Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-15df6a9b-c39b-4e80-810b-44c0cbce559e

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości do doskonalenia procesów szkoleniowych

Autorzy Szczekala, M.  Mądrzycki, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Usage of augmented reality technologies for improvement of training processes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój technologii oraz zwiększająca się dostępność do coraz to doskonalszych narzędzi sprawia, że możliwość użycia technologii Rozszerzonej Rzeczywistości stała się faktem. Technologia ta umożliwia przeniesienie zawartości ekranu komputera do świata rzeczywistego poprzez wykorzystanie specjalnych okularów lub hełmów. W artykule przedstawiono praktyczne doświadczenia zespołu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych uzyskane w trakcie badania możliwości wykorzystania technologii Rozszerzonej Rzeczywistości w odniesieniu do szkolenia personelu technicznego, wspomagania procesu wykonywania obsług technicznych oraz diagnozowania stanu technicznego statków powietrznych. Zaprezentowano prototyp aplikacji, umożliwiający wprowadzanie tekstu, znaków, aktywnych wirtualnych obiektów 2D i 3D, animowanych sekwencji oraz elementów multimedialnych do świata rzeczywistego. Przedstawiono filozofię tworzenia zadań, ich strukturę, ograniczenia technologiczne oraz kwestie związane z detekcją i śledzeniem markerów. Zwrócono uwagę na problem niedoskonałości stosowanych czujników, jako jeden z podstawowych problemów pojawiający się podczas budowanie efektywnych systemów Rozszerzonej Rzeczywistości oraz możliwości wzajemnego oddziaływania pomiędzy człowiekiem a komputerem przy wykorzystaniu różnych interfejsów.
EN Technology development and increasing access to more and more sophisticated tools has made the usage of Augmented Reality (AR) possible. This technology enables transfer of display’s content into real world by using special glasses or helmets. In the paper practical experiments of Air Force Institute of Technology team is presented. Experiments were done during examination of possibilities of AR usage in training given to engineering staff, technical maintenance process support and diagnosing of aircraft condition. Prototype of application that enables typing in text, 2D and 3D virtual objects, animated sequences and multimedia elements into the real world is demonstrated. Philosophy of task structure and creation, technological limitations and issues connected with markers detection and tracking are presented. Authors have also pointed out imperfections of used sensors, being one of the main problems that appear during AR systems creation, as well as possibilities of interaction between human and computer with usage of different interfaces.
Słowa kluczowe
PL szkolenie personelu technicznego   rzeczywistość rozszerzona   technologia wirtualnej rzeczywistości  
EN technical staff training   augmented reality   virtual reality technology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2013
Tom R. 20, nr 10
Strony 93--102, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., fot. kolor.
Twórcy
autor Szczekala, M.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Mądrzycki, P.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Bibliografia
1. ARTESAS-Advanced Augmented Reality Technologies for Industrial Service Applications. http://www.artesas.de, May 2009.
2. Biocca F., Tang A., Owen C., Xiao F., Attention Funnel: Omni directional 3D Cursor for Mobile Augmented Reality Platforms. Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Comp. Systems (CHI’06), pp. 1115-1122, 2006.
3. Feiner, S.K., Augmented reality: A new way of seeing, Scientific American. vol.286, issue 4, 2002, str. 34-41.
4. Caudell T.P., Mizell D.W., Augmented Reality: An Application of Heads-Up Display Technology to Manual Manufacturing Processes. Proc. Hawaii Int’l Conf. System Sciences, vol. 2, pp. 659-669, 1992.
5. Haller M., Billingburst M., Thomas B., Emerging technologies of augmented reality - interfaces and design. Idea Group Inc., 2007.
6. Henderson S., Feiner S., Exploring the Benefits of Augmented Reality Documentation for Maintenance and Repair. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 17, No. 10, October 2011.
7. Baird K.M. Barfield W., Evaluating the Effectiveness of Augmented Reality Displays for a Manual Assembly Task. Virtual Reality, vol. 4, pp. 250-259, 1999.
8. Liarokapis F., Petridis P., Lister P.F., White M. Multimedia Augmented Reality Interface for E-learning (MARIE), World Transactions on Engineering and Technology Education. 2002 UICEE, Vol.1, No.2, 2002.
9. Henderson S., Feiner S., Opportunistic Tangible User Interfaces for Augmented Reality. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 16, No. 1, january/february 2010.
10. Ockerman J.J., Pritchett A.R., Preliminary Investigation of Wearable Computers for Task Guidance in Aircraft Inspection. Proc. Int’l Symp. Wearable Computers (ISWC ’98), pp. 33-40, 1998.
11. Raczynski A., Gussmann P., Services and Training through Augmented Reality. Proc. European Conf. Visual Media Production (CVMP ’04), pp. 263-271, 2004.
12. Curtis D., Mizell D., Gruenbaum P., Janin A., Several Devils in the Details: Making an AR Application Work in the Airplane Factor. Proc. Int’l Workshop Augmented Reality (IWAR ’98), pp. 47-60, 1999.
13. Knöpfle C., Weidenhausen J., Chauvigne L., Stock I., Template Based Authoring for AR Based Service Scenarios. Proc. IEEE Virtual Reality (VR ’05), pp. 249-252, 2005.
14. Boud, A.C., Haniff, D.J, Baber, C. Steiner, S.J., Virtual reality and augmented reality as a training tool for assembly tasks, International Conference on Information and Visualization. Proceedings IEEE 1999, str. 32-36.
15. http://www.vrealities.com/products/augmented-reality/z800-pro-ar
16. http://www.worldviz.com/products
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-15df6a9b-c39b-4e80-810b-44c0cbce559e
Identyfikatory