Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14dc1182-2262-4e05-8fcb-fdaf12d31008

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Zagrożenia związane z występowaniem lokalnych zanieczyszczeń rtęcią na terenach przemysłowych : metody monitoringu i remediacji

Autorzy Król, A.  Kukulska-Zając, E.  Mostowska, J. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Risks associated with a presence of local mercury pollution in industrial areas : monitoring and remediation methods
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W trakcie warsztatów szkoleniowych omówione zostaną zagadnienia związane z występowaniem i monitorowaniem lokalnych zanieczyszczeń rtęcią na terenach przemysłowych. Przedstawione zostaną wyniki badań stopnia i charakteru występujących zanieczyszczeń rtęcią dla wybranego terenu przemysłowego, uzyskane przy zastosowaniu opracowanych w INiG – PIB metod badawczych. Omówione zostaną wyniki pomiarów wielkości emisji tego pierwiastka do powietrza oraz wyniki i możliwość wykorzystania stwierdzonej korelacji pomiędzy zawartością rtęci metalicznej w glebie a wielkością jej emisji do powietrza. Przedstawione zostaną również wyniki oceny efektywności ograniczenia emisji rtęci do atmosfery po zabiegu immobilizacji rtęci w glebie.
EN During the training workshops issues related to the presence and monitoring of local mercury pollution in industrial areas will be discussed. Research results obtained using methods developed by Oil and Gas Institute – National Research Institute, concerning degree and nature of mercury pollution in the chosen industrial area, will be presented. Measurements results will be discussed, concerning this element emission into the atmosphere, along with the possibility of using obtained correlation between the content of metallic mercury in the soil and the level of its emissions into the air. The results of effectiveness evaluation of mercury emission reduction to the atmosphere after mercury immobilization into the soil will also be shown.
Słowa kluczowe
PL rtęć   zanieczyszczenia   tereny przemysłowe  
EN mercury   pollution   industrial areas  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 891--893
Opis fizyczny
Twórcy
autor Król, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Kukulska-Zając, E.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Mostowska, J.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
Uwagi
Artykuł w części: Szkolenie
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14dc1182-2262-4e05-8fcb-fdaf12d31008
Identyfikatory