Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14b13279-fba4-4853-8453-1879fd213c47

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Integration of distributed generation with the local demand within a local balancing area

Autorzy Bronk, L.  Wilk, M.  Matusewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Integracja generacji rozproszonej z lokalnym zapotrzebowaniem w ramach lokalnego obszaru bilansowania
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN Intensive development of distributed generation, apart from the positive aspects related to the use of renewable energy, is also a challenge in terms of safety and reliability of energy supply. Ensuring the reliability of supplies, at the variable operation of wind generation and photovoltaic generation, requires from the network operators implement additional costly investments. An alternative solution is to build a system that integrates management of local energy resources (including automatic grid controls, energy storage, local energy sources) in order to optimize the technical possibilities of the grid.
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, oprócz pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zapewnienie niezawodności dostaw, przy zmiennym charakterze pracy generacji wiatrowej i fotowoltaicznej, wymusza na operatorach sieci konieczność realizacji dodatkowych kosztownych inwestycji sieciowych. Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa systemu umożliwiającego zintegrowane zarządzanie lokalnymi zasobami energetycznymi (m.in. automatyką sieciową, magazynami energii, lokalnymi źródłami energii) w celu optymalizacji technicznych możliwości sieci elektroenergetycznej.
Słowa kluczowe
PL lokalny obszar bilansowania   generacja rozproszona   generacja wiatrowa   zarządzanie lokalnymi zasobami energetycznymi  
EN local balancing area   distributed generation   wind generation   local energy resources management  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2017
Tom nr 3
Strony 23--30
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Bronk, L.
autor Wilk, M.
autor Matusewicz, M.
Bibliografia
1. T. Pakulski, J. Klucznik, “Oczekiwany zakres współpracy operatorów systemów przesyłowych z operatorami systemów dystrybucyjnych po wejściu w życie kodeksów sieciowych ENTSO-E” [Scope of cooperation of transmission system operators with distribution system operators as expected under ENTSO-E grid codes]; Acta Energetica, No. 2/23, 2015.
2. Wrocławski M., “Lokalne obszary bilansowania” [Local balancing areas], Energia Elektryczna, October 2012.
3. J.A. Peças Lopes, C.L. Moreira, A.G. Madureira, “Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 21, No. 2, 2006.
Uwagi
1. Wersja polska na stronach 31--36.
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14b13279-fba4-4853-8453-1879fd213c47
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2017302