Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-145210db-c42c-4ba5-bfed-992581fbc7e8

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Podstawy modelowania emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa i energii dla silników spalinowych pojazdów samochodowych

Autorzy Chłopek, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The modeling basis of the pollutant emission and the fuel and energy consumption for internal combustion engines of motor vehicles
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Emisja zanieczyszczeń z silnika spalinowego jest zdeterminowana stanem pracy silnika, który jest zależny od zjawisk charakteryzujących obciążenie silnika, jego prędkość obrotową oraz stan cieplny. W modelowaniu całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych wyróżniono modelowanie: struktury pojazdów ze względu na ich zastosowanie, liczności i intensywności użytkowania pojazdów poszczególnych kategorii, sposobów użytkowania samochodów oraz charakterystyk emisji zanieczyszczeń w zależności od stanu pracy silnika.
EN The pollutant emission from a combustion engine is determined operating state of the engine, which is based on the phenomena characterizing the engine load, the speed and the thermal state. In modeling of the total pollutant emission from motor vehicles awarded modeling: structures of vehicles due to their use, multiplicity and intensity of the various categories of vehicles, vehicle use patterns and characteristics of the pollutant emission of according to engine operating condition.
Słowa kluczowe
PL silniki spalinowe   emisja zanieczyszczeń   zużycie paliwa   zużycie energii   modelowanie  
EN internal combustion engines   pollutant emission   fuel consumption   energy consumption   modeling  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 177--185
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Chłopek, Z.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
[1] Banach S.: The Theory of linear operations, (Théorie des opérations linéaires). Monografie Matematyczne 1. Warszawa 1932. (In French).
[2] BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft), INFRAS AG (Infrastruktur-, Umwelt-und Wirtschaftsberatung): Luftschadstoffemissionen des Strassenverkehrs 1950–2010, BUWAL-Bericht Nr. 255, 1995.
[3] Cai H., Burnham A., Wang M.: Updated emission factors of air pollutants from vehicle operations in GREETTM using MOVES. September 2013.
[4] Cappiello A. et al.: A statistical model of vehicle emissions and fuel consumption. The Proceedings of the IEEE 5th International Conference on Intelligent Transportation Systems. Singapore. September 2002.
[5] Cheny Y., Borken-Kleefeld J.: Real-driving emissions from cars and light commercial vehicles – Results from 13 years remote sensing at Zurich/CH. Atmospheric Environment. Vol. 88, May 2014. 157–164.
[6] Chłopek Z., Laskowski P.: Pollutant emission characteristics determined using the Monte Carlo Method. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2(42)/2009: 42–51.
[7] Chłopek Z., Piaseczny L.: Remarks about the modelling in science researches. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability Nr 4(11)/2001. 47–57.
[8] Chłopek Z., Waśkiewicz J.: The forecast of the pollutant emission from automotive internal combustion engines in Poland by 2030 (Prognoza emisji zanieczyszczeń z samochodowych silników spalinowych w Polsce do 2030 r.) Combustion Engines. (In print).
[9] Chłopek Z.: The modeling of the Exhaust emission from internal combustion engines in conditions of traffic exploatation. (Modelowanie procesów emisji spalin w warunkach eksploatacji trakcyjnej silników spalinowych). Prace Naukowe. Seria „Mechanika” z. 173. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999. (In Polish).
[10] Chłopek Z.: Research on energy consumption by an electrically driven automotive vehicle in simulated urban conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 15 (2)/2013: 75–82.
[11] Chłopek Z.: The cognitive interpretation of the Monte Carlo method for the technical applications. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability Nr 3 (43)/2009: 38–46.
[12] COPERT IV – Methodology and Emission Factors. European Environment Agency. European Topic Center on Air Emission. 2000.
[13] de Haan P., Keller M.: Modelling fuel consumption and pollutant emissions based on real–world driving patterns: the HBEFA approach. Int. J. Environment and Pollution, Vol. 22, No. 3, 2004. 240–258.
[14] Hausberger S. et al.: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3. Institute for internal combustion engines and thermodynamics. Report Nr. I–20/2009 Haus-Em 33/08/679. Graz 2009.
[15] INFRAS AG: Handbook emission factors for road transport 3.2. Quick reference. Version 3.2. Bern, 2014.
[16] Liu H., Barth M.M.: Identifying the effect of vehicle operating history on vehicle running emissions. Atmospheric Environment. Vol. 2, no. 5/2012. 873–879.
[17] Matušů R., Mík J., Kotek M.: Mathematical model of the emissions of a selected vehicle. Journal of Middle European Construction and Design of Cars. Volume 12, Issue 1 (Oct 2014). 16–24.
[18] MOBILE6 Vehicle Emission Modeling Software. http://www.epa.gov/otaq/m6.htm. 2015.03.17.
[19] MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator). http://www.epa.gov/otaq/models/moves/.2015.03.17.
[20] Scora G., Barth M.: Comprehensive modal emissions model (CMEM), version 3.01. User’s guide. University of California. Riverside Center for Environmental Research and Technology. June 2006.
[21] VEPM: Vehicle emissions prediction model. VEPM 5.1. User guide. Version 1.0. 2013. http://air.nzta.govt.nz/sites/default/files/NZTA_VEPM_Guide_v1.0_FINAL_270214.pdf.2015.03.17.
[22] Wang H. et al.: Motor vehicle emission modeling and software simulation computing for roundabout in urban city. Mathematical Problems in Engineering. Volume 2013, Article ID 312396, 12 pages.
[23] Wang W. et al.: A safety based approaching behavioural model with various driving characteristics. Transportation Research C. Vol. 19, no. 6/2011. 1202–1214, 2011.
[24] Worldwide emission standards. Passenger cars and light duty vehicles. Delphi. Innovation for the real world. 2013/2014
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-145210db-c42c-4ba5-bfed-992581fbc7e8
Identyfikatory