Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1464e64d-7656-4057-9874-54291aee85d1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym

Autorzy Dorosiewicz, S.  Dorosiewicz, T.  Balke, I. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Business activity in freight transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL [...] Badania koniunktury polegają na rejestrowaniu zmian poszczególnych czynników, ich przetwarzaniu i analizie, szczególnie w odniesieniu do poziomu lub stopnia ich występowania, co pozwala na określanie przyczyn i przebiegu wahań koniunkturalnych. Długookresowe i cyklicznie przeprowadzane badania koniunktury dostarczają cennych informacji o zmianach, jakie zachodziły w poziomie aktywności badanego obszaru na przestrzeni lat, a także o przewidywaniach na przyszłość. Badania koniunktury opierają się więc zarówno na analizie, jak i prognozie. Podstawą do opracowania prognoz jest bowiem ocena przeszłości, a jednocześnie badanie przeszłości pozwala na zidentyfikowanie mechanizmów, które determinują przyszły bieg zdarzeń. [...]
EN Studies on business activity in freight transport in Poland have been made in Motor Transport Institute since 1997. The main objective of these studies is to obtain information about current situation in transport and short-time forecasts. The paper summarizes the results of survey studies (especially about financial situation of firms, the volume of cargo freight, investment, competition, barriers in transport market development etc.).
Słowa kluczowe
PL transport samochodowy   koniunktura   wskaźnik koniunktury   wskaźnik kondycji ekonomicznej   wskaźnik zdolności przewozowej  
EN transportation   situation   indicator of economic   indicator of the economic condition   capacity indicator  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 21--28
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor Dorosiewicz, S.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Dorosiewicz, T.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Balke, I.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
1. Barczyk R., Lubiński M., Marczewski K., Kąsek L., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
2. Dorosiewicz S., Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2006.
3. Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Balke I., Koniunktura w transporcie (Badania kwartalne), Biuletyn nr 2 (50), Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2009.
4. Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
5. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1464e64d-7656-4057-9874-54291aee85d1
Identyfikatory