Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-167cb91c-ba38-4660-bef1-a08ca92b6620

Czasopismo

Inżynieria Mineralna

Tytuł artykułu

Analysis of Possibilities of Obtaining the Fine Particle Size in Mills of Various Designs

Autorzy Wołosiewicz-Głąb, M.  Foszcz, D.  Gawenda, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents the problem of obtaining the fine grained material in mills of different constructions. Various types of mills have been characterized, taking into account the type of grinding media used. Characteristics of selected mills and grinding media used were presented and the movement of the particles in the drum of the ball mill has been shown. Mills with mixed grinding media have been described. Model of "transport energy pulses" for free grinding media in the Kurrer’s tubular chamber of the vibratory mill were described. Paper discusses the advantages and opportunities for fine grinding in the electromagnetic mill, performance and in particular the energy cost of commimtion, that is achievable in this device.
PL W artykule przedstawiono problematykę uzyskiwania drobno uziarnionych materiałów w młynach o różnych konstrukcjach. Dokonano charakterystyki różnych rodzajów młynów z uwzględnieniem typu stosowanych mielników. Pokazano charakterystykę wybranych młynów i użytych w nich mielników. Opisano ruch ziarna w bębnie młyna kulowego, a także model „transportu impulsów energii” ku mielnikom w rurowej komorze młyna wibracyjnego według Kurrera. Omówiono zalety i możliwości w zakresie drobnego mielenia w młynie elektromagnetycznym w szczególności wydajność oraz wydatek energii na rozdrabnianie, jakie możliwe jest do uzyskania w tym urządzeniu.
Słowa kluczowe
PL młyny   rozdrabnianie surowców   mielniki   młyn elektromagnetyczny   młyn kulowy   młyn wibracyjny   IsaMill  
EN mills   grinding process   grinding media   electromagnetic mill   ball mill   vibratory mill   IsaMill  
Wydawca Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Czasopismo Inżynieria Mineralna
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 1
Strony 223--231
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., tab., wykr., zdj.
Twórcy
autor Wołosiewicz-Głąb, M.
  • Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, wolosiewiczm@gmail.com
autor Foszcz, D.
  • Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, foszcz@agh.edu.pl
autor Gawenda, T.
  • Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, gawenda@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Bińczyk F., Polechoński W., Skrzypek S., Piątkowski J., “Zastosowanie młyna wysokoenergetycznego do mielenia i mechanicznego stopowania materiałów proszkowych.” Inżynieria Materiałowa 3–4(1999).
2. Clermont B, B. de Haas “Optimization of mill performance by using online ball and pulp measurements.” The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy 110(2010): 133–140
3. Drzymała Z., praca zespołowa, Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych PWN, Warszawa 1992.
4. Foszcz D., Gawenda T., Krawczykowski D., “Porównanie rzeczywistego i wyznaczonego teoretycznie zużycia energii dla młyna kulowego.” Górnictwo i Geoinżynieria 3/1(2006).
5. Gawenda T., “Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysoko ciśnieniowych prasach walcowych.” Górnictwo i Geoinżynieria 33/4(2009).
6. Gawenda T., “Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych.” Górnictwo i Geoinżynieria 34/4(2010).
7. Kasińska-Pilut E., Wpływ charakterystyk nadaw na efekty przygotowania polskich rud miedzi do procesów wzbogacania, praca doktorska, 2014, Kraków.
8. Mateuszuk S., “Selected issues of materials milling in vertical roller-mills.” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 9(2012).
9. Napier-Munn, T. J., Morrell, S., Morrison, R. D., Kojovic, T., Mineral comminution circuits —Their operation and optimization. JKMRC monograph series in Mining and Mineral Processing Brisbane: Hall & Jones Pty Ltd. 1996.
10. Saramak D., “Model pracy układu rozdrabniania z prasą walcową.” Inżynieria Mineralna 32/2(2013): 149–152.
11. Sidor J., Foszcz D., Tomach P., Krawczykowski D., “Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych.” CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud 2/75(2015).
12. Sidor J., Tomach P., “Badania ruchu ładunku w młynie wibracyjnym.” Materiały Ceramiczne 62/4(2010): 601–607.
13. Sidor J., “Metoda wizualizacji wyznaczania parametrów ruchu mielników w młynie wibracyjnym.” Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52/3(2013): 232–234.
14. Sidor J., Tomach P., “Eksperymentalna weryfikacja możliwości wytwarzania w młynie wibracyjnym sorbentu wapniowego w postaci mączki.” Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52/3(2013): 238–240.
15. Skoczkowska K., Malek K., Ulbrich R., “Badanie modelowe ruchu wypełnienia podczas pracy młynów kulowych.” Materiały Ceramiczne 66/3(2013): 336–340.
16. Sławiński K. et al., “Electromagnetic mill and its application for grinding and drying of coal.” Rynek Energii 1(2014): 140–150.
17. Surowiak A., “Assessment of Coal Mineral Matter Liberation Efficiency Index.” Inżynieria Mineralna 28/2(2013): 153–158.
18. Sztaba K., “Inżynieria mineralna.” Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1/1(2000): 3–14.
19. Trybalski K., Tumidajski T., Jażdżyński W. “Poprawa efektywności procesu mielenia poprzez dobór optymalnych parametrów pracy młynów.” Praca badawczo-rozwojowa KGHM Polska Miedź S.A. 1-2,(2005): 47–59.
20. Tumidajski T. et al., “Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi.” Gospodarka Surowcami Mineralnymi 26/1(2010): 61–72.
21. http://foresight.cuprum.wroc.pl/genetateTechnologies.php?id=93 (dostęp 10.04.2015)
22. http://foresight.cuprum.wroc.pl/genetateTechnologies.php?id=91 (dostęp 20.04.2015)
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-167cb91c-ba38-4660-bef1-a08ca92b6620
Identyfikatory