Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1587f96a-3536-41e0-9af1-0e3d27643bf8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koncepcja klasteringu w energetyce na przykładzie Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Autorzy Stoma, M.  Piekarski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The clustering concept in energetics : case study of Lublin Eco Energy Cluster
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została koncepcja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej. Zaprezentowana została istota, wyznaczniki oraz korzyści płynące z podejmowania inicjatyw klastrowych w aspekcie generowania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostały analizą funkcjonowania Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Omówiona została jego struktura oraz podstawowe cele strategiczne, a także zaprezentowane zostały działania podejmowane przez klaster lubelski.
EN The article discusses the concept of clusters, with particular emphasis on the energy industry. The determinants and benefits of cluster initiatives in terms of generating and maintaining a competitive advantage were presented. Theoretical considerations have been enriched by the analysis of the functioning of Lublin Eco Energy Cluster. Its structure and the basic strategic objectives and actions was also discussed.
Słowa kluczowe
PL klaster   ekoenergetyka   konkurencyjność przedsiębiorstw   kooperencja  
EN cluster   eco-energetics   enterprises competitiveness   coopetition  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 208--212
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Stoma, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Piekarski, W.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Marshall A.: Zasady ekonomii. M. Arct, Warszawa 1925 (polski przekład publikacji z roku 1890).
[2] Porter M.: Porter o konkurencji, PWN, Warszawa 2001.
[3] Brodzicki T., Szultka S.: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
[4] Koncepcja klastra, materiały Ministerstwa Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, publikacja internetowa dostępna na: http://www.mg.gov.pl/files/upload/11784/Tekst1Koncepcjaklastra.pdf [data pobrania 28.09.2012].
[5] Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
[6] Benchamrking klastrów w Polsce - 2010, raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
[7] Europejskie Obserwatorium Klastrów; www.clusterobse-rvatory.eu.
[8] Sosnowska A.: Koncepcja tworzenia klastrów regionalnych a intensyfikacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, [w]: Planowanie i zarządzanie w energetyce, red. P. Borowski, M. Powałka, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
[9] http://fundacja.lublin.pl/index.php/pl/lubelskiklastereko-energetyczny [data pobrania 28.09.2012].
[10] Skawińska E., Zalewski R. I.: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1587f96a-3536-41e0-9af1-0e3d27643bf8
Identyfikatory