Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-153076ab-49de-400a-846c-3c4f4be3800c

Czasopismo

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Tytuł artykułu

Symulacja pracy turbin wiatrowych przy wymuszeniu rzeczywistym dla różnych metod modelowania charakterystyki mocy

Autorzy Jarmuda, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Wind turbines operate simulation with an actual input function for different methods of power curve modelling
Konferencja Computer Applications in Electrical Engineering (18-19.04.2016 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono trzy metody modelowania charakterystyki mocy turbiny wiatrowej w środowisku MATLAB & SIMULINK tzn. interpolację liniową, aproksymację nieliniową i aproksymację liniową. Badania symulacyjne przeprowadzono dla dwóch turbin wiatrowych ALIZE i AIRCON o mocach znamionowych 10 kW. Dla przyjętego wymuszenia (pomiary prędkości wiatru z obszaru Polski południowo-wschodniej dla stycznia i czerwca 2014 roku) przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycznej generowanej przez wymienione typy turbin. Ustalono różnice między energiami wyznaczonymi z zastosowaniem trzech metod modelowania charakterystyki mocy. Opracowano wyniki i sformułowano wnioski końcowe.
EN The paper presents three methods of modeling the power curve of the wind turbine in MATLAB & SIMULINK environment: the linear interpolation, the non-linear approximation and the linear approximation. Simulation tests were carried out for two wind turbines ALIZE and AIRCON with 10 kW power ratings. For the adopted actual input function (measurements of wind speed of the south-east area of Poland in January and June 2014) the amount of electric energy generated by these types of turbines was calculated. Differences between the designated energies of the using three methods of modeling the power curve was established. Developed results and formulated conclusions.
Słowa kluczowe
PL interpolacja   aproksymacja   turbina wiatrowa   MATLAB  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Rocznik 2016
Tom No. 87
Strony 155--166
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jarmuda, T.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Ackermann T., Söder L., An overview of wind energy-status 2002, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2002, Vol. 6, pp. 67-128.
[2] Catalogue of European Urban Wind Turbine Manufacturers. [Dostęp: 2016-01-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.urbanwind.net.
[3] Dz. U. 2005 nr 203 poz. 1684, Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
[4] Farret F.A., Simỡes M.G., Integration of Alternative Sources of Energy, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
[5] Flaga A., Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008.
[6] Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.
[7] Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2009.
[8] Nowak L., Optymalizacja acyklicznych przetworników elektromechanicznych z uwzględnieniem stanów dynamicznych, Rozprawy nr 191, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1988.
[9] Patel M.R., Wind and Solar Power Systems. Design, Analysis, and Operation, Taylor & Fracis, Boca Raton, London, New York, Singapure 2006.
[10] PN-EN 61400-2: Turbozespoły wiatrowe. Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych turbozespołów wiatrowych, Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa 2008.
[11] PN-EN 61400-27-1:2015-12 Turbozespoły wiatrowe. Część 27-1: Modele symulacji elektrycznych, PKN, Warszawa 2015.
[12] PN-EN 61400-25-2:2016-01 Turbozespoły wiatrowe. Część 25-2: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych. Modele informacyjne, PKN, Warszawa 2016.
[13] PN-EN 61400-25-3:2016-01 Turbozespoły wiatrowe. Część 25-3: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych. Modele wymiany informacji, PKN, Warszawa 2016.
[14] Tomczewski A., Techniczno-ekonomiczne aspekty optymalizacji wybranych układów elektrycznych, WPP, Poznań 2014.
[15] Yin M., Li G., Zhou M., Zhao Ch., Modeling of the Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator for Integration, Proceedings of the Power Engineering Society General Meeting, Tampa 2007, USA, pp. 1-6.
[16] Zasoby energii wiatru. Prezentacja IMiGW, Warszawa, Polska. [Dostęp: 2016-02-05]. Dostępny w World Wide Web: http://www.imgw.pl.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-153076ab-49de-400a-846c-3c4f4be3800c
Identyfikatory