Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1474a525-b695-45d7-a039-626b2d947c7f

Czasopismo

Przegląd Geologiczny

Tytuł artykułu

Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka

Autorzy Karczewski, J.  Ortyl, Ł.  Mazurkiewicz, E. 
Treść / Zawartość http://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html
Warianty tytułu
EN Evaluation of the influence of selected parameters of GPR profiling in the study of bedrock for construction needs on the example of the Zakrzówek horst
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The identification of bedrock for construction purposes in areas threatened by discontinuous deformations can be accomplished using various geophysical methods. The paper presents the results of studies conducted using the GPR method in the Zakrzówek horst area in Cracow as a site rich in karst structures (caves, cavities, sinkholes). A number of tests were carried out on the field using GPR equipment: ProEx System and RAMAC/GPR CU II of the Swedish company Mala Geoscience. During measurements 250 MHz shielded antennas were used. The following measurement parameters were changed during tests: sampling frequency, number ofstacks and distance between traces. The influence of the above parameters on the quality ofrecorded GPR images was analyzed.
Słowa kluczowe
PL profilowanie georadarowe   sztaplowanie   częstotliwość próbkowania   krok pomiarowy   kras   wapienie  
EN ground penetrating radar   stacking   sampling frequency   distance between traces   karst   limestones  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Przegląd Geologiczny
Rocznik 2017
Tom Vol. 65, nr 10/2
Strony 796--802
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Karczewski, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, karcz@agh.edu.pl
autor Ortyl, Ł.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, ortyl@agh.edu
autor Mazurkiewicz, E.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, ewemazurkiewicz@gmail.com
Bibliografia
1. ANNAN A.P. 2001 - Ground Penetrating Radar Workshop Notes. Sensors & Software Inc., Ontario.
2. BRACEWELL R. 1968 - Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania. WNT, Warszawa.
3. DANIELS D.J. (red.) 2004 - Ground Penetrating Radar. 2nd Edition, The Institution of Engineering and Technology, London.
4. DEC J. 2010 - High resolution seismic investigations for the determination of water flow directions during sulphur deposits exploitation. Acta Geophys., 58 (1): 5-14.
5. GÓRNY A. 2007 - Co nowego na Zakrzówku? Jaskinie, 1 (46): 7-8.
6. JOL H.M. 2009 - Ground Penetrating Radar Theory and Applications, Elsevier, Amsterdam.
7. KARCZEWSKI J. 1997 - Metody przetwarzania georadarowych danych pomiarowych dla lokalizacji antropogenicznych i naturalnych zaburzeń w warstwach przypowierzchniowych. Rozprawa Doktorska, WGGiOŚ AGH.
8. KARCZEWSKI J., ORTYL Ł., PASTERNAK M. 2011 - Zarys metody georadarowej. Wyd. II poprawione i rozszerzone. Wydaw. AGH, Kraków.
9. KONDRACKI J. 2002 - Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
10. MOŚCICKI W.J., BANIA G., ĆWIKILK M., BORECKA A. 2014 - DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland). Stud. Geotech. Mech., 36 (1): 63-70.
11. MOTYKA J., CZOP M., POLAK K. 2003 - Wpływ warunków wodnych w kamieniołomie „Zakrzówek” w Krakowie na jego funkcję rekreacyjną. [W:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Międzynarodowa Konf. Nauk., 10-12 grudnia 2003 Kraków: 208-219.
12. ORYŃSKI S., OKOŃ M., KLITYŃSKI W. 2016 - Very Low Frequency electromagnetic induction surveys in hydrogeological investigations; case study from Poland. Acta Geophys., 64 (6): 2322-2336.
13. ORTYL Ł., BAŁUT A. 2006 - Applications of a RTK-GPS technique in the process of 3-D location of georadar profile traces. Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission. Geodesy, 42: 27-43.
14. ORTYL Ł., OWERKO T. 2007 - Korekta wpływu deniwelacji terenu oraz częstotliwości wyznaczenia pozycji przez system GNSS lub tachymetry TCA w procesie przestrzennej lokalizacji obiektów wykrywanych georadarem. Zesz. Nauk. PŚl., Górnictwo, 278: 335-352.
15. PILECKI Z., KŁOSIŃSKI J., PILECKA E., KARCZEWSKI J., ZIĘTEK J. 2008 - Wpływ zawodnienia osuwiska na rozpoznanie granic jego nieciągłości metodami falowymi - Influence ofwater saturation on landslide discontinuities borders recognition by wave methods. Gosp. Sur. Miner., 24 (2/3): 427-444.
16. PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Badania podłoża gruntowego (oryginalna wersja językowa).
17. RIETSCH E. 1980 - Estimation of the signal-to-noise ratio of seismic data with an application to stacking. Geophys. Prospect., 28 (4): 531-550.
18. SERMET E., ROLKA G. 2013 - Pogórniczy spadek na zrębie Zakrzówka. [W:] Zagożdżon P. P., Madziarz M., Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury. Wrocław, 5: 329-338.
19. ŠTEPANCÍKOVÁ P., DOHNAL J., PÁNEK T., ŁÓJ M., SMOLKOVÁ V., ŠILHÁN K. 2011 - The application of electrical resistivity tomography and gravimetric survey as useful tools in an active tectonics study of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, central Europe). J. Appl. Geophys., 74 (1): 69-80.
20. TOMECKA-SUCHOŃ S., MARCAK H. 2015 - Interpretation of ground penetrating radar attributes in identifying the risk of mining subsidence - Użycie atrybutów GPR do wyznaczania rejonów zagrożonych pojawieniem się pustek poeksploatacyjnych. Arch. Min. Sci., 60 (2): 645-656. www.geoportal.gov.pl.
21. ZIELIŃSKI A., MAZURKIEWICZ E., ŁYSKOWSKI M. 2016 - GPR mapping of karst formations under a historic building in Szydłów, Poland. Geofizika, 33 (1): 101-111.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1474a525-b695-45d7-a039-626b2d947c7f
Identyfikatory