Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14ecb57e-b9cf-43a4-a15c-dca2ea6ab880

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Fiasko projektu inwestycyjnego spowodowane błędami rozpoznania stanu technicznego obiektu i wykonanej dokumentacji projektowej

Autorzy Kowalski, D. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Fiasco of investment project caused by faults of recognition of the object technical standard and design documentation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
Słowa kluczowe
PL projekt inwestycyjny   konstrukcja istniejąca   przebudowa   ocena stanu technicznego   inwentaryzacja   dokumentacja projektowa   badanie materiałowe  
EN investment project   existing structure   redevelopment   technical condition assessment   inventory   project documentation   material testing  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 43--44
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il.
Twórcy
autor Kowalski, D.
Bibliografia
[1] Kowalski Dariusz. 2016. „Techniki badania właściwości stali”. Kielce-Cedzyna. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego: 381–389.
[2] Kuchta Krzysztof, Izabela Tylek, Anna Rawska-Skotniczny. 2017. „Przyczyny i metody zapobiegania błędom ludzkim w inżynierskiej działalności budowlanej. Cz. 1: Klasyfikacja i źródła błędów”. Przegląd Budowlany 88 (5): 17 – 23.
[3] Rawska-Skotniczny Anna. 2017. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów. Warszawa. WN PWN.
[4] Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2015. Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Warszawa. WN PWN.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14ecb57e-b9cf-43a4-a15c-dca2ea6ab880
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.18