Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-162c4d57-51d6-484a-9680-9e02c905734e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Korytarze transportowe przebiegające przez Polskę w świetle rozwoju infrastruktury transportu drogowego

Autorzy Rychter, M.  Szokało, A. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport corridors by Poland in the light of the development of road transport infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została kwestia transportu intermodalnego oraz jego znaczenia w przewozach tranzytowych w Polsce. Poruszony został temat europejskich korytarzy transportowych, które biegną przez teren Polski oraz budowanej drogi Via Carpatia. Powstająca droga znacząco wzbogaci i uatrakcyjni tereny wschodniej Polski, przez które ma przebiegać. Niezwykle istotnym w tej kwestii staje się fakt istnienia infrastruktury liniowej i punktowej transportu drogowego na tych terenach. Poruszony został temat występowania oraz liczby terminali przeładunkowych na terenie kraju.
EN The article discusses the issue of intermodal transport and its importance in transit transport in Poland. It was discussed European transport corridors that run through the area of Polish and built the Via Carpatia. The resulting route more attractive and significantly enrich the eastern Polish territories, which is to run through. Extremely important in this regard is the existence of linear and point infrastructure of road transport in these areas. It was discussed the prevalence and the number of terminals in the country.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa   transport intermodalny   przewozy tranzytowe   europejski korytarz transportowy   Via Carpatia   terminal przeładunkowy  
EN road infrastructure   intermodal transport   transit   European transport corridor   Via Carpatia   transhipment terminal  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1588--1591, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 13, mapy, wykr.
Twórcy
autor Rychter, M.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, rychter@poczta.fm
autor Szokało, A. A.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, aszokalo@interia.pl
Bibliografia
1. Bujak A., Bujak A., Orzeł A., III paneuropejski korytarz transportowy jako platforma rozwoju transportu intermodalnego (kombinowanego), „Logistyka” 2011, nr 5.
2. Fechner I., Hajdul M., Krzyżaniak S., Koncepcja jednolitego planu rozwoju regionalnego jako szansa na wzrost przewozów intermodalnych w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport XXI wieku”, Białowieża 23.09.2010.
3. Grzelakowski A., Rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Podstawowe uwarunkowania i wyzwania, „Logistyka” 2012, nr 5.
4. https://www.slideshare.net/miastowruchu/henryk-zielaskiewicz, stan na dzień 10.09.2017 r.
5. Kacperczyk R., Transport i spedycja, część I. Transport, Difin S.A., Warszawa 2009.
6. Nowakowski T., Kwaśniowski S., Zając M., Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego Polski [w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, zeszyt 76, Warszawa 2010.
7. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
8. Raport GDDKiA, stan na dzień 30.09.2017 r.
9. Terminology on combined transport, Economic Commission for Europe, European Conference of Ministers of Transport, European Commission, New York – Geneva 2001.
10. Tułecki A., Infrastruktura punktowa transportu kombinowanego do przewozów wschód-zachód, [w:] Zeszyty Naukowo-Techniczne oddziału SITK w Krakowie, Zeszyt nr 55, Kraków 1997.
11. Urbanyi-Popiołek I., Popiołek E., Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w oparciu o polskie porty morskie – wybrane zagadnienia, „Logistyka” 2013, nr 6.
12. Wronka J., Transport kombinowany / intermodalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
13. www.mib.gov.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-162c4d57-51d6-484a-9680-9e02c905734e
Identyfikatory