Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-15ea1c23-61c7-49f4-8b52-fb41996d91d9

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Pomiary energii biernej w instalacjach niskiego napięcia

Autorzy Kurkowski, M.  Mirowski, J.  Popławski, T.  Pasko, M.  Białoń, T. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Measurements of reactive energy in low-voltage installations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problematyka artykułu dotyczy energii biernej odbiorników niskiego napięcia. Omówiono wybrane, obowiązujące zapisy dyrektyw, rozporządzeń i norm. Przedstawiono metodykę rozliczania energii biernej. Zaprezentowano wyniki badań i analiz dotyczących pomiarów składowych energii w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (w tym także obwodów oświetleniowych).
EN The issue of the paper relates to reactive energy consumed by low-voltage receivers. Chosen directives, regulations and standards being in force in Poland are discussed. The method for reactive energy settlement is presented as well. The results of researches and analyses are presented, referring to measurements of energy components performed in low-voltage installations (including lighting installations).
Słowa kluczowe
PL energia bierna   licznik energii elektrycznej   kompensacja mocy biernej   instalacja elektryczna niskiego napięcia  
EN reactive energy   electricity meter   reactive power compensation   low-voltage electrical installation   lightning  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 4
Strony 144--147
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kurkowski, M.
autor Mirowski, J.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
autor Popławski, T.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
autor Pasko, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, ul. Akademicka 10A, 44- 100 Gliwice
autor Białoń, T.
  • Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, ul. Akademicka 10A, 44- 100 Gliwice
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551, obowiązująca do 31.12.2016
[2] projekt nowelizacji ustawy [1], stan na dzień 22.05.2015
[3] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej
[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Prawo energetyczne Dz.U. z 2012 r., poz. 1059. Z 2013 r., poz. 984 i poz.1238, z 2014 r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 11010, poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, poz. 478 i poz. 942
[6] Billewicz K.: Wyświetlacz domowy IHD – przegląd doświadczeń z projektów badawczych Zeszyty naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 33/2013, Gdańsk, s. 99-102
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz.U. 2011 nr 189, poz. 1126 z późniejszymi zmianami
[8] Bielecki S.: Różne wartości mocy biernej w układzie elektrycznym zasilanym napięciem odkształconym Rynek Energii nr 6 (103) 2012, s. 23-26
[9] PN-EN 62053-21:2006 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)
[10] PN-EN 62053-23:2006 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)
[11] PN-EN 62053-24:2015-03 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz.U. 2008 nr 11 poz. 63 z późniejszymi zmianami
[13] Lange A., Pasko M.: Kompensacja mocy biernej i filtracja wyższych harmonicznych za pomocą filtrów biernych LC, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86 nr 4, 2010, s. 126-129
[14] Kurkowski M.: Efektywność energetyczna układów zasilania źródeł i modułów LED Oświetlenie LED 4/2014, s. 12-16
[15] Kurkowski M.: Efektywność energetyczna stałoprądowych układów zasilania źródeł i modułów LED Oświetlenie LED 1/2015, s. 12-15
[16] Kurkowski M., Popławski T., Mirowski J.: Energia bierna a przepisy Unii Europejskiej Rynek Energii nr 2 (111) 2014, s.18-25
[17] Kurkowski M., Popławski T., Mirowski J., Chlewicka M., Cieślak P.: Wyniki ekspertyz odbiorników energii elektrycznej (w tym oświetleniowych) oraz audytów instalacji elektrycznych, materiały niepublikowane
[18] Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
[19] Rozporządzenie komisji (WE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-15ea1c23-61c7-49f4-8b52-fb41996d91d9
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.04.30