Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14d82a02-d8a2-4e4b-983a-6d15bbcb1a7d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metoda S&OP w logistyce przedsiębiorstw

Autorzy Stajniak, M.  Romanow, P.  Konecka, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN S&OP Method in Enterprise Logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sales and Operations Planning (SOP) sprowadza się do zorganizowanej i skoordynowanej współpracy obszarów odpowiedzialnych za zarządzanie popytem i podażą w przedsiębiorstwie. SOP pozwala niwelować negatywne skutki dezintegracji w planowaniu i podejmowaniu decyzji operacyjnych, do których zaliczamy przede wszystkim konflikt celów (trade off) i zmniejszoną efektywność działań tak po stronie marketingu i sprzedaży (promocja sprzedaży, reklama), jak również, a może przede wszystkim po stronie operacji (produkcja, transport, magazynowanie, sterowanie zapasami, logistyczna obsługa klienta, zaopatrzenie). W referacie autorzy wskazują na istotę SOP, pokazują główne reguły jego projektowania i elementy składowe, podkreślają efekty jego wdrożenia, jednak przede wszystkim skupiają się na wpływie SOP na relacje między obszarami popytowymi i podażowymi w przedsiębiorstwie i w całym łańcuchu dostaw.
EN Sales and Operations Planning (SOP) comes down to the organized and coordinated cooperation of areas responsible for managing the supply and demand in the enterprise SOP lets eliminate adverse effects of the disintegration in the planning and for the decision making operating which we recognize conflict of purposes above all as (trade off) and reduced effectiveness of action so on the side of marketing and the sale (sales promotion, advertisement), as well as, and can above all on the side of the operation (production, transport, storing, stocks management, logistic customer service, procurement). In the paper the author is pointing at the SOP being, he is showing main rules of designing it and building blocks, he is underlining effects of accustoming him, however above all he is focusing on the SOP influence on the relations between demand and supply areas in the enterprise and in the whole chain add.
Słowa kluczowe
PL planowanie sprzedaży i operacji (SOP)   planowanie zintegrowane SOP   łańcuch dostaw   popyt   podaż  
EN sales and operations planning (S&OP)   SOP integrated planning   supply chain   demand   supply  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1622--1624, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Stajniak, M.
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
autor Romanow, P.
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
autor Konecka, S.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
1. Muzumdar M., Fontanella J., The Secrets to S&OP Success, Supply Chain Management Review, April 2007, 34-41.
2. Dougherty J.: Grey Ch.: Sales and Operations Planning Best Practices Lessons Learned from Wordwide Companies. Trafford Publishing 2006.
3. Vollmann T.E., Berry W.L., Whybark D.C., Jacobs F.R., Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management Mc GrawHill International Edition 2005, s. 61-104.
4. Bazard C., Hanfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007, s. 476.
5. Thomé A.M.T., Scavarda L.F., Fernandez N.C., Scavarda A.J., Sales and operations planning and the firm performance, International Journal of Productivity and Performance Management, 2012, Vol. 61 Issue: 4, 359-381.
6. Lapide L., Sales and Operations Planning (S&OP) Mindsets, The Journal of Business Forecasting, Spring 2007, 21-31.
7. Śliwczyński B., Koliński A., Efficiency analysis system of material management. LogForum, 2012 nr 8, s. 297-310,
8. Śliwczyński B., Operational controlling - a tool of translating strategy into action. LogForum 2011 nr 7, 45-59.
9. Ling R., For true Enterprise Integration, Turn First to S&OP, APICS - The Performance Adwantage vol.10, nr 3, s. 40-45.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14d82a02-d8a2-4e4b-983a-6d15bbcb1a7d
Identyfikatory