy różnych wariantach obciążeń oraz pokazano wyniki obserwacji geodezyjnych.
Rocznik
Tom
Strony
150--163
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Cracow University of Technology, Institute of Structural Mechanics, Kraków, Poland
autor
 • Cracow University of Technology, Institute of Structural Mechanics, Kraków, Poland
 • Cracow University of Technology, Institute of Structural Mechanics, Kraków, Poland
Bibliografia
 • 1. Harba P., Pilecki Z.: Assessment of time-spatial changes of shear wave velocities of flysch formation prone to mass movements by seismic interferometry with use of ambient noise. Landslide 14 (3), 1225-1233, DOI: 1007/s10346-016-0779-2. 2017.
 • 2. Pilecki Z.: Basic principles for the identification of landslides using geophysical methods. E3S Web of Conferences 24 01001, DOI: 10.1051/e3sconf/20172401001, 2017.
 • 3. Bober, L., Thiel, L., Zabuski, L.: Zjawiska osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych. Geologiczno-inzynierskie własności wybranych osuwisk. Gdańsk: IBW PAN, 1997.
 • 4. Rączkowski W.: Karta rejestracyjna osuwiska 12-11-052-001. The Polish Geological Institute - National Research Institute, 2009.
 • 5. ISO 14688: 2017. Geotechnical investigation and testing -- Identification and classification of soil.
 • 6. ISO 17892: 2014. Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil.
 • 7. MIDAS GTS NX. Manual specifications, 2016.
 • 8. Griffiths D.V., Lane P.A.: Slope Stability Analysis by Finite Elements, Geotechnique 49(3), 387-403, 1999.
 • 9. Grabowski D., Marciniec P., Mrozek T., Neścieruk P., Rączkowski W., Wójcik A., Zimnal Z.: Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, The Polish Geological Institute - National Research Institute, 2008.
 • 10. The Regulation of the Polish Ministry of Transportation of March 2, 1999 (Polish Journal of Laws No. 43, item 430).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-16a92c6c-bcd0-4c94-a4b8-0c4932bcbf6f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.