Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14821939-8e18-4e7f-b8bc-a9d98cce24ef

Czasopismo

Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska

Tytuł artykułu

Transport drogowy – rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury (cz. I)

Autorzy Gaca, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road transport - role and some aspects of development of infrastructure (p. I)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg ekspresowych w celu uzyskania spójnej sieci dróg ruchu szybkiego; eliminację tzw. „wąskich gardeł” ograniczających efektywne wykorzystywanie przepustowości istniejącej sieci dróg; zwiększenie długości sieci dróg dostosowanych do nacisku 115 kN/oś; poprawę stanu technicznego dróg, przebudowę odcinków i miejsc koncentracji wypadków; budowę obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z obszarów miast.
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways network in the purpose to receive a cohesive high-speed way network, elimination of so called “bottlenecks” cutting effective use of discharge time of existing road network, increasing length of road network adopted to axle load of 115 kN, improvement of technical conditions of roads, reconstruction of sections and places of road accidents concentration, building of ring roads leading out transit traffic from the towns.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa   autostrada   droga ekspresowa   droga szybkiego ruchu   ruch tranzytowy   praca przewozowa  
EN road infrastructure   motorway   clearway   high-speed way   transit traffic  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
Rocznik 2016
Tom nr 14-15
Strony 32--33
Opis fizyczny wykr.
Twórcy
autor Gaca, S.
  • Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-14821939-8e18-4e7f-b8bc-a9d98cce24ef
Identyfikatory