Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1555aa0d-7a4a-46b9-b542-05a342728897

Czasopismo

Przestrzeń i Forma

Tytuł artykułu

Changes in road infrastructure in smart city developement model of Szczecin, Poland

Autorzy Gazińska, O. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zmiany w infrastrukturze drogowej w modelu rozwoju smart city w Szczecinie
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The article analyzes contemporary road infrastructure solutions in the context of the smart city development model for medium-sized European cities. The case study for Szczecin presents the most characteristic investments that can be part of the smart city concept, with the exception of the traffic management system and the information collection and processing system unavailable to users.
PL W artykule przeanalizowane zostały współczesne rozwiązania infrastruktury drogowej w kontekście modelu rozwoju smart city dla średnich miast europejskich. W studium przypadku dla Szczecina przedstawione zostały najbardziej charakterystyczne inwestycje, które mogą wpisywać się w ideę miasta inteligentnego, z wyłączeniem systemu zarządzania ruchem drogowym i niedostępnym dla użytkowników systemem zbierania i przetwarzania informacji.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa   miasto inteligentne   smart city  
EN road infrastructure   smart city  
Wydawca Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego "SFERA"
Czasopismo Przestrzeń i Forma
Rocznik 2018
Tom nr 36
Strony 177--190
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., rys.,
Twórcy
autor Gazińska, O.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, olga.gazinska@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] Albinmo V., Berardi U., Dangelico R. M., Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives, Journal of Urban Technology 22(1):2015
[2] Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane dostęp/access 2018-11-28
[3] Bike_S Szczeciński Rower Miejski, podsumowanie pierwszego roku działalności i perspektywy rozwoju, Szczecin 14 października 2015: http://www.sitkszczecin.org.pl/images/dokumenty/materia%C5%82y/2015/St%C4%99pie%C5%84%20Funkcjonowanie%20Systemu%20Roweru%20Miejskiego%20w%20Szczecinie%20%E2%80%93%20Bike_S.pdf dostęp/access 2018-01-07
[4] Celiński A., Magia smart cities, “Magazyn Miasta”, nr 2(8) / 2014
[5] European Commission, Mobility and Transport: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland_en dostęp/access 2018-01-07
[6] Filar P., Kubicki P. (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012
[7] Geoportal Szczecin: http://geoportal.szczecin.pl/mapa/ dostęp/access 2018-11-28
[8] Greenfield A., Przeciwko smart city, “Magazyn Miasta”, nr 2(8) / 2014
[9] Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie: http://www.ts.szczecin.pl/doc/Historia.pdf dostęp/access 2018-01-07
[10] Koncepcja systemu tras rowerowych: http://gis.um.szczecin.pl/chapter_85081.asp dostęp/access 2017-12-21
[11] Montgomery C., Miasto Szczęśliwe, Wysoki Zamek, Kraków 2015
[12] Poelman H., Dijkstra L., Measuring Access to public transport in European cities, Regional Working Paper 2015: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_01_publ_transp.pdf dostęp/access 2018-11-28
[13] Raport o stanie miasta Szczecin 2004: http://www.szczecin.pl/swiat/raport04/html/15_4.htm dostęp/access 2018-11-28
[14] Rowerowy Szczecin: http://rowerowy.szczecin.pl/ dostęp/access 2018-01-05
[15] Smart Cities EU: http://www.smart-cities.eu dostęp/access 2017-12-19
[16] Społeczny audyt polityki rowerowej dla Szczecina: http://www.miastadlarowerow.pl/imgekoprojekty/files/raporty2016/spoleczny_audyt_polityki_rowerowej_szczecin.pdf dostęp/access 2018-01-09
[17] Standardy projektowe i wykonawcze system rowerowego miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Standardy_projektowe_i_wykonawcze_systemu_rowerowego_Miasta_Szczecin_-_grudzien_2012.pdf dostęp/access 2018-11-28
[18] Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica nr 29 2012: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/29-2012/si-29-97.pdf dostęp/access 2017-12-21
[19] Studium wykonalności “Szczecińska Kolej Metropolitarna”: http://pliki.transportpodkontrola.pl/download/zachodniopomorskie/Szczecin-SKM/Etap%20III/Etap%20III%20-%20za%C5%82%C4%85czniki.pdf dostęp/access 2017-12-23
[20] Success Point: http://successpoint.pl dostęp/access 2017-12-17
[21] Szczecin, Aktualności 2007, miasto obywatelskie: http://www.szczecin.pl/chapter_59160.asp?soid=E5E9EDDD35CE4361A3C498A19F7CA4DC dostęp/access 2018-11-28
[22] Szczecińska Kolej Metropolitarna: http://www.sitkszczecin.org.pl/images/stories/PrezentacjeII/kntf.pdf dostęp/access 2018-12-05
[23] Szczeciński Budżet Obywatelski: http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116146.asp dostęp/access 2017-12-18
[24] Szczeciński Obszar Metropolitarny: http://www.som.szczecin.pl/chapter_104000.asp dostęp/access 2018-11-28
[25] Szczeciński Rower Miejski: http://bikes-srm.pl/ dostęp/access 2017-12-20
[26] Urząd Statystyczny w Szczecinie: http://szczecin.stat.gov.pl/ dostęp/access 2018-11-28
[27] Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: http://www.zditm.szczecin.pl dostęp/access 2018-01-12
[28] Zieliński P. (red.), Szczecin ostatnie sto lat, Zachodnia Agencja Prasowa, Szczecin 1993
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1555aa0d-7a4a-46b9-b542-05a342728897
Identyfikatory
DOI 10.21005/pif.2018.36.C-05