Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1623a735-fe87-452e-a6fe-c628ebae690e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zastosowanie powłok diamentopodobnych na elementy trące środków transportu wewnętrznego w przemyśle kruszywowym

Autorzy Milewski, K.  Kudliński, J.  Pająk, M.  Madej, M.  Ozimina, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Using diamond-like carbon coatings to rubbing element of means of internal transport in aggregate industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wpływ zastosowania powłok diamentopodobnych na zużycie elementów trących w środkach transportu wewnętrznego w zakładzie przemysłu kruszywowego na przykładzie Trzuskawica S.A. Scharakteryzowano warunki środowiskowe w jakich pracują urządzenia w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono przenośnik taśmowy jako urządzenie przeznaczone do transportu kruszywa, oraz omówiono najczęściej występujące w nim uszkodzenia. Zaproponowano zabezpieczenia elementów roboczych przenośników taśmowych w postaci przeciwzużyciowych powłok diamentopodobnych typu a-C:H. Do obserwacji próbek z naniesionymi powłokami użyto skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W pomiarach struktury geometrycznej powierzchni próbek pokrytych powłokami DLC, posłużono się profilometrem optycznym. Badania tribologiczne wykonano na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu kula-tarcza. Przedstawione wyniki wykazały, że powłoki DLC charakteryzują się mniejszym współczynnikiem tarcia niż stal 100Cr6.
EN In the article one has discussed the impact of the application of diamond-like carbon coatings on the wear of friction elements in means of internal transport in the plant of aggregate industry using Trzuskawica S.A. as an example. One has characterized the environmental conditions in which equipment is used in the plant. The conveyor is belt shown as a device intended to transport the aggregates and the most common damage appearing in it were also discussed. One has proposed security elements of operating conveyor belts in form of anti-wear diamond-like-carbon coatings of type a-C:-H. To observe samples with coating , the SEM scanning electron microscopy was used. In the measurements of geometric structure of the surface of samples coated with DLC coatings, optical profilometer was used. The testing was performed on the T-01M tester operating in ball - disc system. The results indicated that the DLC coatings have a lower coefficient of friction than steel 100Cr6.
Słowa kluczowe
PL przemysł kruszyw   transport wewnątrzzakładowy   środki transportu wewnątrzzakładowego   powłoki diamentopodobne   element tarcia   przenośnik taśmowy   zużycie eksploatacyjne   uszkodzenia łożysk   trwałość łożysk   zużycie łożysk  
EN aggregate industry   internal transport   diamond-like carbon coatings   friction element   conveyor belt   operational wear   bearing durability   bearing damage   bearings wear  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 150--156
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Milewski, K.
autor Kudliński, J.
  • Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Sitkówka-Nowiny
autor Pająk, M.
  • Państwowa Straż Pożarna, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce
autor Madej, M.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn; al. 1000-lecia P.P. 7, 25-314 Kielce
autor Ozimina, D.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn; al. 1000-lecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Bibliografia
1. Stefanicka M., Techniczne metody ograniczenia zapylenia w zakładach kruszyw i ocena ich skuteczności, „Mining Science” 2013, nr 20.
2. Ainsenberg S., Chabot R., J. Appl. Phys 1971, nr 4.
3. Madej M., Właściwości systemów tribologicznych z powłokami diamentopodobnymi, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2013.
4. Solis J., Zhao H., Wang A., Verduzco J.A. Bueno A.S., Neville A., Tribological performance of an H-DLC coating prepared by PECVD, Applied Surface Science 2016, nr 383.
5. Mo J.L., Zhu M.H., Tribological investigation of WC/C coating under dry sliding conditions, Wear 2011, nr 271.
6. Szczerek M., Metodologiczne problemy systematyzacji eksperymentalnych badań tribologicznych, ITE Radom 1997.
7. PN-EN 481:1998. Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu. Polski Komitet Normalizacyjny.
8. PN-EN 689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
9. Zwierzycki W., Prognozowanie niezawodności zużywających się elementów maszyn, Wyd. ITeE, Radom 2000.
10. Hebda M., Wachal A., Trybologia, WNT, Warszawa 1980.
11. Madej M., Ozimina D., Milewski K., Ocena właściwości tribologicznych i korozyjnych powłok przeciwzużyciowych, Logistyka 2015, nr 4.
12. Ozimina D., Przeciwzużyciowe warstwy wierzchnie w układach tribologicznych, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
13. Burakowski T., Aerologia. Podstawy teoretyczne. Wyd. ITEe-PIB, Radom 2013.
14. Ozimina D., Eksploatacja systemów tribologicznych, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2013.
15. Sharma N., Kumar N., Dash S., Das C.R., Subba Rao R.V., Tyagi A.K., Raj B., Scratch resistance and tribological properties of DLC coatings under dry and lubrication conditions, Tribol. Int. 2012, nr 56.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1623a735-fe87-452e-a6fe-c628ebae690e
Identyfikatory