Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-150a5ff7-a305-4dcc-b91c-3508981791f9

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Cechy osobowości i temperamentu a poziom konsumpcji napojów alkoholowych wśród kierowców

Autorzy Masłowski, S. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN Personality and temperament features, versus consumption level of alcohol among the drivers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem poznawczym jest zbadanie związków jakie zachodzą między cechami osobowości i cechami temperamentu a spożywaniem alkoholu przez kierowców. Celem praktycznym jest wskazanie zbioru metod badania psychologicznego, które mogłyby różnicować wyniki osób, które prowadzą pojazd po spożyciu napoju alkoholowego od osób, które tego nie czynią. Podstawą teoretyczną badań są psychobiologiczne koncepcje uzależnień. Badaniu poddano trzy grupy kierowców; karanych „po spożyciu”, deklarujących brak konsumpcji alkoholu przed prowadzeniem pojazdu oraz osoby, które dobrowolnie poddały się leczeniu uzależnienia. Zastosowano metody kwestionariuszowe. Analiza różnic wyników w poszczególnych grupach upoważnia do stwierdzenia, iż zachodzi związek między poziomem problemu alkoholowego a niektórymi cechami osobowości i cechami temperamentu.
EN The cognitive objective is to examine the relation ships that take place between the personality and temperament features and alcohol consumption by the drivers. The practical objective is to indicate a group of psychological testing methods, which could differentiate the results of the people who drive the vehicle after having an alcohol drink, from the people, who do not do that. The theoretical basis for those tests psycho biological concepts of addictions. Tested were three groups of drivers: punished “after drinking”; those who declare no drinking before driving and those people who voluntarily agreed to be treated for addiction. The questionnaire methods were used. The analysis of the results in the each individual group entitles to form the conclusion, that there is a connection between the alcohol problem level and some personality features and temperament features.
Słowa kluczowe
PL alkohol   kierowca   uzależnienie   psychologia  
EN alcohol   driver   psychology   addiction  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2010
Tom z. 1
Strony 59--75
Opis fizyczny Bibliogr. 19., tab., wykr.
Twórcy
autor Masłowski, S.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Babor T.F., Ramon de la Fuente Juan, Saunders John, Grant M., Test Rozpoznawania Zaburzeń Zachowania Związanych z Piciem Alkoholu – AUDIT, WHO; Wyd. PARPA, Warszawa 1998.
[2] Będkowska-Karpała (red), Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne, Parpamedia, Warszawa, 2009.
[3] Brzozowski, P., Drwal, R.,Ł., Kwestionariusz Osobowości Eysencka, Polska adaptacja EPQR - Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa,1995.
[4] Bukasa, B., Co z nietrzeźwym kierowcą ?, Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Seminarium „Gambit”, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002.
[5] Hauser J., Robakowski F., Zakrzewska M., Hornowska E., Samochowiec J., Czerski P., Polska wersja kwestionariusza „Temperament and Charakter Inventory” R.C. Cloningera, Studia Psychologiczne, 41,2,2003, 7-25.
[6] Hornowska E., Kaliszewska K., Neurogenetyczna koncepcja osobowości R.C. Cloningera - związki z teoria PEN H.J. Eysencka oraz Modelem Wielkiej Piątki w ujęciu P.T. Costy i R.R. McCrae, Czasopismo Psychologiczne, 9, 1, 2003, 7-14.
[7] Hornowska, E., Temperamentalne uwarunkowania zachowania, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2003.
[8] Hornowska E., Psychobiologiczna koncepcja osobowości R.C. Cloningera i jej związki z regulacyjną koncepcją temperamentu J. Strelaua, Czasopismo Psychologiczne, 11,2, 2006,131-143.
[9] Hornowska, E., Temperament a zachowania ryzykowne. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień, Przegląd Psychologiczny, 49,3,2006, 243-258.
[10] Ferguson, G., Tanake, Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogiczne, PWN, Warszawa, 1997.
[11] Jeżewska, M., Leszczyńska, I., Syldatk, J., Czerski, W., Cechy osobowościowe, temperamentalne i psychomotoryczne u sprawców wypadków drogowych oraz kierujących pod wpływem alkoholu, w: Psychofizjologiczne aspekty wypadków drogowych, Materiały Konferencyjne, Gdańsk 2004.
[12] Jeżewska, M., Leszczyńska, Badanie psychologiczne kandydatów na kierowców – idea czy nakaz; propozycja metodologii badań – głos w dyskusji, w: Horst W., Dahlke G., (red) Bezpieczeństwo pracy kierowców; uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne; Politechnika Poznańska, Poznań 2008.
[13] Kucharski, T., Współczesne sposoby przeprowadzania interpretacji wyników kwestionariusza MMPI-2, Wyd. Marszałek, Toruń 2004.
[14] Masłowski S., i in , Metodyka psychologicznych badań kierowców, ITS, Warszawa.
[15] Schell T., Chan K., Morral A., Predicting DUI recidivism: Personality, attitudinal, and behavioral risk factors, Drug and Alcohol Dependece, 82, 2005, 33-40.
[16] Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny, StatSoff Polska, Kraków 2007.
[17] Strelau J., Zawadzki B., Psychologia różnic indywidualnych, w: Strelau J., Doliński D., (red) Psychologia; podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2008.
[18] Zawadzki, B., Strelau, J., Formalna Charakterystyka Zachowania-Kwestionariusz Temperamentu, PTP, Warszawa 1977.
[19] Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Sliwińska, M., Inwentarz osobowości NEO FFI Costy i McCarae, Wyd. PT P, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-150a5ff7-a305-4dcc-b91c-3508981791f9
Identyfikatory