PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wskaźniki kluczowe dla społecznej oceny cyklu życia produktu w sektorze górnictwa węgla kamiennego z perspektywy sieciowości strategicznej przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Key indicators for social life cycle assessment in the coal mining sector from the perspective of strategic network of enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dedykowanych weryfikacji założeń metodologicznych SLCA (z ang. Social Life Cycle Assessment) dotyczących wyznaczania zakresu oceny wpływu w wymiarze społecznym na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego. Badania zaprojektowano nawiązując do roli partycypacji społecznej we wdrażaniu zasad rozwoju zrównoważonego, założeń teorii interesariuszy oraz sieciowości strategicznej przedsiębiorstw. Uwagę skupiono na wybranych grupach interesariuszy przedsiębiorstw górniczych, społecznościach lokalnych i kooperantach, których aktywne zaangażowanie w proces diagnozowania aspektów społecznych istotnych dla oceny wpływu przedsiębiorstw górniczych w wymiarze społecznym jest niezmiernie ważny. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyodrębnienie zbioru kluczowych wskaźników społecznych oraz określenie stopnia kompleksowości ocen prowadzonych na ich podstawie. Rezultaty przeprowadzonych badań są ważne nie tylko z punktu widzenia weryfikacji założeń techniki SLCA, ale także w kontekście stosowania standardów raportowania zrównoważenia (obejmujących oddziaływanie na wymiar społeczny) przez przedsiębiorstwa górnicze, czy też tworzenia raportów społecznej odpowiedzialności. Pozwalają bowiem wskazać te aspekty społeczne, w odniesieniu do których opomiarowanie wpływu jest szczególnie ważne w opinii zewnętrznych grup interesariuszy oraz w kontekście uwarunkowań krajowych, regionalnych i lokalnych, a także charakteru oraz skali oddziaływania przedsiębiorstw górniczych.
EN
This paper presents the results of study dedicated to the verification of methodological assumptions of the SLCA (Social Life Cycle Assessment) which concern the determination of the scope of impact assessment in the social dimension on the basis of the coal mining sector. The study was designed with reference to the role of the social participation in applying the rules of the sustainable development, as well as the assumptions of the stakeholders theory and the reference to strategic network of enterprises. The attention was focused on selected groups of stakeholders of mining companies, local communities and cooperating companies, whose active involvement in the process of diagnosing the social aspects, relevant for assessing the impact of mining companies in the social dimension, is very important. The results allowed to select the set of key indicators for conducting the social life cycle assessment and determine the degree of complexity of the assessment conducting on their base. The results of the study are important not only from the point of view of verification of the assumptions of the SLCA technique, but also in the context of applying by mining companies the sustainability reporting standards (including impacts on the social dimension) or corporate social responsibility reporting. It allows to indicate the social aspects, whose assessment is especially important in the opinion of external stakeholder groups and in the context of national, regional and local circumstances, as well as the specifics of activities carried out in the coal mining sector.
Czasopismo
Rocznik
Strony
67--77
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • [1] Ankieta RESPECT Index. 2014 - Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • [2] Bartkowiak B. (red.) 2011 - Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. Poznań Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zeszyty Naukowe 199, s. 73 – 116.
 • [3] Benoît C., Mazijn B. (red.)2009 - Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products. United Nations Environment Programme 2009, s. 45 – 49.
 • [4] Benoît C. (red.). 2013 - The methodological sheets for sub-categories in Social Life Cycle Assessment (S-LCA). United Nations Environment Programme.
 • [5] Castells M. 2010 - Społeczeństwo sieci. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 109 – 110.
 • [6] Ciroth A., Franze J. 2011 - LCA of an Ecolabeled Notebook, Consideration of Social and Environmental Impacts Along the Entire Life Cycle. Berlin GreenDeltaTC GmbH.
 • [7] Florkowska L., Bryt – Nitarska I. 2015 - Społeczne aspekty szkód górniczych. „Przegląd Górniczy” nr 11, s. 101 – 105. Freeman jest w tekście 1984 brak w spisie.
 • [8] Glinka B., Konecki K. (red.). 2006 - Współczesne problemy socjologii i zarządzania. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź s.170 – 174.
 • [9] Labuschagne C., Brent A. C. 2006 - Social Indicators for Sustainable Project and Technology Life Cycle Management in the Process Industry. International Journal of LCA 11, s. 3 – 15.
 • [10] Lorenc S., Kustra A. 2015 - Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. „Przegląd Górniczy” nr 8, s. 40 - 44.
 • [11] Lehmann A., Russi D., Bala A., Finkbeiner M. i Fullana P. 2011 - Integration of Social Aspects in Decision Support, Based on Life Cycle Thinking. Sustainability 3(4), 562-577; doi:10.3390/su3040562.
 • [12] Łobejko St. (red.) 2012 - Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 65.
 • [13] Majer M. Dobór wskaźników społecznych dla oceny cyklu życia produktu na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego wskaźników społecznych, Praca statutowa GIG Nr 13510133 (niepublikowana).
 • [14] Manhart A. Grie SShammer R. 2006 - Social impacts of the production of notebook PCs, Contribution to the development of a Product Sustainability Assessment (PROSA). Freiburg Öko-Institut, Institut for Applied Ecology.
 • [15] Sandin i in Sustainability Reporting Guidelines Version 3.1. Amsterdam Global Report Initiative 2011.
Uwagi
Artykuł został przygotowany w Głównym Instytucie Górnictwa, w ramach pracy statutowej Nr 11510144 – 360.
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-151ab63b-4be4-4951-aa5f-79cdea864a5b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.