Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14a4a8cc-724a-407c-8875-0cd62a3e3814

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Procesy elektromembranowe w oczyszczaniu wieloskładnikowego ścieku przemysłowego – koncepcja i badania wstępne

Autorzy Jaroszek, H.  Nowak, M.  Pisarska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electromembrane processes in treatment of mixed industrial wastewater – an introductory research
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Przedstawiono koncepcję przerobu ścieku przemysłowego zawierającego zanieczyszczenia organiczne (ChZT = 34 g O2/l) oraz siarczan sodu i kwas siarkowy. Koncepcja polega na poddaniu ścieku elektro-elektrodializie (EED) w trójkomorowym elektrodializerze wyposażonym w membranę anionoi kationowymienną. Produkty tego procesu stanowią roztwór H2SO4i roztwór NaOH, które mogą zostać zawrócone do procesu, a odmineralizowany roztwór (ściek), nadaje się do oczyszczania w oczyszczalni biologicznej. Wykonane wstępne badania procesu prowadzą do wniosku, że warunkiem efektywności procesu oczyszczania jest dobranie membran jonitowych o stabilnej charakterystyce oraz wysokich, ale koniecznie zbliżonych, selektywnościach.
EN This study presents method of treatment of industrial wastewater containing organic compounds (COD = 34 g/l), sodium sulfate and sulfuric acid. Treatment comprises electro-electrodialysis (EED) in a three-chamber electrolyzer equipped with anion- and cation exchange membranes. Ideally, products of EED: H2SO4and NaOH, would be returned to production process while demineralized waste should be suitable for biological treatment in a sewage plant. The results of the study revealed that the efficacy of process strongly depends on similar selectivity and high stability of used ion exchange membranes.
Słowa kluczowe
PL elektrodializa   siarczan sodu   ścieki przemysłowe   ochrona środowiska  
EN electrodialysis   sodium sulfate   industrial wastewater   environmental protection  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 1011--1018
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jaroszek, H.
  • Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN”, Instytut Nawozów Sztucznych, Gliwice
autor Nowak, M.
  • Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN”, Instytut Nawozów Sztucznych, Gliwice
autor Pisarska, B.
  • Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN”, Instytut Nawozów Sztucznych, Gliwice
Bibliografia
1. Patent polski PL356620, 2007.
2. Dylewski R.: Otrzymywanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu z odpadowego siarczanu sodu. Chemik 2001, 54, 1,8-12.
3. Pisarska B.: Procesy membranowe. Badania dla przemysłu i ochrony środowiska. Chemik 2007, 60, 10, 465-470.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984.
5. Gawaad R. S., Sharma S. K., Sambi S. S.: Comparative study of nano and RO membrane for sodium sulphate гесоѵегу from industrial waste water. J. Eng. Appl. Sci. 2011, 11,6, 1-6.
6. Patent amerykański US 5346620, 1994.
7. Ali Masigol М., Moheb A., Mehrabani-Zeinabad A.: An experimental investigation into batch electrodialysis process for геmoval of sodium sulfate from magnesium stearate aqueous slurry. Desalination 2012, 300, 15, 12-18.
8. Wang Z., Luo Y., Yu R: Recovery of organic acids from waste salt solutions derived from the manufacture of cyclohexanone by electrodialysis. J. Membr. Sci. 2006, 280, 1-2, 134-137.
9. Pr. zb. pod red. A. Narębskiej: Membrany i membranowe techniki rozdziału. Wyd. Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14a4a8cc-724a-407c-8875-0cd62a3e3814
Identyfikatory