Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1693507a-3bad-46a3-943a-69df404c8d4a

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Koszt wspomagania ogrzewania grzejnikowego przez ogrzewanie podłogowe w budynku wielorodzinnym

Autorzy Werner-Juszczuk, A. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cost of Floor Heating to Assist Radiators in Residential Multifamily Building
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono rozwiązania techniczne oraz sposoby regulacji instalacji ogrzewania podłogowego, zaprojektowanej jako ogrzewanie wspomagające w celu zapewnienia efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych budynków wielorodzinnych z grzejnikową instalacją centralnego ogrzewania. Wykonano projekt instalacji ogrzewania podłogowego w mieszkaniu w pięciu wariantach: w układzie z rozdzielaczem, z ogranicznikiem temperatury powrotu, z małym zestawem mieszającym, zestawem podgrzejnikowym oraz w postaci przewodów grzejnych elektrycznych. Oszacowano koszty inwestycyjne każdego systemu oraz porównano koszty eksploatacyjne ogrzewania lokalu mieszkalnego ze wspomagającym ogrzewaniem podłogowym wodnym i elektrycznym.
EN Presents technical solutions and control systems of assisting under-floor heating designed to provide the warm floor effect in multifamily residential buildings with radiator central heating installation. A respective design includes 5 variants as follows: with manifold, with return temperature limit, with small mixing set, with a set installed under the radiator, and with electric heating. The capital costs of each system have been estimated and operating costs of the assisting systems with electric and water heating compared.
Słowa kluczowe
PL wspomagające ogrzewanie podłogowe   budynek wielorodzinny   koszty inwestycyjne   koszty ekspolatacyjne  
EN floor heating   assisting radiator heating   multifamily residential building   capital costs   operating costs  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 6
Strony 232--236
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab..
Twórcy
autor Werner-Juszczuk, A. J.
  • Katedra Ciepłownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, a.juszczuk@pb.edu.pl
Bibliografia
[1] Dudziński K.: Zmiany w instalacji grzewczej w budynku wielolokalowym a system rozliczeń kosztów ogrzewania. Wybrane aspekty prawne i techniczne. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 3/2011
[2] Ruszel F.: Współpraca ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz układu c.w.u. w domach jednorodzinnych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 11/2009
[3] www.sankom.pl z 4.04.2013 r.
[4] Jannasz R, Strzeszewski M.: Współpraca ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego na przykładzie budynku dwufunkyjnego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 12/2007
[5] Żukowski M.: Ogrzewanie podłogowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2009
[6] www.systemygrzejne.pl z dnia 4.04.2013 r.
[7] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania
[8] Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z późn. zm.
[9] PN-B-02025:2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
[10] PN-EN 12831: Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1693507a-3bad-46a3-943a-69df404c8d4a
Identyfikatory