Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-16a25583-8eb9-4a38-831d-8c2b118f6d93

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Założenia funkcjonowania klastrów energii

Autorzy Sołtysik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assumptions of the functioning of energy clusters
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązujące przepisy prawne dopuszczają tworzenie klastrów składających się z odbiorców i wytwórców energii. Istota ich działania polega na wzajemnym równoważeniu zapotrzebowania odbiorców z generacją w klastrze. Koncepcja ta z zasady ma stwarzać bodźce inwestycyjne, gwarantując z jednej strony odpowiednio wysoki poziom cen zakupu energii od wytwórców, a z drugiej strony niższe niż poza klastrem koszty zakupu i dostawy energii ponoszone przez odbiorców. Artykuł opisuje wybrane scenariusze klasteryzacji i wskazuje na szanse i bariery rozwoju tej koncepcji promocji energetyki rozproszonej w wymiarze lokalnym.
EN The current regulations allow creating energy clusters consisting of consumers and energy suppliers. The key role of energy clusters is to balance customer demand with energy generation within the cluster. The purpose of this idea is to create investment incentives, ensuring, on the one hand, a sufficiently high level of purchase energy prices from producers and, on the other hand, lower cost of purchase and delivery of energy than it can be achieved outside the cluster The paper describes the selected scenarios of clusters formation and indicates the opportunities and barriers regarding development of the concept of distributed energy at the local level.
Słowa kluczowe
PL klastry energii   optymalizacja   inwestycje   odnawialne źródła energii  
EN energy clusters   optimization   investment   renewable energy sources  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 39—42
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Sołtysik, M.
Bibliografia
1. Przygrodzki M.: Generacja rozproszona jako aktywny uczestnik zarządzania pracą KSE, Logistyka 2015, s. 4037-4044.
2. Czapaj R., Rzepka P., Szablicki M.: Typowanie zmiennych objaśniających przy wykorzystaniu zautomatyzowanych metod statystycznych jako sposób optymalizacji wyboru metody estymacji szczytowego dobowego obciążenia KSE, Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce, Podlesice 2016.
3. Sołtysik M., Wilczyński A.: Warunki optymalnego doboru uczestników grup bilansujących. Materiały VI Konferencji naukowo-technicznej Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce, wrzesień 2008, s. 259-266.
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579).
5. Informacja (nr 70/2016) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2016 roku, 21.12.2016 r.
6. http://www.tge.pl.
7. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2/2017 z dnia 3.01.2017 r.
8. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 4/2017 z dnia 3.01.2017 r.
9. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 5/2017 z dnia 3.01.2017 r.
10. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, Etap I, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, marzec 2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-16a25583-8eb9-4a38-831d-8c2b118f6d93
Identyfikatory