PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przyczyny realizowania niskoenergochłonnych domów na terenach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reasons of realization of low energy consuming houses on rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule na wstępie wyjaśniono pojęcie budownictwa niskoenergochłonnego i istotę jego realizowania na terenach wiejskich. Wyszczególniono podstawowe przyczyny wznoszenia domów niskoenergochłonnych, takie jak: ochronę środowiska przyrodniczego terenów wiejskich, m.in. poprzez ekologiczne rodzinne gospodarstwa rolne, zmniejszenie kosztów ogrzewania domów wiejskich usytuowanych w otwartym krajobrazie, głównie rodzin rolniczych oraz możliwość wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, wspomagających często zawodny, nieefektywny i drogi dla konsumentów system zasilania w konwencjonalny nośnik energii.
EN
In the introduction of the paper, the term of low energy consuming building construction and the essence of its realization on rural areas are explained. The basic reasons of building of low energy consuming houses were detailed, such as: the protection of natural environment of rural areas, among others through establishing ecological family farms, reduction of heating costs of rural buildings situated in an open area (belonging mainly to farmers’ families); the possibility of application of unconventional energy sources supporting systems which supply a conventional energy carrier, the systems being often unreliable, ineffective and expensive for the consumers.
Rocznik
Strony
55--66
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Laskowski L. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, 141-147.
 • 2. Mikoś J. Budownictwo ekologiczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000, 71-72.
 • 3. Górecka M. Kształtowanie architektoniczne niskoenergochłonnego domu wiejskiego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, 9, 48-57.
 • 4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.
 • 5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627.
 • 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717.
 • 7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 24 kwietnia 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 774.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2015 r. poz.1422.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2014 poz. 888.
 • 11. Ryńska E.D. Architekt w procesie tworzenia harmonijnego środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 137-148.
 • 12. Górecka M. Architektura energooszczędnego domu mieszkalnego polskiej wsi w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 22-33.
 • 13. Górnisiewicz B. Uwagi na temat zasad kształtowania architektury wiejskiej. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999, s 4-5.
 • 14. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2014 r. – GUS (Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy), Monitoring Rynku Pracy (Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności).
 • 15. Paździor M. Termomodernizacja budynku mieszkalnego na podstawie rozwiązania projektowego. Praca magisterska. SGGW, Warszawa 2009. Opiek. meryt. M. Górecka.
 • 16. Rak D. Charakterystyka termoenergetyczna budynku tradycyjnego i z kolektorami słonecznymi. Praca magisterska. SGGW, Warszawa 2008. Opiek. meryt. M. Górecka.
 • 17. The state of renewable energies in Europe. 11th EurObserv’ER Report.
 • 18. Górecka M. Słoneczna termomodernizacja na przykładzie projektu architektonicznego. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, nr 14 (2), 2015, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 63-74.
 • 19. www.dom.pl,
 • 20. www.platine.pl,
 • 21. www. srodowiskowiec.salon24.pl
 • 22. Bauer-Böckler H.P. Häuser richtig planen, individuell bauen. Blottner Fachverlag GmbH & Co. KG, Taunusstein 1997, s. 44-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-15381023-91a5-4c8e-892c-242692c808a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.