Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-16a61214-6389-4553-a096-693718cc30f6

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Systemowo -dynamiczne modelowanie w o cenie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko

Autorzy Łatuszyńska, M.  Strulak-Wójcikiewicz, R. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN System-dynamics modelling in assessment of transport infrastructure investments impact on the environment
Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS 2012 pt.: „Europejska przestrzeń transportu - koncepcja i rzeczywistość”; 24-25.09.2012; Szczecin; Polska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL [...] Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji systemowo- -dynamicznego modelowania modularnego pozwalającego na integrację różnych podejść i metod stosowanych w OOŚ w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę transportu oraz przedstawienie idei modelu symulacyjnego, zbudowanego zgodnie z proponowaną koncepcją.
EN Common transport policy of European Union has been searching for many years for effective tools to reduce environmental hazards caused by transport. One of such tools is the assessment of the impact of various projects, including investment in transport infrastructure, on the environment, so called environmental impact assessment (EIA). Because of its multi-level methodology, EIA requires the use of different methods. Some of them are quite simple methods, others are very complex and only partially supported by computers. This is a big obstacle at a large number of different criteria and their implications, to be taken into account in assessing the impact of investment in transport infrastructure on the environment. Therefore arises problem: how to integrate different approaches and methods used in the EIA in a methodical system, and present their results in a manner understandable to all participants of the process? The primary objective of the paper is to present the concept of system-dynamics modular modelling allowing the integration of different approaches and methods used in EIA in relation to investment in transport infrastructure. Additionally, the idea of simulation model, built according to the proposed conception is presented.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura transportu   inwestowanie   model symulacyjny   ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)   OOŚ  
EN transport infrastructure   investing   simulation model   environmental impact assessment (EIA)   EIA  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2012
Tom Nr 20
Strony 107--119
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Łatuszyńska, M.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, mlat@wneiz.pl
autor Strulak-Wójcikiewicz, R.
Bibliografia
1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów – jakość, cykl życia, projektowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
2. ASTRA, Final Report, Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Universität Karlsruhe 2000.
3. Biniek Z., Abschätzung der Zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Alpenquerenden Güterverkehrs unter Verwendung eines Systemdynamischen Simulationsmodells, „Rationeller Transport” 1986, no. 37.
4. Biniek Z., Elementy teorii systemów modelowania i symulacji, Infoplan Internet 2002 http://www.finus.com.pl.
5. Cempel C., Wibroakustyka stosowana, PWN, Warszawa 1989.
6. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, pkt 5.3.4, PWN, Warszawa 2001.
7. Forrester J.W., Industrial Dynamics, The MIT Press and Wiley, New York 1961.
8. Gordon G., Symulacja systemów, WNT, Warszawa 1974.
9. Gotschalk P., A System Dynamics Model for Long Range Planning in a ailroad, Norges Teknisk – Naturvitenskapelige Forskninsgrad, Oslo 1981.
10. Gruszczyński S., Ocena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programów, w: Inżynieria środowiska, t. 11, z. 1, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2006.
11. Hobeika A.G., Budhu G., Tran A. K., System Dynamics Approach to Transportation Planning in Developing Regions, Transportation Research Record no. 820, Washington DC 1981.
12. Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
13. Leleur S., Kronbak J., Nielsen O.A., Rehfeld C., Bulman E., Giorgi L., Reynaud Ch., Viegas J., Räsanen J., Maffi S., CODE -TEN Deliverable D1. Baseline Methodology, ICCR, Vienna 1998.
14. Łatuszyńska M., Model systemu przewozów pasażerskich, w: Studia Informatica nr 5, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992.
15. Łatuszyńska M., Modelowanie, efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
16. Łatuszyńska M., Modelowanie modularne w symulacyjnym badaniu dynamiki systemów ekonomicznych, w: Informatyka i zarządzanie strategiczne, red. R. Budziński, Wydawnictwo WI PS, Szczecin 1999.
17. Łatuszyńska M., Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2008.
18. Łatuszyńska M., Symulacyjne modelowanie ekonomicznych skutków podejmowania decyzji transportowych, w: Studia Informatica nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
19. Malone K.M., The Scenario Explorer For Passenger Transport A Strategic Model For Long Term Travel Demand Forecasting, „Innovation” 2001, vol. 14, no. 4.
20. Methodology For Calculating Transport Emissions And Energy Consumption, red. J. Hickman, Pergamon Press, Oxford 1999.
21. Miłosz E., Miłosz M., Mitraszewska I., Modelowanie działalności przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego, w: Zeszyt Naukowy nr 81, ITS, Warszawa 1996.
22. Müller-Wenk R., Life-Cycle Impact Assessment of Road Transport Noise, Institut für Wirtschaft und Ökologie, Universität St. Gallen 1999.
23. Räsänen J. i in., CODE -TEN Deliverable D6. Spatial Distribution of Environmental and Safety Impacts, Annex 3, ICCR, Vienna 1999.
24. SCENAR IOS, Final Report, Institut National de Recherche sur les Transport et leur Sécurité, Paris 2000.
25. SCENES, European Transport Scenarios, Final Report, Marcial Echenique & Partners Ltd., Cambridge 2002.
26. Towards a resource-efficient transport system TERM 2009: indicators tracking transport and environment in the European Union, EEA Report no. 2/2010, European Environment Agency, Copenhagen 2010.
27. Transport, European Environment Agency (EEA), http://www.eea.europa.eu/pl/ themes/transport/about-transport.
28. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227.
29. Wijnolst N., Dynamics of National Fleet Development, Schiedam 1977.
30. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-16a61214-6389-4553-a096-693718cc30f6
Identyfikatory