Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-152b8de4-8209-4880-86d1-221d916f7f12

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Korzyści i konsekwencje budowy największego sztucznego zbiornika świata

Autorzy Dąbrowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Benefits and consequenses of constructing the largest world artificial water reservoir
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budowa Zbiornika Trzech Przełomów jest największą i najdroższą inwestycją w elektrownię wodną na świecie. Jak zawsze w przypadku budowy dużych zapór, zyski i straty są istotne. Zyski nie ograniczają się jedynie do finansowych, gdyż elektrownia dostarcza dziesięć procent energii elektrycznej dla Chin, co pozwala na znaczne zmniejszenie emisji gazów ze spalania węgla ze wszystkimi tego pozytywnymi skutkami dla środowiska. Oprócz tego, zbiornik pozwolił na: kontrolę zjawisk powodziowych, poprawę żeglowności środkowego odcinka rzeki Yangtze i ujść dopływów, magazynowanie wody i zaopatrzenie w nią w okresach susz, oraz na zwiększenie zatrudnienia w rejonie zbiornika. Z kolei negatywne konsekwencje dotyczą między innymi: bardzo istotnych ograniczeń w biodywersyfikacji w rzece Yangtze, eutrofizacji wód tej rzeki i ujść jej dopływów, przesiedleń ludności na dużą skalę, zniszczenia siedlisk różnorodnych zwierząt, trudności w ochronie delty rzeki Yangtze i innych. W pracy zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z budową i eksploatacją tego zbiornika.
EN Constructing of the Three Gorges Reservoir has been the largest and the most expensive investment into a hydroelectric plant in the whole World. As always in the case of building large dams benefits and losses are significant. The benefits are not only limited to income from selling electric energy but include : significant reduction of burning coal with all environmental impacts, flood control, improvements in water transportation, better water supply during dry periods, and job creation in neighbourhood of the reservoir. Negative consequences include among other things crucial effects on biodiversity in the Yangtze River, eutrophication of water in the reservoir and in the tributaries, displacement of human population, destroying of precious habitats of many species, problems with protecting of the Yangtze River delta and others. Selected economical and environmental aspects of the Three Gorges Reservoir have been described.
Słowa kluczowe
PL Zbiornik Trzech Przełomów   elektrownie wodne   ekologia  
EN Three Gorges Reservoir   hydroelectric power stations   ecology  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 19--23
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Dąbrowski, W.
  • Politechnika Krakowska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska , wdabrow@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Adams P.: Once again: Sichuan quake highlights dam risk, Probe International, Toronto, https://journal.probeinternational.org/2011/06/01/chinese-study-reveals-three-gorges-dam-triggered-3000-ea.
2. China Water Risk – Ministry of Environmental Protection, 2016 State of Environment Report Review – China water risk review, 2017, June 14.
3. Dąbrowski W., Kaniewska A., Dąbrowska B.: Tendencje w zużyciu wody, Gospodarka Wodna, 2013, 11, 437-442.
4. Dąbrowski W., Kaniewska M., Dąbrowska B.: Alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, Gospodarka Wodna, 2014, 9, 340-344.
5. Dąbrowski W.: Poważny brak danych o przyczynach zanieczyszczeń rzek i kąpielisk, Technologia Wody, 2015, 5, 43, 26-30.
6. Dąbrowski W.: Przewidywanie , obliczanie i pomiar krotności działania przelewów burzowych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2007, 11, 19-23.
7. Dąbrowski W.: Strategia postępowania z przelewami burzowymi, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2007, 6, 13-19.
8. Dąbrowski W.: Zmiany ukształtowania odpływów rzek wywołane zbiornikami wodnymi, Technologia Wody, 2017, 9/4, 28-32.
9. Dongmei H. , Matthew, J. Currell, Guo¬liang C.: Deep challenges for China’s war on water pollution, Environmental Pollution, 2016, 218, 1222-1233.
10. http://factsanddetails.com/china/cat13/sub85/item1046.html.
11. https://www.budowle.pl/budowla,zapora-trzech-przelomow.
12. https://www.mtholyoke.edu/~lpohara/Pol%20116/enviro.html, The Three Gorges Dam Project Environmental Impacts.
13. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/4434400/Chinese-earthquake-may-have-been-man-made-say-scientists.html.
14. Jianzhu W., Lei L., Xu J., Binhe G.: Initial response of fish trophic niche to hydrological alteration in the upstream of Three Gorges Dam, Ecological Processes, 2016, 5,11, 1-9.
15. Li Y., Huang S., Qu X.: Water Pollution Prediction in the Three Gorges Reservoir Area and Countermeasures for Sustainable Development of the Water Environment, Int. J. Environ. Res. Public Health 2017 Oct 27; 14(11).
16. Ling-ling W., Zhen-zhen Y., Hui-chao D., Qing-huaC.: Eutrophication model for river-type reservoir tributaries and its applications, Water Science and Engineering, 2009, 2, 1, 16-24.
17. Liu J., Yang G.W.: Water sustainability for China and beyond, Science, 2012, 337, 649-650.
18. Lopez-Pujol J., Ming-Xun R.: Biodiversity and the Three Gorges Reservoir: a troubled marriage, Journal of Natural History, 2009, 43, 43-44, 2765-2786.
19. Moore M.: Chinese earthquake may have been man-made, say scientists, The Telegraph, 2 lutego 2009.
20. Qing-Hua C., Hu Zheng Y.: Studies on eutrophication problem and control strategy in the Three Gorges Reservoir, Acta Hydrobiologica Sinica, 2006, 30, 1, 7-11.
21. Shapiro J.: China’s Environmental Challenges, Cambridge, Policy Press, 2012, 205 str., wydanie pierwsze.
22. Yanan J., Faith Ka Shun Chan, Joseph Holden, Yaqian Z., Dabo G.: China’s water management – challenges and solutions, Environmental Engineering and Management Journal, 2013, 12, 7, 1311-1321.
23. Yunsheng Y., Qiuliang W., Jinggang L., Xueling S., Yuyang K.: Seismic hazard assessment of the Three Gorges project, Geodesy and Geodynamics, 2013, 4, 2, 53-60.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-152b8de4-8209-4880-86d1-221d916f7f12
Identyfikatory