Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-154b4b9a-d5b5-4d98-8c1b-8c7af52a4f73

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Baza danych o tłokowych silnikach okrętowych produkowanych w H. Cegielski Poznań S. A. i ZUT Zgoda

Autorzy Monieta, J.  Sendecki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A database of piston marine diesel engines produced in H. Cegielski Poznań S. A. and ZUT Zgoda
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W czasie prac badawczych dotyczących tłokowych silników spalinowych często potrzebne są dane techniczne tych obiektów. Dane te są zwykle rozproszone i dotarcie do niektórych jest utrudnione lub niemożliwe. Opracowano, zatem elektroniczną bazę danych o najważniejszych producentach okrętowych tłokowych silnikach spalinowych dla potrzeb badań eksploatacyjnych w celu zgromadzenia niezbędnych informacji. W tej pracy przedstawiono bazę danych głównych polskich producentów okrętowych tłokowych silników spalinowych. Informacje zostały pozyskane z różnych źródeł, takich jak: strony internetowe producentów, katalogi reklamowe, książki i czasopisma o tematyce związanej z okrętowymi silnikami spalinowymi. Informacje te zostały zebrane i zapisane przy pomocy programu Microsoft Office. Zgromadzone dane podzielono na silniki napędu głównego i pomocnicze, zawierający dane o producentach, typach i parametrach silników dwusuwowych i czterosuwowych. Baza umożliwia uzupełnianie i modyfikację wprowadzonych danych. Wyprodukowane silniki eksploatowane są zwykle przez kilkadziesiąt lat po wytworzeniu na obiektach pływających.
EN During research works concerning piston internal-combustion engines specifications of these objects are often needed. This data is usually dispersed and reaching to some is hampered or impossible. And so an electronic database was drawn up about the most important ship's producer’s piston internal-combustion engines for needs of exploitation investigations in the destination of gathering the necessary information. At this work a database of main Polish producers of marine diesel engines was presented. Information was obtained from various sources, so as: websites of producers, advertising catalogues, or books and magazines about subject matter associated with marine diesel engines. This information was collected and written with the help of the program Microsoft Office. Gathered data was divided in engines of the main drive and emergency, containing details about producers, types and parameters of 2-stroke engines and four-stroke. The base enables supplementing and the alteration of entered data. Produced engines are usually operated by several dozen years after producing on swimming objects.
Słowa kluczowe
PL tłokowe silniki okrętowe   producenci w Polsce   parametry techniczne   baza danych  
EN piston marine engines   producers in Poland   technical parameters   database  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 278--285
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Monieta, J.
  • Faculty of Mechanical Engineering at Maritime University of Szczecin
autor Sendecki, A.
  • DP3, MPSV vessel – Bourbon Evolution 804, Chevro, Angola
Bibliografia
1. Balcerski A., Kneba Z.: Baza danych o rzeczywistych warunkach pracy silników okrętowych i możliwość jej wykorzystania dla diagnostyki. Kongres diagnostyki technicznej, Gdańsk 1996, s. 43–46.
2. Banachowski L., Stencel K.: Systemy zarządzania bazami danych. Wyd. Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2007.
3. Gąsior K., Monieta J.: Baza danych o statkach i okrętowych silnikach spalinowych na potrzeby badania niezawodności. XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności. Niekonwencjonalne Metody Oceny Trwałości i Niezawodności. Szczyrk 2006, s. 103–111.
4. Gryko K., Rachuba M., Przewoźny W.: New generation two-stroke engines made by H. Cegielski – Poznań S.A. – A leap into the XXI century. II International Scientifically – Technical Conference Vol. 1. Gdańsk – Międzyzdroje – Kopenhaga, 2001, s. 103–114.
5. http://www.hcp.com.pl (dated 27.10.2009).
6. http://www.manbw.dk (dated 27.10.2009).
7.http://www.wartsila.com (dated 02.03.2012).
8. Januszkiewicz B., Wejchan-Kozieloewska H.: Od maszyny parowej do silnika okrętowego. Silniki Spalinowe 1998 nr 116, s. 1–9.
9. Jaźwiński J., Żurek J., Kaleta R.: Narodziny i rozwój systemu zbierania i przetwarzania informacji o uszkodzeniach techniki lotniczej. XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2005, s. 221–232.
10. Kopyczyński M., Mańczak J., Przewoźny W.: Evalution of two-stroke marine diesel engines design in H. Cegielski-Poznań S.A. Silniki Spalinowe 2006 nr 3, s. 3–37.
11. Listewnik J., Marcinkowski J.: Rozwój konstrukcji okrętowych wolnoobrotowych silników spalinowych. Wyd. WSM, Szczecin 2000.
12. Moczulski W.: Diagnostyka techniczna. Metody pozyskiwania wiedzy. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
13. Monieta J., Klimontowicz R.: Baza danych o wybranych okrętowych tłokowych silnikach spalinowych dla potrzeb diagnostyki. Combustion Engines 2011 nr 3 (146), s. 98, cd. s. 1-8.
14. Monieta J.: A database of selected marine diesel engines for diagnostic needs. Journal of Energy and Power Engineering 2013 Vol. 7, No. 6, pp. 1032-1039.
15. Niziński S., Żółtowski B.: Informatyczne systemy zarządzania eksploatacją obiektów technicznych. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn – Bydgoszcz 2001.
16. Technical Equipment Works „Zgoda”. Silniki Spalinowe nr 1–2/1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-154b4b9a-d5b5-4d98-8c1b-8c7af52a4f73
Identyfikatory