Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14eaa988-e505-49c3-9765-3b2daadc4fe1

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

System informatyczny a funkcjonalność logistyczna : studium przypadku

Autorzy Rut, J.  Kulińska, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The complex system information increases logistics function logistics function enterprise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Implementacja kompleksowych systemów informatycznych odgrywa bardzo ważną rolę w zarządzaniu, a jej brak uniemożliwia prawidłową działalność organizacji. Wprowadzenie i wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwach stanowi niezbędny kierunek aby do starczyć klientowi produkt o żądanej jakości w określonym terminie. Nowoczesna technologia informatyczna przyczynia się do lepszego przekazania informacji służącej zaspokojeniu potrzeb klientów, między dostawcami a odbiorcami oraz zwiększeniu zysków, konkurencyjności i rozwoju firmy.
EN Implementation of complex information systems plays an important role in the management, and its absence prevents the proper functioning of the enterprise. The introduction and implementation of modern methods of management in enterprises is an essential direction to provide the customer with a product of desired quality in a specified period. Modern information technology contributes to better provide information to satisfy customer needs, maintaining better contact between suppliers and customers and in crease profits, competitive ness and development company.
Słowa kluczowe
PL system informatyczny   zarządzanie przedsiębiorstwem  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Strony 46--50
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Rut, J.
autor Kulińska, E.
Bibliografia
1. Barcik R., Owsiak D., Zintegrowany system zarządzania materiałami produkcyjny mi. „Lo gisty ka” nr 1/2004.
2. Ciesielski M. (praca zbiorowa), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
3. Cywka M., Informacja a informatyka – wpływ na sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo SCENO Zeszyty Naukowe 2/2006.
4. Czernicki R., Jeziorski P., Elastyczne technologie, „Euro Logistics” nr 3/2008.
5. Jabłoński W. J., Bartkiewicz W., Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów, Wyd. Kujawsko -Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2006.
6. Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
7. Kulińska E., Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Podręcznik dla kierunku studiów logistyka, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
8. Majewski J., Informatyka dla logistyki, ILiM, Poznań 2008.
9. Materiały i dokumentacja systemu MaxiMo Express, firmy AIUT.
10. Rut J., Kulińska E., Implementacja technik informatycznych w logistycznym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, „Logistyka” nr 6/2011 (wersja elektroniczna).
11. Rut J., Kulińska E., Dobre praktyki zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Logistyka” nr 6/2011.
12. Skowronek C., Sariusz -Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2003.
13. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Wydawnictwo Placet 2010.
14. Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Di fin, Warszawa 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14eaa988-e505-49c3-9765-3b2daadc4fe1
Identyfikatory