Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-15ae1835-e258-4559-937c-3372568d13c5

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Thermal maturity of the Lower Paleozoic source rocks in the Pomeranian Basin based on reflectance of vitrinite-like particles and molecular/isotopegas composition

Autorzy Makos, M.  Muchewicz, M.  Mikołajewski, Z.  Socha, K. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
PL Dojrzałość termiczna dolnopaleozoicznych skał macierzystych basenu pomorskiego na podstawie refleksyjności materiału witrynitopodobnego oraz cząsteczkowego/izotopowego składu gazu
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Thermal maturity of the Lower Paleozoic potential source rocks in the Pomeranian Basin, northern Poland has been analysed based on organic matter reflectance (vitrinite--like particles), Rock-Eval pyrolysis and stable carbon isotope and composition of natural gas. Reflectance of the vitrinite-like particles indicates slightly higher thermal maturity compared to the Tmax and carbon isotope record. Therefore, correlation between measured reflectance and vitrinite reflectance equivalent was established. The analysed data set evidences the relation expressed by the equation: VR = 0.71Rvitr-like + 0.19. This is highly concordant to the other results from the Baltic region.
PL Dojrzałość termiczna dolnopaleozoicznych skał macierzystych basenu pomorskiego w północnej Polsce została określona na podstawie badania refleksyjności materii organicznej (cząstki witrynitopodobne), pirolizy Rock-Eval oraz stabilnych izotopów węgla oraz składu gazu. Refleksyjność materii witrynitopodobnej wskazuje na wyższą dojrzałość termiczną w porównaniu z wartościami Tmax oraz wynikami analiz izotopowych. Dlatego został wyznaczony stosunek pomiędzy refleksyjnością materii witrynitopodobnej a refleksyjnością witrynitu, który może zostać opisany równaniem: VR = 0,71Rvitr-like + 0,19. Jest to wysoce spójne z rezultatami innych analiz geochemicznych w rejonie bałtyckim.
Słowa kluczowe
PL skały macierzyste   dojrzałość termiczna   basen pomorski  
EN source rocks   thermal maturity   Pomeranian Basin  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 543--546
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Makos, M.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
autor Muchewicz, M.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
autor Mikołajewski, Z.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
autor Socha, K.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Bibliografia
[1] Bustin R.M., Link C., Goodarzi F. – Optical properties and chemistry of graptolite periderm following laboratory simulated maturation. Organic Geochemistry 1989, vol. 14, pp. 355 – 364.
[2] Cole G.A. – Graptolite–chitinozoan reflectance and its relationship to other geochemical maturity indicators in the Silurian Qusaiba Shale, Saudi Arabia. Energy & Fuels 1994, vol. 8, pp. 1443 – 1459.
[3] Goodarzi F., Norford B.S. – Graptolites as indicators of the temperature histories of rocks. Journal of the Geological Society of London 1985, vol. 142, pp. 1089 – 1099.
[4] Goodarzi F., Norford B.S. – Variation of graptolite reflectance with depth of burial. International Journal of Coal Geology 1989, vol. 11, pp. 127 – 141.
[5] Jacob H. – Classification, structure, genesis and practical importance of natural solid oil bitumen (migrabitumen). International Journal of Coal Geology 1989, vol. 11, pp. 65 – 79.
[6] James A.T. – Correlation of natural gas by use of carbon isotopic distribution between hydrocarbon components. AAPG Bulletin 1983, vol. 67, pp. 1176 – 1191.
[7] Landis C.R., Castaño J.R. – Maturation and bulk chemical properties of a suite of solid hydrocarbons. Organic Geochemistry 1995, vol. 22, pp. 137 – 149.
[8] Petersen H.I. – The petroleum generation potential and effective oil window of humic coals related to coal composition. International Journal of Coal Geology 2006, vol. 67, pp. 221 – 248.
[9] Petersen H.J., Schovsbo N.H., Nielsen A.T. – Reflectance measurements of zooclasts and solid bitumen in Lower Paleozoic shales, southern Scandinavia: Correlation to vitrinite reflectance. International Journal of Coal Geology 2013, vol. 114, pp. 1 – 18.
[10] Poprawa P. – Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim. Przegląd Geologiczny 2010, vol. 58, no. 3, ss. 226 – 249.
[11] Whiticar M.J. – Correlation of natural gases with their sources. [In:] L.B. Magoon and W.G. Dow (eds), The petroleum system – from source to trap. AAPG Memoir 60. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists 1994, pp. 261 – 283.
[12] Xianming X., Wilkins R.W.T., Dehan L., Zufa L., Jiamu F. – Investigation of thermal maturity of lower Palaeozoic hydrocarbon source rocks by means of vitrinite-like maceral reflectance – a Tarim Basin case study. Organic Geochemistry 2000, vol. 31, pp. 1041 – 1052.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-15ae1835-e258-4559-937c-3372568d13c5
Identyfikatory