Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14f4597c-dfc9-4238-9e02-b745a3ab164b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uwarunkowania prawne dotyczące regularnego przewozu osób

Autorzy Gładysz, A.  Czech, P.  Łazarz, B.  Cieśla, M.  Turoń, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal conditions for regular passenger transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport jako element gospodarki narodowej, pełni w niej bardzo ważne funkcje, a usługi komunikacji miejskiej w postaci przewozów regularnych spełniają istotne role i charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami. Przede wszystkim zaspakajają codzienne potrzeby ludności. Określa je przy tym powszechna dostępność jak i regularność funkcjonowania w oparciu o opublikowany rozkład jazdy. Problematyka przewozów osób jest bardzo złożona i uwarunkowana przez szereg przepisów. To specyficzny rodzaj transportu, który sprowadza na przewoźnika i organizatora przewozu ogromną odpowiedzialność. Aby wykonywać krajowy przewóz osób należy spełnić szereg obowiązków ustanowionych przez przepisy krajowe i unijne. W artykule omówiono uwarunkowania prawne związane z regularnym przewozem osób.
EN Transport, as part of the national economy plays very important functions and services of public transport in the form of regular services fulfills important roles and has many specific features. First of all, it satisfies the daily needs of the population. They are characterized by the widespread availability; also important is regularity of the operation based on the published timetable. The issue of passenger transport is very complex and conditioned by a number of provisions. It is specific type of transport, which brings on the carrier and the transport organizer great responsibility. To carry out the national transport of passengers should be fulfilled a number of obligations conditioned by national and EU regulations. The article discusses the legal conditions for the regular transport of passengers.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   przewóz osób   regulacje prawne  
EN public transport   passenger transport   law regulations  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1343--1347
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gładysz, A.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Czech, P.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Łazarz, B.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Cieśla, M.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
autor Turoń, K.
  • Wydział Transportu, Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371).
2. Madej B, Michniak J, Madej R, Kurcz J., Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (OJ L 300, 14.11.2009, p. 51-71).
4. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
5. Gierszewska M., Utrata dobrej reputacji w transporcie, Poradnik Transportowy.pl.
6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602).
7. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272).
8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254).
9. Uchwała Nr XVII/379/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”.
10. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (OJ L 315, 3.12.2007, p. 1-13).
11. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13).
12. Uchwała Nr 0150/372/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
13. Uchwała nr 0150/XXIV/528/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
14. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach, http://www.mzk.pl
15. Tyskie Linie Trolejbusowe, http://www.tlt.pl
16. Figlus T., Konieczny Ł., Burdzik R., Czech P., The effect of damage to the fuel injector on changes of the vibroactivity of the diesel engine during its starting, “Vibroengineering Procedia” 2015, vol. 6, p. 180-184, ISSN: 2345-0533.
17. Grega R., Homišin J., Kaššay P., Krajňák J., The analyse of vibrations after changing shaft coupling in drive belt conveyer, “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2011, vol. 72, p. 23-31, ISSN: 0209-3324.
18. Harachová D., Medvecká-Beňová S., Applying the modutarity principle in design of drive systems in mechanotherapeutic de-vices, “Grant Journal” 2013, vol. 2(2), p. 80-82, ISSN 1805-062X.
19. Homišin J., Tuning torsionally vibrating mechanical systems using pneumatic couplings: a compendium of performance re-search, ATH, Bielsko-Biała 2008.
20. Konieczny Ł., Burdzik R., Warczek J., Czech P., Wojnar G., Młyńczak J., Determination of the effect of tire stiffness on wheel accelerations by the forced vibration test method, “Journal of Vibroengineering” 2015, vol. 17(8), p. 4469-4477, ISSN: 1392-8716.
21. Medvecká-Beňová S., Vojtková J., Analysis of asymmetric tooth stiffness in eccentric elliptical gearing, “Technológ” 2013, vol. 5(4), p. 247-249, ISSN: 1337-8996.
22. Puškár M., Bigoš P., Puškárová P., Accurate measurements of output characteristics and detonations of motorbike high-speed racing engine and their optimization at actual atmospheric conditions and combusted mixture composition, “Measurement” 2012, vol. 45, p. 1067-1076, ISSN: 0263-2241.
23. Urbanský M., Homišin J., Krajňák J., Analysis of the causes of gaseous medium pressure changes in compression space of pneumatic coupling, “Transactions of the Universities of Košice” 2011, vol. 2, p. 35-40, ISSN: 1335-2334.
24. Zuber N., Bajrić R., Šostakov R., Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods, “Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability” 2014, vol. 16(1), p. 61-35, ISSN: 1507-2711.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14f4597c-dfc9-4238-9e02-b745a3ab164b
Identyfikatory