Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-15234691-839d-41e8-8a9d-cf0c56771506

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Podziemne magazyny gazu gwarantem bezpieczeństwa i rozwoju rynku gazu

Autorzy Rokosz, W. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Underground gas storage facilities as the guarantee of natural gas market security and development
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Zdolności magazynowe, udostępnione dla uczestników rynku gazowego na transparentnych i niedyskryminacyjnych zasadach, stanowią podstawę gwarancji dostaw paliwa gazowego zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców. Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem paliwem gazowym mogą optymalizować zakupy gazu ziemnego, mając możliwość bilansowania swoich dostaw do klientów. W przypadku podmiotów zajmujących się obrotem paliwem gazowym z zagranicą, oferujemy możliwości tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Aktualna oferta OSM przewyższa zapotrzebowanie rynku na te usługi, a prowadzone inwestycje umożliwiają rozszerzenie usług magazynowania zarówno w celu wywiązania się z obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego, jak i udostępnienia elastycznych usług o charakterze szczytowym w celach komercyjnych. Zmiany zasad udostępniania usług magazynowania paliwa gazowego mają na celu dostosowanie portfela tych usług do oczekiwań zmieniającego się rynku gazowego w Polsce.
EN Storage capacity provided to natural gas market participants on transparent and non-discriminatory terms underpin the security of gas supply according to customer demand. Gas supply companies can optimise their natural gas purchases using the available solutions to balance their suppliers to customers. For players engaged in cross-border gas trade, we offer the option to create and maintain the mandatory stocks of natural gas. The capacity currently offered by the SSO exceeds the market demand for the services and the investment projects being underway will enable further development of storage services with a view to both meeting the obligations to maintain mandatory stocks and to provide flexible peak services for commercial purposes. The changes in the terms of gas storage services are aimed at adapting the service portfolio to the expectations of the rapidly changing gas market in Poland.
Słowa kluczowe
PL podziemne magazyny gazu   rynek gazu   Polska  
EN underground gas storage   gas market   Poland  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 853
Opis fizyczny
Twórcy
autor Rokosz, W.
  • Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.
Bibliografia
Uwagi
Artykuł w części: Warsztaty VI. Podziemne magazynowanie gazu ziemnego w Polsce – stan aktualny i wyzwania
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-15234691-839d-41e8-8a9d-cf0c56771506
Identyfikatory