Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14d53a96-ff53-4a3d-bd41-72a6de3cb878

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju regionalnego transportu lotniczego w aglomeracji śląskiej na przykładzie lotniska w Gliwicach

Autorzy Tłoczyński, D. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Opportunities of the development regional air transport in the silesian agglomeration for example in airfield Gliwice
Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS 2012 pt.: „Europejska przestrzeń transportu - koncepcja i rzeczywistość”; 24-25.09.2012; Szczecin; Polska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Port lotniczy określany jest jako miejsce, w którym dokonuje się obsługi pasażerów, ładunków oraz samolotów, a ponadto z geograficznego punktu widzenia stanowi element łączący transport lotniczy z siecią osadniczą. Funkcja lotniska w dużej mierze zależy od położenia geograficznego i usytuowania względem ośrodka, gdzie znajdują się potencjalni pasażerowie. Wobec zmiany preferencji i oczekiwań potencjalnych podróżnych, a także w wyniku zakładanego rozwoju ruchu lotniczego istnieje potrzeba budowy, rozbudowy oraz adaptacji sieci małych lotnisk zarządzanych obecnie przez aerokluby. Dla władz regionu, przedsiębiorstw oraz okolicznej społeczności jest to szansa na poprawę dostępności sieci lotniczej, ale także na poprawę wskaźników ekonomicznych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju małych lotnisk zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji miejskich. W oparciu o tak sformułowany główny cel badawczy dokonano analizy celów szczegółowych: określono czynniki wpływające na rozwój rynku lotniczego w województwie śląskim, określono catchment area oraz dokonano prognozy ruchu lotniczego dla lotniska w Gliwicach.
EN The airport is defined as the place where such a passenger service, cargo and aircraft and also from a geographical point of view of a connecting air transport to the region. In view of the changing needs of potential travelers and also the projected growth in air traffic, there is a need for building, modernization and adaptation of a network of small airports are managed by Polish Aeroclubs. The regional authorities, businesses and the local community is an opportunity to improve the accessibility of the aviation network, as well as the improvement of economic indicators. The main objective of this paper is to provide opportunities for small airports, which are located around large cities. For this purpose, identified factors that influencing the development of the air market in the Silesian region, defined catchment area and made the air traffic forecasts for the airport in Gliwice.
Słowa kluczowe
PL regionalny transport lotniczy   rynek lotniczy   lotnisko w Gliwicach  
EN regional air transport   development   airport in Gliwice  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2012
Tom Nr 20
Strony 187--200
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Tłoczyński, D.
Bibliografia
Opracowania i materiały wewnętrzne:
1. Ekspertyza prawno-ekonomiczna dotycząca rozwoju lotniska w Gliwicach, Urząd Miasta Gliwice, Gliwice 2011.
2. Eurocontrol Long Term Forecast, Eurocontrol 2012.
3. Koncepcja samorządu województwa śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Katowice 2010.
4. Materiały wewnętrzne Urzędu Miasta w Gliwicach.
5. Premium Traffic Monitor, IATA, maj 2012.
6. Ruciński A., Strategia rozwoju transportu lotniczego w woj. pomorskim, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Gdańsk 2008.
Źródła internetowe:
1. Pearce B., Industry Outlook-Presentation, www.iata.com.
2. Urząd Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl.
3. www.stat.gov.pl.
4. www.slaskie.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14d53a96-ff53-4a3d-bd41-72a6de3cb878
Identyfikatory