Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14db3ea3-77eb-4693-bce2-9ef8c1e9d593

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Projektowanie i eksploatacja systemów przeznaczonych do autobusów z napędem alternatywnym

Autorzy Sierszyński, Michał  Chełchowski, Łukasz  Pikuła, Michał  Michalak, Dariusz  Sidorski, Franciszek 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Design and operation of systems for buses with an alternative drivetrain
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakim są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017” autobusu jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo - sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Poddane analizie pozostałe układy, takie jak źródła i magazyny energii przyczynią się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
Słowa kluczowe
PL elektromobilność   autobusy elektryczne   napęd elektryczny   ogniwo paliwowe   architektura nadzorczo-sterująca  
EN electromobility   electric buses   electric drive   fuel cell   supervision and control architecture  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 61--68
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Sierszyński, Michał
  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • Solaris Bus & Coach S.A. ul.Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
autor Chełchowski, Łukasz
  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • Solaris Bus & Coach S.A. ul.Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
autor Pikuła, Michał
  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • Solaris Bus & Coach S.A. ul.Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
autor Michalak, Dariusz
  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • Solaris Bus & Coach S.A. ul.Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
autor Sidorski, Franciszek
  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • Solaris Bus & Coach S.A. ul.Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
Bibliografia
[1]. Opracowanie własne Solaris Bus & Coach S.A.
[2]. Pikuła M., Sierszyński M., Piotrowski A., Sidorski F., Autobusy napędzane silnikiem elektrycznym w zeroemisyjnym transporcie publicznym, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering 95 (2018), 287-297.
[3]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych, Warszawa (2018).
[4]. Polski Fundusz Rozwoju, Elektromobilność w Transporcie Publicznym, Warszawa (2018).
[5]. Dyr T., Abramowicz A., Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu, Autobusy 7,8 (2016), 22-25.
[6]. Sidorski F., Charakterystyka pracy stacji ładowania autobusów elektrycznych, Przegląd Elektrotechniczny (2018), R. 94 NR 10/2018, 95-98.
[7]. Prochowski L., Pojazdy Samochodowe, Mechanika ruchu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa (2008).
[8]. UITP project “E-SORT” – Standardised On Road Test Cycles for electric buses.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14db3ea3-77eb-4693-bce2-9ef8c1e9d593
Identyfikatory